Občané z obcí kolem Berounky chtějí zachovat historické nádražní budovy ve Všenorech

Petenti z Všenor i okolních obcí se ohradili proti tomu, že součástí předložených plánů na rekonstrukci železniční trati z Prahy do Berouna byl mimo jiné návrh na zbourání budovy vlakové zastávky ve Všenorech. Zatím není rozhodnuto, petenti jsou optimisté.

„Petici za zachování a obnovu historických nádražních budov podpořilo během léta téměř 800 občanů Všenor, to je více než 60 % dospělých obyvatel obce Všenor (v době naší uzávěrky 836, což je 63,33 % dospělých obyvatel obce – pozn. red.). Jde o velmi silný mandát, jaký dosud v místních volbách, referendech ani v jiné záležitosti nezískal nikdo. Petici je nadále možné podepsat,” informoval zástupce petičního výboru Jan Černý. Celkově petici v době naší uzávěrky podepsalo 1878 lidí, z toho na papíře 1235, nejčastěji z obcí podél trati. „Petici podpořila i celá řada osobností, které ve Všenorech nebo blízkém okolí žijí, například herečka Eliška Balzerová, nebo hudebníci Ewa Farna, Jiří Stivín a Jan Matěj Rak,“ uvedli petenti. Podepisování petice pokračuje.

Důležitou úlohu bude podle nich hrát všenorský obecní úřad. „Z dosavadních vyjádření radnice vyplývá, že se nechce smířit s minimálním standardem v podobě prefabrikovaného přístřešku. Jednou z variant budoucí podoby zastávky, na kterých se usneslo všenorské zastupitelstvo, je zachování a rekonstrukce stávajících historických budov zastávky. Takže záchrana historických budov stále zůstává ve hře, zvláště s přihlédnutím k silnému konsensu mezi místními občany,“ říkají zástupci petentů.

Starostka: Je to komplexní záležitost

S tím, aby staniční zastávky nebyly zdemolovány, ale rekonstruovány s ohledem na zachování secesních prvků, vyslovily svými usneseními v minulosti souhlas i obce podél trati Praha-Beroun, včetně Všenor. Černošice tak učinily v roce 2015, Všenory a Srbsko v roce 2018. Náš REGION se proto zeptal na názor stávající starostky Všenor Lenky Nejedlíkové, která připomněla, že již v únoru letošního roku přijalo zastupitelstvo obce Všenory ohledně zastávek usnesení.

FOTO: Všenory – foto a vizualizace

Všenory – foto a vizualizace - Vsenory – foto Jakub ŠpetlákVšenory – foto a vizualizace - FOTO ZAPAD _ Občané z obcí kolem Berounky chtějí zachovat historické nádražní budovy ve Všenorech 2Všenory – foto a vizualizace - FOTO ZAPAD _ Občané z obcí kolem Berounky chtějí zachovat historické nádražní budovy ve Všenorech 3Všenory – foto a vizualizace - FOTO ZAPAD _ Občané z obcí kolem Berounky chtějí zachovat historické nádražní budovy ve Všenorech 5

Má toto znění: „Zastupitelstvo obce Všenory bude v rámci územního řízení prosazovat taková řešení, která budou v souladu s výhledovým primárním využitím trati č. 171 jako příměstské trati pro intenzivní osobní dopravu. Zastupitelstvo obce Všenory bude prosazovat důstojný vzhled a funkční řešení zastávky v souladu s historickým rázem místa podle možností daných výsledkem územního řízení. Toto řešení vzejde z veřejné architektonické soutěže a může mít formu památkové obnovy stávajících budov, formu repliky stávajících budov nebo formu výstavby nových objektů hmotově a vizuálně v souladu s charakterem okolní zástavby.“

„Budoucí řešení optimalizace trati v katastru Všenor je komplexní záležitost, netýká se jen budoucí podoby budov zastávek, které mají přispívat především k pohodlnému cestování, ale i okolí těchto zastávek, možného podjezdu či nadjezdu v rámci řešení nové křižovatky u železničního přejezdu, měnírny elektrického proudu, narovnání či nenarovnání trati, nového podchodu, přeložek inženýrských sítí a tak dále. V současné době probíhají intenzivní jednání se zainteresovanými orgány o výše uvedených záležitostech. Za důležité tedy především považujeme, aby projekt Optimalizace trati splňoval vysoké nároky z hlediska architektury a urbanistického řešení zejména železničních zastávek,“ dodala starostka.

Situace zachování budov nahrává

Správa železniční dopravní cesty zatím podle vyjádření zástupců petentů nevyslovila proti předloženému návrhu žádné námitky. „Projekční společnost SUDOP již prověřila, že varianta přeložená Iniciativou umožní částečné navýšení rychlosti na trati a je technicky proveditelná. Zástupci nákladních dopravců pak výrazné zvýšení rychlosti na trati ani nepožadují. To vše zachování historických budov nahrává,“ doplňují zástupci petentů.

Z toho všeho vyplývá, že jednání o podobě rekonstrukce železniční trati Praha-Beroun pokračují. Na prvním úseku z Prahy do Radotína už začínají stavební práce, o další části trati Radotín-Černošice-Všenory-Dobřichovice-Řevnice-Zadní Třebaň-Karlštejn-Srbsko-Beroun se jedná, jasno zatím není. „Petice je adresovaná primárně Správě železniční dopravní cesty, která je investorem celé rekonstrukce. Obdrží ji i další úřady a instituce, které mohou ve věci jednat,“ uvádějí petenti.

