V Karlovarském kraji se dálnice D 6 začne realizovat až v roce 2023

26.10.2021
Roman Kořinek

Nedokončená dálnice mezi Karlovými Vary a Prahou bude v příštím roce pokračovat dalšími úseky ve Středočeském kraji. Do toho Karlovarského se stavbaři podle slov pracovnice vztahů k veřejnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Dany Zikešové dostanou až v roce 2023.

„Realizace plánovaných úseků v Karlovarském kraji bude probíhat v letech 2023 – 2027. K posunutí termínu došlo převážně z důvodu nového vypracování dokumentace EIA s následným projednáním a vydáním souhlasného a závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydaného 23. srpna 2019,“ vysvětluje Dana Zikešová.

Další posun termínu realizace údajně zapříčinila žádost Města Bochov podporovaná Karlovarským krajem se změnou umístění MÚK Bochov oproti závaznému stanovisku MŽP.  Jelikož na tři úseky bylo v minulost vydáno územní rozhodnutí, bylo nutno vlivem změn zahájit nejprve vypracování  aktualizace dokumentace pro územní řízení s následným schválením.

„Souběžně se připravuje i dokumentace pro vydání stavebního povolení. Z důvodu urychlení přípravy zkoušíme na úseku Žalmanov – Knínice takzvané společné povolení, respektive zpracování dokumentace. Další důležitý faktor ovlivňující zahájení realizace dálničních staveb je zajištění „Výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů“, která byla vydána Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 25. srpna 2021, avšak proti této Výjimce podalo odvolání občanské sdružení „Děti země“,“ doplňuje pracovnice ŘSD.

V katastrálních územích, kde nedochází ke změnám, jsou již vyhotoveny geometrické plány a jsou zadány znalecké posudky. V nejbližších dnech počítáme s oslovením vlastníků. U ostatních katastrů, ve kterých probíhají změny a aktualizace projektové dokumentace zahájí ŘSD majetkoprávní činnost ihned po vypracování záborových elaborátů jednotlivých úseků.

„Celá příprava staveb, od zajištění všech potřebných rozhodnutí, povolení, výkupů pozemků, zajištění nájemních smluv, věcných břemen a výběr zhotovitele je zdlouhavý proces, na kterém usilovně pracujeme,“ dodala Dana Zikešová.

Zdroj: vzNepřehlédněte