Vaše 10: Žáci přemýšlejí, jak vylepšit svoji školu. Startuje druhý ročník iniciativy Moje stopa ve škole

28.11.2022
Táňa Pikartová

Po vydařeném pilotním ročníku přichází pokračování. V základních školách zřizovaných MČ Praha 10 byl vyhlášený už druhý participativní rozpočet a názvem Moje stopa ve škole.

Akce spočívá v tom, že sami žáci přicházejí s projekty na zvelebení svých škol nebo se zajímavými aktivitami. O jejich nápadech se následně hlasuje v celoškolských hlasováních a nejúspěšnější z nich se mohou těšit na finanční podporu městské části. Radnice má pro každou školu připraveno 35 tisíc korun.

Svoji stopu už hledají v deseti školách
Vloni se do projektu zapojilo sedm základních škol, letos k těmto průkopníkům přibyly další. Celkem je škol deset. Aktivně se  zúčastňují základní školy Břečťanová, Jakutská, Karla Čapka, Eden, Švehlova, Nad Vodovodem, U Vršovického nádraží, Hostýnská, U Roháčových kasáren a V Rybníčkách.
O tom, že kreativita dětí je opravdu bezbřehá, svědčí rozmanitost loňských vítězných projektů. Byly mezi nimi například stroj na cukrovou vatu, revitalizace školního hřiště nebo pořádání florbalových turnajů, pořízení digitální časomíry a dokoupení hokejek.
Moje stopa ve škole učí školáky zábavnou formou několik věcí najednou, jednak přemýšlet o svém nejbližším okolí a jednak uvažovat o tom, jak ho vylepšit. A současně musí brát v úvahu hranice rozpočtu. Děti se navíc učí vzájemně spolupracovat a také obhájit svůj nápad a nadchnut pro něj ostatní.

Školní varianta participativního rozpočtu
Aktivita není finančně, časově a ani administrativně příliš náročná, pro školáky je zábavná, motivační a žáci se dokážou v celém procesu participativního rozpočtování aktivně realizovat. Získávají zkušenosti, procvičují teoretické znalosti a v praxi sledují výsledek svého úsilí, což je u této metody klíčový aspekt. Děti vidí, že jejich snaha není marná, vede k cíli, který si samy vytyčily, že jejich skutečná aktivita, snaha a názor vedou ke konkrétnímu řešení.
Zároveň se naučí, jak tvořit rozpočet a zacházet s financemi, a jak pro svůj nápad získávat ostatní.
Cíle participativního rozpočtu mohou být různorodé a záleží na každé škole, jaké priority si stanoví. Témata k řešení mohou být různá, od vytvoření příjemného prostředí v rámci školy, kde se budou žáci cítit dobře, přes nákup školních pomůcek, vylepšení exteriéru nebo interiéru školy, až po spolupráci mezi vedením školy, žáky a jejich rodiči.
Při hledání nápadů se mohou školáci třeba zamyslet nad tím, zda mají ve škole nějaké místo, kde by chtěli v klidu trávit přestávky, nebo jak zvelebit zahradu, co dokoupit na školní hřiště nebo do tělocvičny nebo jak by měla vypadat třída jejich odstav. Fantazii se meze nekladou, jen vždy musí nápad korespondovat s prostředky, které jsou k dispozici.

 Nepřehlédněte