SŽDC bude jednat s obyvateli Všenor

Náš REGION požádal, prostřednictvím mailu, o vyjádření i SŽDC. Zde je její vyjádření, podepsané Nelou Friebovou. „SŽDC přistupuje ke každé budově v rámci investiční přípravy individuálně. Zejména se jedná o jednání s dotčenými dopravci nebo municipalitami, které případné výpravní budovy zastávek využívají. Na trati Praha – Beroun se vyskytují tři původní budovy zastávek v secesním stylu. Nicméně při jednání s zástupci města Černošice došlo k požadavku na zcela jinou přijímací budovu, tedy původní budova bude zbourána a nová vystavěna dle požadavků města.  Další zastávkou jsou Všenory, kde intenzivně jednáme se zástupci obce. Na 29. října 2019 je svoláno setkání s obyvateli obce Všenory, kteří se mohou vyjádřit k zachování budovy zastávky či její nahrazení replikou,“ uvedla.

„Původní umístění zděné budovy nám bohužel překáží z důvodu změny poloměru oblouku, ve kterém se zastávka nachází. Touto změnou poloměru dojde k plynulému průjezdů vlaků konstantní rychlostí, bez zbytečného brzdění. Při zachování stávajících budov a jejich opravě dojde k vybudování dvou protisměrných oblouků, které znehodnotí plynulost dopravy. Dojde také ke zbytečnému brzdění souprav a tím i ke zvýšení hluku v zastavěné oblasti,“ pokračovala.

„Samozřejmostí bude zvýšení nástupní hrany nové zastávky, čímž by se stávající budova ještě více „utopila“. Poslední zastávkou v pozdně secesním stylu je zastávka v obci Srbsko, kde je v současném stavu navržena demolice obou budov. Na jednání 9. 10. se starostkou obce byla domluvena výstavba repliky pouze budovy ve směru k obci, která se zavázala i objekt udržovat a používat k dalšímu rozvoji obce (knihovna, společenská místnost…),“ dodala.

Lidé nejsou apriori proti rekonstrukci trati

„Lidé, kteří petici podporují, nejsou apriori proti rekonstrukci trati. Naopak. Celý region na ni už dlouho čeká. Jde jen o způsob provedení. Ten musí být v souladu s potřebami místních občanů, protože s tratí se do budoucna počítá zejména pro příměstskou dopravu,“ uvedl pro Náš REGION Jakub Špetlák z Iniciativy Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko, která usiluje o zachování souboru secesních staveb právě u vlakových zastávek na trati podél Berounky, které tvoří unikátní skupinu staničních budov z počátku 20. století na trati číslo 171. Iniciativa, slovy Špetláka, chce, aby byly opraveny do podoby, která se bude co nejvíc blížit původnímu stavu, byly oživeny a sloužily veřejnosti.

Černošice staniční budova

Vlakové zastávky musíme zachovat a opravit, volají místní. Jde o Černošice, Všenory, Srbsko. Mají historickou hodnotu?

„Všenorské budovy jsou přes jejich zanedbanost nejlépe zachované, jsou tam snad veškeré prvky v autentické podobě. Jsou to budovy, které vznikly při zdvojkolejnění trati, pro náš region zásadní okamžik v jeho rozvoji,“ dodal Špetlák. „Iniciativa ve spolupráci s docentem Karlem Hájkem, odborníkem na železniční stavitelství z pražského ČVUT, předložila vlastní architektonickou studii všenorské zastávky včetně blízkého okolí. Ta počítá se zachováním a rekonstrukcí současných budov včetně dřevěného přístřešku, vybudováním výtahů, zklidněním dopravy před zastávkou a vybudováním parkovacích stání P+R podél nástupiště ve směru na Prahu,“ dodal za Iniciativu Marek Kotásek.

Včera, 15:01
Všenory u Prahy požadují rekonstrukci původních historických budov místní železniční zastávky. Pro opravu objektů se...
Tomáš Chabera a v dáli areál Eurovia
Včera, 08:06
V souvislosti s připravovaným územním plánem v Řevnicích vznikla petice, kterou podepsalo asi 800 lidí....
26.1.2020
“Je sobota 18. ledna. Rock Café na Národní je plné lidí a zábava je v...
23.1.2020
Centrální komise ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti prověřující novou trasu mezi Prahou a Berounem s...
20.1.2020
Prvním oznámeným headlinerem 14. ročníku je velšská rocková skupina Skindred. Ti se na scéně pohybují...
20.1.2020
Červeně značená turistická stezka dlouhá asi dvacet kilomterů, která začíná na náměstí v Berouně, vede...
18.1.2020
Středočeský kraj zřídí fond na podporu sázení stromů. Cílem je zapojit obce do řešení problému...
17.1.2020
Hasiči ve středu večer vyjížděli k požáru tří dodávek v Jinočanech u Prahy. Škoda je...
15.1.2020
Středočeští záchranáři dostanou nové pracovní oblečení, nákup schválila krajská rada. Hejtmanství vyhlásí veřejnou zakázku, její...
15.1.2020
Český klub turistů obnoví turistické značky i cykloznačky ve Středočeském kraji. Hejtmanství přispěje 600.000 korun...
Reklama