Charita se potkává s ochotou, přízní i nepochopením

Oblastní charita Kutná Hora, největší nezisková organizace na Kutnohorsku, působí již více než čtvrt století. Provozuje 13 sociálních služeb. V rozsahu jednoho článku samozřejmě není možné představit všechny. Jako každá humanitární organizace slouží lidem a lidmi je tvořena. Jde o široké spektrum lidí, řečeno obrazně pod jednou střechou. Zkusme se podívat na dva odlehlé póly jedné osy, která se nazývá sympatie. Na jedné straně stojí dobrovolníci, na druhém pólu bezdomovci.

Lidé na okraji řečení bezdomovci

Veřejnost na jedné straně předpokládá, že se „nějaká charita“ o tyto lidi postará. Už méně je ochotna takovou službu snášet ve své blízkosti.

Středisko Duhové Atrium poskytuje služby pro osoby bez přístřeší formou denního centra, noclehárny a terénní služby. Kromě toho zde probíhá i sociální rehabilitace – nácvik pracovních dovedností. Zatím se nachází v bývalé školce v Trebišovské ulici, v husté sídlištní zástavbě. Není divu, že se zaměstnanci potýkají s častými stížnostmi.

bezdomovectví_ilustrační obrázek

Organizace Naděje zahájí v Praze zimní pomoc pro bezdomovce

 „Lidé bez domova jsou obecně nepopulární cílová skupina, veřejnost o nich nechce moc slyšet. Nelze popřít, že většina těchto osob se dobrovolně rozhodla žít takový způsob života a také nelze popřít, že společnost určitým způsobem zatěžují,“ zamýšlí se ve výroční zprávě za rok 2019 vedoucí služby Slávka Kunášková. Dále pokračuje: „Pracovníci, kteří s bezdomovci pracují, se stávají v očích veřejnosti také nepopulárními. Kdo jsou vlastně tito lidé? Blázni a snílci, kteří si myslí, že jim bezdomovci za jejich nasazení budou vděční? Nadstandardně placení lidé, kteří svou práci neberou moc vážně? Lidé s nízkým vzděláním?  Opak je pravda! Jsou to vzdělaní odvážní lidé, kteří mají svojí práci rádi, pracují zodpovědně a s velkým optimismem.“  Přestěhovat služby pro lidi bez domova do nových prostor a vytvořit bezpečné zázemí pro pracovníky bylo hlavním cílem roku 2020. Podařilo se spolu s Městem Kutná Hora najít vhodné náhradní prostory v areálu bývalé cihelny v Sedlci, uzavřít potřebné dohody a jsou připraveny i buňky určené pro provoz služby. Ke stěhování vzhledem k omezením zatím nedošlo. Koronavirová krize celý proces zabrzdila.

Shání po domácku šité roušky. Dezinfekci si vyrábí sami

Služba lidi na holičkách nenechala, stále je, i ve ztížených podmínkách v provozu 365 dní v roce.  Lze se oprávněně domnívat, že právě dobře poskytnutá služba tohoto typu může přispět k menšímu šíření jakýchkoliv nemocí. Stejně tak je dobrý předpoklad, že stěhování proběhne nejpozději na jaře příštího roku. Naštěstí sekundárním efektem protiepidemických opatření je zmírnění stížností na provoz střediska.

Koronavirus, senioři a dobrovolníci

Téma, které nelze vynechat. Charitní pečovatelská služba poskytuje svoji pomoc seniorům celoročně. Udržet tuto činnost bylo prioritou celého složitého pandemického období. Někdy bylo těžké přesvědčit seniory, že se pečovatelek v rouškách nemusejí bát. Navíc bylo potřeba provádět více nákupů základních potravin a obstarání léků. Do této činnosti se zapojili i ostatní zaměstnanci charity. „Ono není snadné, poslat člověka, který se přihlásí jako dobrovolník k někomu do domácnosti. Služba vyžaduje znalost prostředí, vzájemnou znalost lidí a z toho plynoucí důvěru,“ prozradila vedoucí dobrovolnického centra Jindřiška Vinická. „Dobrovolníci se hlásí v uspokojivém počtu, spíše je někdy škoda, že karanténní opatření neumožňují vysílat dobrovolníky společníky do nemocnic a domovů pro seniory. Přesto se nám podařilo získat tablety pro pacienty a předat je v čáslavské i kutnohorské nemocnici. Na oddělení paliativní péče v Kutné Hoře máme povolenou jednu studentku – dobrovolnici na pomoc s obsluhou tabletů. V Čáslavi se tohoto úkolu zhostí praktikantky.“ V letních měsících, kdy nebyla opatření tak přísná, chodili dobrovolníci hlavně na oddělení paliativní péče v Kutné Hoře s drobnými kulturními programy.

