• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Voda v Jordánu není vhodná ke koupání

  29.7.2022
  Jiří Bydžovský

  Povodí Vltavy odebralo v táborské údolní nádrži Jordán poslední odběry vzorků vody v pondělí 25. 7. 2022. Výsledky ukazují, že voda není vhodná ke koupání. Rybník pokryly sinice, které mohou způsobit zdravotní komplikace.Kvalitu vody v Jordánu zejména v době koupací sezony má zlepšit srážecí stanice fosforu

  „Průhlednost vody v celé nádrži se oproti stavu, který byl zjištěný v první polovině července, snížila na 0,45 metru v přítokové části a 0,7 metru ve střední a dolní části nádrže. Pokles průhlednosti vody souvisí s pokračujícím nárůstem biomasy řas,“ uvedl Jan Potužák, vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy v Českých Budějovicích.

  Jejich aktuální množství už charakterizuje vodu jako nevhodnou ke koupání. „Hygienicky rizikové sinice zaujímají stále do 10 % biomasy fytoplanktonu,“ doplnil Potužák.

  Teplota vody v hladinové vrstvě se aktuálně pohybuje od 23 do 25°C. Další odběry jsou plánovány na 8. srpna.

  Kvalitu vody v Jordánu zejména v době koupací sezony má zlepšit srážecí stanice fosforu, kterou město Tábor vybuduje v letošním roce. Stanice začne fungovat od jara 2023. „Fosfor se do vodní nádrže dostává především z nedostatečně čištěných komunálních odpadních vod a také ze zemědělského hospodaření v povodí. Koupací sezona by měla být od příštího roku v Jordánu mnohem lepší. Věříme, že se kvalita vody od příštího roku změní,“ uvedl dříve táborský místostarosta Václav Klecanda.

  Fosfor je potravou pro sinice, které se v Jordánu v době teplého letního počasí množí.  Budování srážecí stanice na vtoku do Jordánu začne letos na podzim. „Náklady na pořízení technologie budou činit téměř čtyři miliony korun. Srážecí stanice bude uvolňovat síran železitý , na který se fosfor váže,“ doplnil Klecanda.

  Zdroj:vz

     Nepřehlédněte