Charita se potkává s ochotou, přízní i nepochopením

Oblastní charita Kutná Hora, největší nezisková organizace na Kutnohorsku, působí již více než čtvrt století. Provozuje 13 sociálních služeb. V rozsahu jednoho článku samozřejmě není možné představit všechny. Jako každá humanitární organizace slouží lidem a lidmi je tvořena. Jde o široké spektrum lidí, řečeno obrazně pod jednou střechou. Zkusme se podívat na dva odlehlé póly jedné osy, která se nazývá sympatie. Na jedné straně stojí dobrovolníci, na druhém pólu bezdomovci.

Lidé na okraji řečení bezdomovci

Veřejnost na jedné straně předpokládá, že se „nějaká charita“ o tyto lidi postará. Už méně je ochotna takovou službu snášet ve své blízkosti.

Středisko Duhové Atrium poskytuje služby pro osoby bez přístřeší formou denního centra, noclehárny a terénní služby. Kromě toho zde probíhá i sociální rehabilitace – nácvik pracovních dovedností. Zatím se nachází v bývalé školce v Trebišovské ulici, v husté sídlištní zástavbě. Není divu, že se zaměstnanci potýkají s častými stížnostmi.

bezdomovectví_ilustrační obrázek

Organizace Naděje zahájí v Praze zimní pomoc pro bezdomovce

 „Lidé bez domova jsou obecně nepopulární cílová skupina, veřejnost o nich nechce moc slyšet. Nelze popřít, že většina těchto osob se dobrovolně rozhodla žít takový způsob života a také nelze popřít, že společnost určitým způsobem zatěžují,“ zamýšlí se ve výroční zprávě za rok 2019 vedoucí služby Slávka Kunášková. Dále pokračuje: „Pracovníci, kteří s bezdomovci pracují, se stávají v očích veřejnosti také nepopulárními. Kdo jsou vlastně tito lidé? Blázni a snílci, kteří si myslí, že jim bezdomovci za jejich nasazení budou vděční? Nadstandardně placení lidé, kteří svou práci neberou moc vážně? Lidé s nízkým vzděláním?  Opak je pravda! Jsou to vzdělaní odvážní lidé, kteří mají svojí práci rádi, pracují zodpovědně a s velkým optimismem.“  Přestěhovat služby pro lidi bez domova do nových prostor a vytvořit bezpečné zázemí pro pracovníky bylo hlavním cílem roku 2020. Podařilo se spolu s Městem Kutná Hora najít vhodné náhradní prostory v areálu bývalé cihelny v Sedlci, uzavřít potřebné dohody a jsou připraveny i buňky určené pro provoz služby. Ke stěhování vzhledem k omezením zatím nedošlo. Koronavirová krize celý proces zabrzdila.

Shání po domácku šité roušky. Dezinfekci si vyrábí sami

Služba lidi na holičkách nenechala, stále je, i ve ztížených podmínkách v provozu 365 dní v roce.  Lze se oprávněně domnívat, že právě dobře poskytnutá služba tohoto typu může přispět k menšímu šíření jakýchkoliv nemocí. Stejně tak je dobrý předpoklad, že stěhování proběhne nejpozději na jaře příštího roku. Naštěstí sekundárním efektem protiepidemických opatření je zmírnění stížností na provoz střediska.

Koronavirus, senioři a dobrovolníci

Téma, které nelze vynechat. Charitní pečovatelská služba poskytuje svoji pomoc seniorům celoročně. Udržet tuto činnost bylo prioritou celého složitého pandemického období. Někdy bylo těžké přesvědčit seniory, že se pečovatelek v rouškách nemusejí bát. Navíc bylo potřeba provádět více nákupů základních potravin a obstarání léků. Do této činnosti se zapojili i ostatní zaměstnanci charity. „Ono není snadné, poslat člověka, který se přihlásí jako dobrovolník k někomu do domácnosti. Služba vyžaduje znalost prostředí, vzájemnou znalost lidí a z toho plynoucí důvěru,“ prozradila vedoucí dobrovolnického centra Jindřiška Vinická. „Dobrovolníci se hlásí v uspokojivém počtu, spíše je někdy škoda, že karanténní opatření neumožňují vysílat dobrovolníky společníky do nemocnic a domovů pro seniory. Přesto se nám podařilo získat tablety pro pacienty a předat je v čáslavské i kutnohorské nemocnici. Na oddělení paliativní péče v Kutné Hoře máme povolenou jednu studentku – dobrovolnici na pomoc s obsluhou tabletů. V Čáslavi se tohoto úkolu zhostí praktikantky.“ V letních měsících, kdy nebyla opatření tak přísná, chodili dobrovolníci hlavně na oddělení paliativní péče v Kutné Hoře s drobnými kulturními programy.