I neproběhnutý závod může pomáhat. Proběhni.se s běžci darovalo Českému srdci 276 600 Kč

Učení – mučení a dobrovolníci

Jakmile opatření na jaře trochu povolila, nabídlo středisko Maják dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí doučování. I na tuto činnost byl proveden nábor dobrovolníků a setkal se s velkým ohlasem. Jenže se ukázalo, že děti z cílové skupiny ne vždy dodržely sjednaný čas schůzky k doučování. Aby se vzácným dobrovolnickým časem neplýtvalo, i tuto službu bylo nutno zajistit pomocí stálých zaměstnanců. Dobrovolníci se zapojili při letních akcích středisek, které pečují o děti. Zajímavé je, že se v dobrovolnických řadách neobjevili jen studenti a studentky, ale i dospělé pracovnice sedlecké farnosti.

Noc venku nejenom v Berouně

Dobrovolníci a tříkrálová sbírka

Populární tříkrálová sbírka to bude mít na začátku ledna 2021 těžší než jindy. Na Kutnohorsku se jí pravidelně účastní stovky malých i velkých dobrovolníků v několika desítkách obcí. Tentokrát v čase nejistoty se plánuje špatně. Jedno je jisté, sbírka bude. Přípravy jsou v plném proudu. Připravují se tři scénáře: nejoptimističtější počítá s úplným uvolněním a obvyklým průběhem. Realistický pak se sbírkou v rouškách za dodržení všech opatření. V nejhorším případě je v záloze  představa virtuální on-line sbírky. Cíl zůstává stejný: hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Proto, aby se zabránilo finančnímu propadu sbírky v důsledku epidemie, bude organizace oslovovat nejen domácnosti a jednotlivé občany, ale také velké firmy v regionu.  Kromě jiného by výtěžek sbírky měl pomoci i při nákupu automobilu k zajištění terénní služby pro lidi bez domova a také podpořit činnost Dobrovolnického centra.

FOTO: Charita se potkává

Charita se potkává - Středisko AtriumCharita se potkává - dobrovolníci v nemocniciCharita se potkává - Tříkrálová sbírka 2019
5.3.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje vstup Městyse Suchdol do Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč. Ten...
4.3.2021
Protiepidemická opatření dnes a před čtyřmi stoletími mají mnoho společného i mnoho odlišného. Otec a...
18.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Zámek ve Zruči nad Sázavou
18.2.2021
V době šíření koronavirové infekce pomáhají psychice i imunitě procházky na čerstvém vzduchu. Příjemnou procházku...
statické tříkrálové pokladničky
4.2.2021
Od prvního do dvacátého čtvrtého ledna 2021 probíhala v České republice tříkrálová sbírka do tzv....
3.2.2021
Náročná doba zastavila kulturní život všude na světě. Není divu, že i akce připravené k...
18.12.2020
Za krajně nejasných okolností odhlasovali zastupitelé městyse Suchdol 17. prosince převod 2 milionů korun, vodovodu,...
13.12.2020
Zastupitelé městyse Suchdol v okrese Kutná Hora budou 17. prosince hlasovat o převodu vodovodu a...
3.12.2020
Ve středních Čechách v noci na dnešek napadl sníh, řidiči by měli být opatrní. V...
Kutnohorské informační centrum
24.11.2020
Informačním centrem roku se za Středočeský kraj stalo kutnohorské „íčko“, které zvítězilo z celkového počtu...
24.11.2020
Obyvatele městyse Suchdol v okrese Kutná Hora čeká nejspíše citelné zdražení vody. Postup města, kdy chce...
Reklama