Velké problémy malé Albánie. Hodžovy kulichy, rudý Gibraltar a šílený diktátor

16.10.2019
Václav Pavlík
Další fotky

V mládí studoval ve Francii a v Bruselu práva, podle jiných zdrojů filosofii. Během studií se seznámil s myšlenkami marxismu a komunismu. Po návratu učil francouzštinu na různých školách. Když byla připojena Albánie k Itálii (1939), byl propuštěn, protože odmítl členství ve fašistické straně, a otevřel si obchod s tabákem.

Toužil po svobodné Gruzii a na Stalina prozradil kde co. Včetně jeho sadismu a spolupráce s carskou policií

V roce 1941 spoluzakládal komunistickou „Albánskou stranu práce“ a za dva roky se stal jejím generálním tajemníkem a hlavním organizátorem i přímým účastníkem partyzánského protifašistického odboje. Když byla po válce v zemi zrušena předválečná monarchie, tzv. Albánské království, komunisté, jako jediná povolená kandidující strana, vyhráli volby a stali se v zemi absolutními pány. Jako v jiných zemích v takovém případě i zde následovalo znárodňování a když roku 1946 vznikla Lidová republika Albánie, Enver Hodža se stal současně premiérem, ministrem zahraničí, ministrem obrany a vrchním velitelem ozbrojených sil. Cesta od „řadového občana“ až k tomu nevyššímu mu trvala pouhých 5 let.

7 faktů o nejbizarnějším diktátorovi na světě. Skutečně své nepřátele pojídal?

Následující roky však pro něj nebyly jednoduché. Ačkoli albánští partyzáni pomáhali i při osvobozování Jugoslávie a po válce proto od ní Albánie dostávala hospodářskou pomoc, vztahy se mezi zeměmi zhoršily. Hodža se obával toho, že Tito začlení Albánii do své federace nebo ji dokonce vojensky napadne a obsadí. V této době se Jugoslávie ideologicky i prakticky rozešla se Sovětským svazem a ze spojence Josipa Broze Tita se stal „krvavý pes Tito“ držící v ruce sekeru od krve, jak ho statně zpodobňoval i náš humoristický a satirický časopis Dikobraz, jak si možná pamětníci rozpomenou.

Portugalský diktátor Salazar byl možná podivín, ale svou zemi pozvedl

Albánie tehdy s Jugoslávií přerušila veškeré styky a nastala éra přátelství se Sovětským svazem, který tehdy Albánii poskytl značnou hospodářskou pomoc. Výměnou za to si Sověti začali plnit sen cara Patra Velikého o tom, jak si ruské, resp. sovětské, lodě budou „koupat břicha v teplém moři“. Na albánském ostrově Sazam tehdy dokonce vznikla sovětská ponorková základna a k albánskému pobřeží se přesunuly čtyři sovětské dieselové torpédové ponorky, označované na Západě jako třída Whiskey. Později se jejich počet ještě zvýšil, což souviselo se záměrem vytvořit na těchto místech ve Středozemním moři tzv. „rudý Gibraltar“.

Kaddáfí a jeho Amazonky a další výstřednosti libyjského diktátora

Po Stalinově smrti a odsouzení jeho kultu osobnosti se sovětsko-albánské vztahy ocitly na bodě mrazu, protože prozíravý Enver Hodža v roce 1956 odcestoval do Číny a sešel se a s přátelil s jejím vůdcem Mao Ce-Tungem právě v době, kdy se zhoršily vztahy Číny a Sovětského svazu. Je logické, že Chruščov k Albánii již tak vstřícný nebyl. Dokonce v roce 1960 omezil vývoz sovětského obilí do Albánie bez ohledu na to, že této zemi právě hrozil hladomor. Čtyři sovětské ponorky ale i tak v souladu s předchozí smlouvou zůstaly v albánských rukou. V roce 2008 se jedna z těchto ponorek dokonce měla přepravovat do Prahy se záměrem vytvořit v ní vojenské muzeum, k čemuž však nedošlo.

