Návrh, podle kterého by péči o děti u sporných rozvodů řešili notáři, je podle proFem problém

Z tiskové konference proFem

S navrhovanou možností toho, aby péči o děti u problematických rozvodů řešili notáři, nesouhlasí obecně prospěšná společnost proFem. Upozorňuje i na další možné dopady změn, které obsahuje návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů, který ministerstvo spravedlnosti předložilo do meziresortního připomínkového řízení.

Případné schválení návrhu, byť je odůvodňován nejlepším zájmem dítěte, by podle ředitelky proFem Jitky Polákové představovalo závažný zásah do kompetence soudů a do řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vůbec. Uvedla to na tiskové konferenci, konané v Praze. „Celá složená novela stojí na premise, že rodiče se dřív nebo později musí dohodnout, čímž opomíjí rodiny poznamenané domácí násilím či jinými patologickými jevy, nebo rodiny s odlišným sociálním, ekonomickým či kulturním zázemím, kde je dohoda de facto nemožná, nebo je dosažena nelegálním postupem,“ uvedla dlouholetá spolupracovnice proFem, právnička Jiřina Voňková.

Vleklé domácí násilí syna vůči rodičům ve středočeské vesničce

Změna by konkrétně spočívala v tom, že by existovala možnost rodičů uzavřít dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem v kvalifikované formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti.

Podle vedoucí právničky proFem Veroniky Ježkové je notáře třeba ctít ve věci toho, čemu se věnují (dědická řízení a podobně). Co se týče sporů o děti, tam zkušenosti nemají. Uvedla, že na jedné straně se prosazují specializovaní soudci, což proFem vítá, na druhé by se část agendy předala notářům, což je problém. „Právě specializace a praktická zkušenost opatrovnických soudů je zárukou toho, že dohody rodičů budou odpovídat nejen zájmu nezletilých, ale bude se jednat, v případě potřeby, o řádný exekuční titul, o jehož kvalitě není pochyb,“ uvedla.

Domácí násilí a péče o děti

Příběh klientky, matky dvou dětí, která i v jejich přítomnosti zažívala domácí násilí, nastínila vedoucí sociálních služeb proFem Dana Pokorná. Po posledním brutálním bití a pokusu o znásilnění v přítomnosti dcery zavolala klientka policii. Došlo k vykázání manžela na 10 dní, přičemž ten odnesl i léky syna včetně aplikátoru. Byl víkend a žena musela těžko zajistit náhradu, neboť to pro syna bylo životně důležité. Intervenční centrum klientce nabídlo sepsat předběžné opatření na prodloužení vykázání na 30 dnů. Z OSPODu jí ale bylo doporučeno, aby prodloužení nevyužila a s manželem se po 10 dnech dohodla na péči o děti.

„Pracovnice OSPOD tak nerespektovala Metodické doporučení MPSV č. 3/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech domácího násilí a snažila se uplatnit postup podle tzv. Cochemského modelu, který je však v případech domácího násilí považován za kontraproduktivní,“ uvedla Pokorná. Cochemský model stojí na interdisciplinární spolupráci, kdy všichni účastníci sporu se snaží dovést rodiče k dohodě ohledně péče o děti. Pokorná dodala, že klientka předběžné opatření na prodloužení vykázání podala, bylo mu vyhověno, podala návrh na rozvod a úpravu péče o děti, její manžel v protinávrhu žádá střídavou péči a klientku obviňuje z toho, že je chce proti němu poštvat. „Obrázek ať si udělá každý sám,“ uvedla Pokorná.

