V katedrále sv. Víta se předají Ceny Charity. Už víme, kdo je dostane!

21.10.2022
Doris Drienová

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se dnes budou udílet Ceny Charity ČR za rok 2022. Obdrží je devět osobností především z řad dobrovolníků. Předávání cen bude předcházet mše, jíž bude sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner. Sám pak také jednu z cen obdrží. Oceněn bude za olomouckou arcidiecézi, kterou léta vedl. Od počátku svého působení měl jako biskup charitu na starosti a věnuje se jí také na úrovni České biskupské konference. Významným způsobem se podílel na vzniku konkrétních projektů, největší z nich je Tříkrálová sbírka, která je dnes největší sbírkou v ČR.

Za pražskou arcidiecézi ocenění dostane Stanislav Žák, zakladatel a ředitel Charity Starý Knín, kterou vede tři desítky let. Za jeho vedení se organizace rozšířila z jednoho malého střediska na středisek deset a z počtu pěti pečovatelek a zdravotních sester na zhruba 250 pracovníků a dalších charitních dobrovolníků ve farnostech.

Cenu si odnese dobrovolník Řeckokatolické charity Andrij Penjuk, farář řeckokatolické farnosti v Karlových Varech, kaplan věznice Ostrov a dobrovolný duchovní věznice Horní Slavkov. Věnuje se také práci s dětmi a mládeží, duchovní a sociální péči o vězněné osoby a jejich rodiny, spolupráci s probační a mediační službou, péči o bezdomovce a sociálně slabé. Po vypuknutí války na Ukrajině pomáhal organizovat pomoc v Karlových Varech a okolí jak pro uprchlíky, tak i pro Ukrajince, kteří zůstali ve vlasti a bojují.

Charita ČR předá svou cenu pro letošní rok také dobrovolnici Oblastní charity Rajhrad Beatě Jandákové, dobrovolníkovi Diecézní charity České Budějovice Vladislavu Štrejnovi nebo Petře Zíkové, která je koordinátorkou dobrovolníků či Tříkrálové sbírky a působí v Oblastní charitě Hradec Králové. Cenu si převezme i vedoucí Střediska sociální prevence a humanitární pomoci Charity Litoměřice Jakub Ružbatský, ředitelka Charity Frenštát pod Radhoštěm Lenka Tabachová a Lada Vlčková, vedoucí Intervenčního centra Plzeňského kraje a Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň.

Charita Česká republika je nezisková humanitární organizace zřizovaná římskokatolickou církví. Je největším nestátním poskytovatelem zdravotnických a sociálních služeb v ČR.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte