Vladyková: Nevidíme jediný důvod, proč by se měla novela stavebního zákona protlačit na krev a hrozně rychle

Připravovaná novela stavebního zákona se dotkne každého člověka, nejen budoucích stavebníků. Jednoznačně ovlivní, co, kde a jak se bude stavět. Pokud bude novela schválena, jak je navržená, za domem občana může vyrůst chemička nebo kapličku na náměstí zbourá bagr. To vše může být povoleno do 60 dní, pokud se v dané lhůtě nevyjádří úředníci, bude to znamenat automatický souhlas. O pohledu na zásadní body novely jsme hovořili s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí Radkou Vladykovou.

Jednou z věcí, se kterou novela stavebního zákona počítá, je vznik centrálního stavebního úřadu. Jak hodnotíte tuto myšlenku?

Tím, že Svaz měst a obcí tvoří starostové a ve městech a obcích se vykonává činnost stavebních úřadů, dokážeme jednoduše rozklíčovat praktické dopady vzniku centrálního stavebního úřadu. V tuto chvíli je pro povolení stavby nutných asi 47 razítek, to znamená, že stát má 47 veřejných zájmů, které potřebuje, aby mu je dotčené orgány chránily. Prakticky se k záměru stavby vyjadřuje například hasič, památkář, ochrana životního prostředí a další. Jednotlivé zákony definují, co kdo musí posoudit, jestli třeba zachování historických oken nebo linoleum v kuchyni místo dlažby. Každý dotčený orgán se vyjadřuje v souladu se svým zákonem. Tato stanoviska pak musí posoudit stavební úřad. Představa, že se v rámci centrálního stavebního úřadu domluví rychleji nebo že se vůbec nebudou vyjadřovat, je naivní. Protože kdyby to tak bylo, mohli by tak činit i dnes. Jaké veřejné zájmy chce stát chránit v podobě uvedených stanovisek dále a jaké ne, si musí definovat ještě před napsáním novely, a to se nestalo. Jinak se totiž bude muset stejně 47 úředníků vyjádřit i v rámci centrálního stavebního úřadu.

Jaký dopad by měl přesun úředníků stavebního úřadu mimo obec?

Práce úředníka je efektivní, pokud je v území obce. Jestliže si třeba životní prostředí řekne, že například u výstavby parkoviště budou vysázeny stromy, tak pak tam musí být v rámci konečného povolení stavby k užívání přímo na místě úředník, který se podívá, že tam ty stromy opravdu jsou zasazené, nikoliv pouze na oko. Navíc když úředník chodí svým městem, vidí, že se něco začíná stavět nebo že se něco nestaví, jak bylo povoleno. Pokud stát přesune úředníka mimo území obce, nebude schopen dohlédnout, jestli stavba proběhla, jak měla. Mimo jiné i proto obce trvají na zachování současných stavebních úřadů na svém území, protože pokud není vztah úředníka k území, nedokáže spoustu věcí odhadnout a dohlédnout a může se stát, že se pak napáchá více škody než užitku.

Ministerstvo pro místní rozvoj říká, že pod centrální stavební úřad si stáhnou úředníky od obcí. Dají je obce?

Kvalitního úředníka je problém sehnat. Obce za jeho vzdělávání a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti zaplatily desetitisíce. Některé stavební úřady opravdu zanikají jednoduše proto, že úředníci nejsou, ale oni se tam opravdu tím, že vznikne centrální stavební úřad, nenarodí. Připravit úředníka na složení zkoušky odborné způsobilosti a než získá dostatečnou praxi pro samostatné rozhodování, trvá většinou rok až dva. Obce a města je ve většině tedy ministerstvu neuvolní. Mnoho z nich se na úřadě uplatní i mimo práci na stavebním úřadě. V dnešní době máme smíšený model výkonu veřejné správy, úředníci již nyní mnohdy vykonávají i další specializované činnosti v rámci úřadu. Žádný člověk není navíc povinen změnit svého zaměstnavatele podle toho, jak si řekne ministerstvo. Osobně si to moc neumím představit, jakým mechanismem by toho dosáhli.

Neskutečně bohatá soukojenkyně královny skončila na popravišti jako čarodějnice

Existuje možnost zrychlení povolování staveb pro lidi?

Pokud by se podařilo zrychlit stavební řízení například fikcí souhlasu u malých rodinných domů a drobných staveb, které nejsou v rozporu s územním plánem, tak si myslím, že by to mělo přinést efekt zrychlení. To je ale obsahem procesní části, tím, že vznikne centrální stavební úřad, tento efekt nenastane. Samotná centralizace nemá žádný vliv na zrychlení povolování staveb.

BIS a další připomínková místa ale upozornily na obří riziko korupce díky kombinaci fikce souhlasu a koncentraci moci v jediném rozhodnutí. Jak se na to díváte vy?

To se dá snadno dovodit. Je to další důvod, proč my říkáme, zanechejme obecní stavební úřady a ty ať si vyžádají centrální stanovisko jednoho úřadu, který těch 47 razítek sjednotí do jednoho. V každém standardním manažerském rozhodování a kontrole je systém čtyř očí. Aby byla kontrola alespoň dvou nezávislých lidí, zachovejme to i zde. Obecní stavební úřad jako jeden nezávislý a centrální dotčené orgány jako druhý. Ale ať je vždy nějaká šance nezávislé kontroly. Pokud stát chce chránit veřejný zájem a obce svá území, musí být zachován standardní postup, který je logický a funguje i jinde. Připomínku Bezpečnostní informační služby nelze rozporovat, je to tak.

Staví se v Praze a ve Středočeském kraji málo?

Myslím si, že se v Praze staví málo, není to však jen stavebními úřady, ale i tím, že Praha pořád nemá metropolitní plán. Tím pádem je obrovský tlak od developerů v rámci Středočeského kraje, aby své rozvojové lokality s výstavbou uplatnili tam.

Ministerstvo mělo chybně vypočíst náklady na změny spojené s novelou, a to o několik miliard?

Ty náklady budou výrazně vyšší. Kromě úředníků jsou také systémy, ve kterých se spravují řízení, spisová služba a další. Musí si je tak vybavit, musí si najmout prostory, koupit židli, počítač, nové razítko je nejlevnější položka.

Nevyřešila by to jen navržená elektronizace stavebního řízení?

Kdyby byl býval hotový a funkční celý e-government tak, jak byl nastaven před deseti lety, a probíhala elektronizace celého systému veřejné správy, tak bychom se o tom teď nemuseli bavit. Cílem je, aby obíhal dokument, a ne občan, to se ale zatím pořád státu nepodařilo. V tuto chvíli se jedná o časově vzdálené řešení, protože stále ještě ani nejsou naplněny registry v rámci stávajícího systému. Pravdou také je, že elektronizace veřejné správy přinese neskutečné náklady na dovybavení výpočetní technikou a zabezpečení přenosu informací. Je třeba si uvědomit, že pokud na jakýkoliv úřad je možné podat stavební dokumentaci, pak je nutné, aby byl vybaven dostatečně kapacitním skenováním, úložištěm dat, aby byl schopen dokumenty uchovat a měl k dispozici přenosové sítě, které zajistí posílání dat. Celá republika zatím není ani dostatečně pokryta vysokorychlostním internetem. Nedokážu vůbec odhadnout, kolik miliard budou stát úložiště dat, jejich zabezpečení a přenosové sítě. Neméně důležitá je i archivace a její digitalizace, například z důvodu soudních sporů. U větších staveb se jedná doslova o dvoumetrové štosy papírů, které musí být někde uložené, následně musí být i dohledatelné v nezměněné podobě. Stát bude muset s elektronizací začít, ale toto všechno připravit alespoň legislativně nestihne během jednoho roku v rámci přípravy novely stavebního zákona.

Novela radikálně upozaďuje ochranu kulturních památek a životního prostředí. To už se v důsledku dotkne každého. Co na to svaz?

Obě ministerstva se již ohradila a obě budou chtít, aby byla zajištěna ochrana jejich veřejného zájmu. Dle mých informací jak ministerstvo životního prostředí, tak i ministerstvo kultury intenzivně jednají právě o zachování ochrany životního prostředí i kulturního dědictví. Za Svaz měst a obcí toto chápeme, nikdo z nás nechce, aby se spustila živelná výstavba, která by zničila zelenou krajinu a zbourala se část památek. Nedořešení právě otázky ochrany veřejných zájmů v mnoha oblastech vnímáme jako další ze zásadních nedostatků navrženého zákona.

Je novela stavebního zákona dobře připravená?

Svaz podporuje všechny změny vedoucí ke zrychlení procesů v rámci povolování staveb, nemůžeme ale připustit rychlé přijetí zákona bez podrobných analýz, které se týkají zmíněných finančních dopadů, revize chráněného veřejného zájmu, personální otázky a další. Navrhované změny mají mnoho negativních dopadů z hlediska praxe, které ministerstvo nemá vyřešeno. My je ale vidíme. Navrženou novelu tedy nelze zodpovědně podpořit. Takto zásadní zásah do veřejné správy nejde projednat během půl roku. Nevidíme jediný důvod, proč by se měl tento důležitý zákon, který ovlivní život každého z nás, takto na krev a hrozně rychle protlačit.

V Libni se chystá pomník fyziku a odbojáři Václavu Dolejškovi

Včera, 17:30
Hlavním aktérem tohoto příběhu se stal svatý Pavel z Tarsu, předtím Saul anebo česky také Šavel. Zapřisáhlý nepřítel...
Marcel Winter
Včera, 17:07
České strojírenské firmy by mohly ve Vietnamu nabídnout především větrné elektrárny, osobní i nákladní automobily,...
výčep
Včera, 16:00
Touto písní od Jaroslava Uhlíře, vždy začínal jeden z prvních českých sitkomů s názvem „Hospoda“....
Včera, 14:00
Na podzim roku 2017 zachytila antarktická observatoř „Ledová kostka“ velice zvláštní částici s extrémně vysokou...
Včera, 12:01
Mengeleho dvojče A-782. Tak zní název knihy publicisty Pavla Barocha vyprávějící příběh Jiřího Fišera, posledního...
Včera, 11:30
Jeden z nejpodivuhodnějších českých umělců dvacátého století téměř nevytáhl paty z Kyjova. Ale svět si...
Včera, 10:00
Jmenovala se Mihrimah a její životní dráha byla samozřejmě dána tím, že se narodila jako...
Včera, 08:00
Kdo se myje, smývá ze sebe milost boží. Zajímavý slogan, že? Byl na vývěsním štítě...
24.1.2020
Soutěž Auto roku letos vstoupila do 26. ročníku. Hodnocení vozů, které má pod palcem Svaz...
24.1.2020
Když je člověk nešťastný, je ochoten podstoupit cokoliv, co mu jen trochu pomůže. I to,...
Reklama