Málem vypukla 3. světová válka, když se zelená ještěrka Karibiku změnila na rudou

Pomocnou ruku Albánii v době nedostatku potravin podala právě Čína a Hodža to ocenil tím, že na sjezdu albánských komunistů v roce 1961 Čínu chválil a Sovětský svaz odsoudil. Tím došlo i ke vzniku napětí vztahů mezi Albánií a dalšími zeměmi socialistického tábora, sovětskými satelity. V roce 1968 Hodža dokonce odsoudil sovětskou invazi do Československa a Albánie vystoupila z Varšavského paktu. Ale i přátelství s Čínou začínalo dostávat trhliny po smrti Mao Ce-Tunga a s nástupem nové vládnoucí garnitury v Číně (1976) a jejím příklonem k USA. Tok čínských peněz do Albánie začal slábnout, až v roce 1978 ustal úplně.

Pražský hasič Martin Haušild projel na motorce Albánii. Odkud se vzala jeho výborná fyzička?

Hodžův pohled na svět a politiku začal být v té době evidentně paranoidní. Cítil se například uražen tím, že Čína s ním jako se spojencem nekonzultovala návštěvu Nixona v Číně. Měl strach, že Sovětský svaz jeho zemi napadne, a proto po celé zemi přikázal budovat obranné bunkry (tzv. „Hodžovy kulichy“). Nakonec jich bylo postaveno na 750 000, což těžce poškodilo celou albánskou ekonomiku. Ke sklonku života Hodža spával jen kolem dvou hodin denně a tento stav trval až do jeho smrti 11. dubna 1985. V posledních dnech se Hodža pohyboval jen na invalidním vozíku, trpěl cukrovkou a nedokrvením mozku a prý žil už úplně ve vlastním světě.

Aféra Watergate zůstává stále záhadou. I po 45 letech

Hodžovu vládu charakterizuje zavedení totalitní diktatury včetně povolení jediné politické strany – PPSH (Albánská strana práce) a zároveň problémy s rozvojem Albánie jako takové.  Industrializace země sice začala, avšak došlo také k její izolaci, a to jak nejdříve od západní Evropy, tak později i od východního bloku a nakonec i od Číny. Za Hodži docházelo k četným porušováním lidských práv jako v jiných totalitních režimech, tj. existovala tajná státní policie, pracovní tábory, mučení i tresty smrti, byla potlačována svoboda projevu a náboženské svobody, i proto, že Hodža obecně neměl rád náboženství a prosazoval ateismus, ale bezvýsledně. Hlásí se k němu 2,5 % Albánců, víc jak polovina jich vyznává islám a ostatní jiná náboženství.

FOTO: Enver Hodža

Enver Hodža - Enver Hodža (1908 – 1985) na vrcholu sil – wikipedieEnver Hodža - Natyra_jonëEnver Hodža - Enver Hodža v roce 1927 -commons.wikimediaEnver Hodža - Enver Hodža – vůdce albánských partyzánů (1944) -commons.wikimediaEnver Hodža - Model ponorky třídy Whiskey (námořní muzeum Balaklava) commons.wikimedia
Další fotky
Enver Hodža - Enver Hodža a mao Ce-tung (1957) -commons.wikimediaEnver Hodža - Hodžův rodný dům ve městě Gjirokastra – wikipedieEnver Hodža - Knihy, které napsal Hodža (velká část jsou překlady) -commons.wikimediaEnver Hodža - Obranné bunkry – zvané Hodžovy kulichy – vybudované za Hodžovy izolativní vlád, zvláště horečnatě budované po invazi sovětských vojsk v roce 1968 do Československa-wikipedieEnver Hodža - Ponorka Projekt 613 (v kódu NATO Whiskey) s britskou fregatou HMS Rothesay wikipedieEnver Hodža - Hodžův hrob v Tiraně – uvedeno jen datum narození a ne smrtí – Hodža nikdy nezemřel – wikipedieEnver Hodža - downloadEnver Hodža - Ksamill-1

Éra totality a socialismu v Albánii skončila, podobně jako v jiných zemích, v letech 1990 – 1992, od roku 2009 je Albánská republika plnoprávným členem NATO a usiluje o integraci do EU. Zároveň se pro svou neotřelost stala i atraktivní turistickou destinací. Do postkomunistické albánské politiky se zapsal i Hodžův syn Ilir, který vyznával názory svého otce a v roce 2002 se pokusil o vytvoření nové strany, ale neuspěl. Kromě něj měl Hodža z manželství s Nedžmijí uzavřeného 1. ledna 1945 ještě syna Sokola, a dceru Pranveru.Nepřehlédněte