Poplatky by poškodily ty slabší

Organizaci proFem vadí na projednávaném návrhu novely občanského zákoníku a dalších zákonů také to, že u vybraných druhů řízení týkajících se nezletilých má být zavedena poplatková povinnost za odvolací řízení, a to ve výši tři tisíce korun (navíc není zřejmé, zda s DPH, nebo bez). Podle ministerstva spravedlnosti by to měl být blok proti obstrukcím, podle hlavní právničky proFem Veroniky Ježkové by se ale jednalo o diskriminační opatření, které nectí zásadu „rovnosti zbraní“, protože výhodu by měla ta strana sporu, která je na tom finančně líp. To platí podle ní i o dalším problematickém návrhu – že soudní poplatek u návrhu na tzv. sporný rozvod by činil 7000 korun, přičemž preferováno má být zjednodušené řízení o rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu, kdy soudní poplatek by byl nadále dva tisíce, přičemž poplatek notáři by činil tři tisíce.

Istanbulská úmluva neohrozí tradice, děti ani muže. Zmocněnkyně pro lidská práva vyvrací mýty

„Zvýšení soudního poplatku v případě sporného rozvodu významně poškodí „slabšího“ manžela, typicky ženu v domácnosti s více dětmi, která je odkázaná na finanční zajištění ze strany otce dětí. Pomíjí se zde existence problémových rodin, jejichž klasickým znakem je záměrně budovaná závislost manželky a matky, na manželovi (partnerovi) a otci dětí, jako hlavně rodiny,“ uvedla Ježková. S tím, že pro mnohé matky by byl poplatek sedm tisíc korun problém. Za problém označila i navrhovanou změnu, že by předběžným opatřením bylo možné ukládat do úschovny část výživného až do pravomocného rozhodnutí, na což by doplatilo dítě.

Řešit by se mělo výživné

Právnička naopak vítá v návrhu obsaženou změnu exekučního řádu, kdy by se exekuce (v důsledku neplacení výživného) v podobě pozastavení řidičského oprávnění nahradila pozastavením veřejnoprávního oprávnění, což je řidičské oprávnění, oprávnění držitele zbrojního průkazu, oprávnění držitele zbrojní licence, oprávnění k výkonu činností spojených s provozem sportovních létajících zařízení a podobně. „Tuto navrženou úpravu vítáme, jakkoli je zřejmé, že se v praxi dotkne jen určité minimální skupiny neplatičů,“ uvedla Ježková.

Podporuje také navrženou změnu insolvenčního zákona, kdy by postoupené pohledávky na výživné měly v insolvenčním řízení přednostní postavení stejně jako při výkonu rozhodnutí v exekuci. Zástupkyně proFem také podporují, aby byl konečně přijat zákon o zálohovaném výživném, který opakovaně spadl pod stůl. V současné době je ve sněmovně poslanecká iniciativa a vládní návrh připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dnes, 07:48
V Praze v loňském roce poklesl počet cyklistů. Sčítače zaznamenaly v celém městě zhruba 3,22...
Včera, 14:38
Konkrétně hudební klub v Malostranské besedě kvůli zmenšení kapacity zvedl vstupné na 400 korun. Koncerty...
25.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
25.5.2020
Od poloviny minulého týdne je na základě usnesení pražské rady možné podat elektronickou „Žádost na...
25.5.2020
V rámci čtvrté vlny uvolňování podnikatelských a dalších činností, která byla vyhlášena na 25. květen...
25.5.2020
Ceny bytů v Praze jsou dlouhodobě na vysoké úrovni a pro mnoho lidí je tedy...
25.5.2020
Sochař a restaurátor Petr Váňa z Karlíku pracuje ve své dobřichovické dílně již třiadvacet let...
24.5.2020
Skleník Fata Morgana v botanické zahradě v Praze se otevře pro návštěvníky v úterý 26....
24.5.2020
V pondělí 25. května se brány Pražského hradu otevřou pro veřejnost. Zároveň se dočasně zruší...
koronavirus
23.5.2020
V Praze přibylo za posledních 24 hodin deset nových případů nákazy koronavirem, o den dříve...
22.5.2020
V pondělí 25. května se návštěvám pacientů otevřou jen některé pražské nemocnice. I v nich...
Reklama