• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Vaše 8: Libeňský most se dočkal. Začala první etapa jeho rekonstrukce

  10.10.2022
  Renata Říhová

  Na pravém břehu Vltavy nedaleko pražské Palmovky byla zahájena rekonstrukce Libeňského mostu. Akce, o které se mluví už mnoho let, začala přípravnými pracemi. Ty potrvají téměř dva roky, pak začne hlavní oprava mostu.

  Technická správa komunikací (TSK) spustila první stavební práce, související s rozsáhlou rekonstrukcí Libeňského soumostí. Dělníci oplotili staveniště, začnou kácet stromy a pak budovat retenční nádrže a proplachovací kanál. Souběžně s tím se dělají projektové práce opravy soumostí. V příštím roce budou přeloženy inženýrské sítě a vznikne provizorní přemostění přes řeku.

  TSK podepsala v lednu smlouvu na rekonstrukci Libeňského soumostí s nejúspěšnějším uchazečem, společností Metrostav TBR. Most opraví konsorcium firem Metrostav TBR, Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP. Vítězné sdružení opraví most za 2,181 miliardy korun s tramvajovou výlukou 365 dní. Zakázka byla zadána formou Design&Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem. V současnosti probíhají projekční práce pro celé soumostí. Samotné zahájení stavebních prací na Libeňském mostě se předpokládá v roce 2024.

  Most nebude sloužit pro dopravu

  Projekt počítá kromě opravy mostu přes řeku také s kompletní proměnou celého soumostí a jeho okolí včetně stavby protipovodňových opatření. Most a jeho okolí nemá v budoucnu sloužit jen k dopravě, ale i k trávení volného času. „Dokázali jsme to. Zahájili jsme první etapu rekonstrukce Libeňského mostu. Během následujících dvou let budeme pracovat na přípravných pracích. Postavíme havarijní a retenční nádrže, proplachovací kanál a provizorní lávky. V letech 2024 až 2027 začnou hlavní stavební práce. Opravíme nejcennější oblouky Pavla Janáka. Postavíme celé soumostí od Manin po Palmovku v délce 1 200 metrů včetně protipovodňových opatření. Proměníme i nejbližší okolí Libeňského mostu. Bude k sobě Pražany lákat nejen svou krásou, ale také novými místy pro odpočinek a trávení volného času. Prostory pod trámovými konstrukcemi z Janákových dochovaných skic i historické oblouky nabídnou kavárny, obchůdky a další služby. Počítáme i s novými přístupy k vodě a skateparkem,“ uvedl náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

  Zatím probíhají přípravné práce

  Cílem rekonstrukce je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu a obloukového inundačního mostu na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most. Součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať, kterou bude realizovat pražský Dopravní podnik. Počítá se i se stavbou proplachovacího kanálu, retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření. „Tato veřejná zakázka byla a stále je jednou z nejsložitějších v historii TSK. Po více než dvaceti letech přešlapování na místě se Libeňský most dočká potřebné rekonstrukce a přípravné práce můžeme zahájit již nyní, v průběhu projektování hlavních stavebních prací. Příprava projektové dokumentace a zahájení schvalovacích procesů rekonstrukce započaly prakticky okamžitě po vybrání zhotovitele a nyní zahájíme stavební přípravné práce, přičemž hlavní stavební výkony se uskuteční v průběhu roku 2024,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva TSK Jozef Sinčák.

  Z probíhajících projekčních prací zhotovitel již předložil dokumentaci pro stavební povolení provizorního mostu, kde projektant zapracoval nové požadavky Povodí Vltavy. „Jsem velmi potěšen, že v tak krátké době přebíráme staveniště k zahájení přípravných prací pro realizaci vodohospodářského díla havarijní nádrže a proplachovacího kanálu, a to již v době projektování. Věřím, že dřívějším zajištěním těchto přípravných prací dojde k šetrnějšímu odvodu srážkových vod z oblasti Palmovky do Vltavy,” uzavřel předseda představenstva společnosti Metrostav TBR Aleš Gothard.

  Oprava zvítězila nad demolicí

  Libeňský most je v havarijním stavu. V roce 2018 byl dočasně uzavřen pro auta a MHD. Loni se při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatížitelnost jako v době stavby. Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, současné vedení magistrátu ale rozhodlo o opravě.

  „Jsem šťastný, že po složitých politických vyjednáváních a hádkách o tom, jestli jde Libeňský most rekonstruovat, nejrozsáhlejších diagnostikách a projektové přípravě konečně začala stavba. Je to neuvěřitelný příběh. K zemi měl jít most, na který se 92 let nesáhlo, a přitom zvládl zkoušky s extrémní zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že správnou cestou je rekonstrukce, zatěžovací zkoušky nám navíc daly do ruky velmi podrobná data, díky kterým se vyhneme slepým cestám. Historické označení mostu za nerekonstruovatelný bylo pouze politickým rozhodnutím, aniž by se kdokoliv zajímal o jeho reálnou technickou kondici,“ doplnil Scheinherr.

  Zdroj: TSK


  Témata:

  Nepřehlédněte