I neproběhnutý závod může pomáhat. Proběhni.se s běžci darovalo Českému srdci 276 600 Kč

Učení – mučení a dobrovolníci

Jakmile opatření na jaře trochu povolila, nabídlo středisko Maják dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí doučování. I na tuto činnost byl proveden nábor dobrovolníků a setkal se s velkým ohlasem. Jenže se ukázalo, že děti z cílové skupiny ne vždy dodržely sjednaný čas schůzky k doučování. Aby se vzácným dobrovolnickým časem neplýtvalo, i tuto službu bylo nutno zajistit pomocí stálých zaměstnanců. Dobrovolníci se zapojili při letních akcích středisek, které pečují o děti. Zajímavé je, že se v dobrovolnických řadách neobjevili jen studenti a studentky, ale i dospělé pracovnice sedlecké farnosti.

Noc venku nejenom v Berouně

Dobrovolníci a tříkrálová sbírka

Populární tříkrálová sbírka to bude mít na začátku ledna 2021 těžší než jindy. Na Kutnohorsku se jí pravidelně účastní stovky malých i velkých dobrovolníků v několika desítkách obcí. Tentokrát v čase nejistoty se plánuje špatně. Jedno je jisté, sbírka bude. Přípravy jsou v plném proudu. Připravují se tři scénáře: nejoptimističtější počítá s úplným uvolněním a obvyklým průběhem. Realistický pak se sbírkou v rouškách za dodržení všech opatření. V nejhorším případě je v záloze  představa virtuální on-line sbírky. Cíl zůstává stejný: hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Proto, aby se zabránilo finančnímu propadu sbírky v důsledku epidemie, bude organizace oslovovat nejen domácnosti a jednotlivé občany, ale také velké firmy v regionu.  Kromě jiného by výtěžek sbírky měl pomoci i při nákupu automobilu k zajištění terénní služby pro lidi bez domova a také podpořit činnost Dobrovolnického centra.

FOTO: Charita se potkává

Charita se potkává - Středisko AtriumCharita se potkává - dobrovolníci v nemocniciCharita se potkává - Tříkrálová sbírka 2019
Kostel sv. Bonifáce Lochy
1.6.2021
V pátek 28. května Noc kostelů otevřela řadu sakrálních objektů široké veřejnosti a nabídla zajímavé...
Bleší trh mezi stromy
19.5.2021
V neděli 16. května odpoledne ožil park v Kutné Hoře Na Náměti událostí s názvem...
7.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Vítání ptačího zpěvu
7.5.2021
Zpěvné opeřence nezajímá, že lidstvo prožívá pandemii a musí respektovat řadu omezení. I ornitologové musejí...
5.5.2021
Městys Suchdol uzavřel smlouvu na podezřelý převod vlastního vodovodu v hodnotě 23 milionů korun na...
25.4.2021
760 kg potravin a drogerie vybraných při sobotní sbírce v Kutné Hoře dokazuje, že lidé...
24.4.2021
Neobvyklým způsobem se připomíná vypálení kláštera a kostela v Sedlci u Kutné Hory červeně rozsvíceným...
22.4.2021
Kutná Hora je připravena na letošní turistickou sezonu, nad pořádáním některých akcí se ale vznáší...
Obřady chrám sv. Barbory
6.4.2021
Již podruhé se Velikonoce v Kutné Hoře musely obejít bez tradiční Sedlecké pouti. Někomu chyběla,...
17.3.2021
Již zítra se sejde valná hromada OFS Kutná Hora, během které proběhnou volby do Výkonného...
12.3.2021
Bezprostřední okolí Kutné Hory se potýká nejen s klasickým jarním blátem, ale jako každoročně i...
Reklama