• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • V Brně přibudou hnědé popelnice na bioodpad

  3.5.2022
  Redakce

  V hnědých popelnicích po roce jejich fungování v Brně skončilo 1236 tun biologicky rozložitelného odpadu, který by jinak místo v kompostárně skončil ve spalovně. Na dalších 33 místech ve městě vzniknou stanoviště s popelnicemi na bioodpad, je po nich stále větší poptávka.

  Kromě vzniku nových stanovišť přibudou další hnědé popelnice i na již fungujících místech. „Celkem tak bude v Brně 1012 hnědých popelnic na 887 stanovištích,“ dodal první náměstek primátorky Petr Hladík. Uvedl, že nádoby na bioodpad zatím nejsou na všech stanovištích pro svoz odpadu. V budoucích čtyřech letech ale město plánuje počet míst na sběr bioodpadu odpadu navýšit.

  Zvýšení počtu nádob na bioodpad by mělo ovlivnit vybudování metropolitní bioplynové stanice. „Počítáme, že právě po výstavbě stanice bychom systém sběru gastro a bioodpadu chtěli mít na co nejvíce místech,“ řekl Hladík.

  „Na nové bioplynové stanici pracujeme intenzivně,“ uvedl Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, která má svoz bioodpadů v Brně na starosti. Uvedl, že nová stanice má sloužit na jímání plynu, který se bude následně tlačit do trubek. Využití bioplynu by mělo pomoct snížit závislost na zemním plynu z Ruska. Zvýšit kapacitu na třídění odpadu by mělo pomoct také vybudování nové třídicí linky, další změny mají přinést nové zákony týkající se třídění odpadu.

  Problémem při třídění odpadu podle města stále zůstává, když lidé hází do popelnic nevhodný odpad. V hnědých popelnicích tak často končí i živočišné zbytky, které tam nepatří. Přesto roční průměrná míra znečištění popelnic nepřesahuje sedm procent. „Rádi bychom apelovali na naše občany, aby do hnědých popelnic házeli jen rostlinné zbytky z domácnosti. Chceme, aby podíl plastových obalů, ale i ostatních nežádoucích příměsí, byl co nejmenší,“ dodal Leder.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte