Děsivé smírčí kameny a kříže. Jsou to němí svědkové nepotrestaných vražd?

Možná vás při toulkách krajinou někdy zaujal osamocený kamenný kříž nebo kámen s vytesaným reliéfem kříže. Mohl to být tzv. smírčí kříž, či chcete-li smírčí kámen, který souvisí se středověkým soudnictvím. Stavěly se na místech, kde došlo k trestnému činu zabití a následně s pachatelem proběhlo smírčí řízení.

Prastarý kostel v Praskolesích je v zuboženém stavu, dočká se nové střechy?

Smírčí smlouva usmiřovala pachatele vraždy a pozůstalé oběti

Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva. Někdy se tedy spor řešil jakousi mimosoudní dohodou a odškodněním, a pokud nebyl vrah hrdelně potrestán, mohla se věc vyřešit tzv. smírčí smlouvou. Ta byla sepsána mezi pachatelem a pozůstalými, obě strany usmiřovala, vraha chránila před případnou mstou a ukládala mu podmínky, jak svůj zločin postupnými kroky odčinit.

Kamenný pastýř v Klobukách je nejvyšší menhir u nás. Pojí se s ním řada pověstí. Znáte je?

Obsahovala například dohodu o finančním odškodnění a dále povinnost pachatele vykonat určitou formu veřejného pokání (odsloužení určitého počtu zádušních mší za mrtvého, navštívení poutního místa, veřejné odprošení pozůstalých na kolenou apod.). Viníkovi přikazovala i vztyčit na místě neštěstí smírčí kříž. Všechny památky tohoto typu však rozhodně nelze interpretovat tímto způsobem.

FOTO: Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání

Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání - Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání - IMG_2042Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání - IMG_2047Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání - Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání -

Smírčí kameny nejsou jen pamětním dokladem, ale symbolem pokání

Smyslem smírčích křížů bylo upomínat veřejnost na uplatňování a naplňování práva, smíření a odpuštění. Ukazují, jak silný vliv mělo křesťanství na formování světového názoru středověkého člověka na společenské a mravní normy. Vrah zpravidla litoval svého činu, prosil za odpuštění duši zabitého, přeživší, veřejnost a Boha, jako nejvyšší instanci mravních hodnot.

Na Karlštejně v sobotu začíná nová turistická sezona

Co se na místě událo, se již obvykle nedozvíme

Tyto kříže stávají v polích a při cestách, na návsích i o samotě v lese, zapomenuty a často bez povšimnutí. Co se na místě událo, se již obvykle nedozvíme, jen některé dávají jakési tušení, protože na sobě nesou vytesaný reliéf vražedného předmětu, například kopí, sekeru, meč či kuši, vzácně i letopočet. Na smírčích kamenech bývá někdy i symbolicky vytesáno povolání zavražděného. Například na smírčím kameni v obci Věcov jsou zobrazeny nůžky, jehla, nit a náprstek. Čím je smírčí kříž starší, tím je mohutnější a méně pokrytý rytinami, u křížů pozdějšího data někdy bývá i nápis stručně popisující událost. Podrobný přehled o jednotlivých křížích můžete najít na adrese http://www.smircikrize.euweb.cz.

Středověk, Beroun a medvědi. Jak to jde celé dohromady?

Památky bývají ničeny i kradeny

Smírčí kříže se bohužel stávají oběťmi vandalství, krádeží či nešetrného zacházení a bývají ničeny ať už z důvodu neznalosti, lhostejnosti či neúcty k těmto památkám. Často je ničí lidé, kteří o nich vůbec nich netuší a prostě jim překážejí ve vykonávání zemědělské či jiné činnosti.

Podivné pohřební rituály se zohavenými mrtvolami. Proč se odehrávaly v Bubenči a Hloubětíně?

Smírčí památky na Kladensku

Na Kladensku se podle výše uvedeného aktuálního mapování nachází 16 zdokumentovaných a zachovaných smírčích kamenů, tři se bohužel nedochovaly. U obce Kamenný most stojí kámen s rytinou latinského kříže na podstavci. U Smečna je kámen mající na jedné straně reliéf kříže na žerdi, na druhé je reliéf latinského kříže. Váže se k němu pověst o zabití obchodníka na staré formanské cestě.

Chátrající barokní zámek v městysu Jince se rekonstukce jen tak nedočká. Není o něj zájem

V muzeu Unhošť je kámen z Červeného Újezda

V unhošťském muzeu se nachází kámen z Červeného Újezda, který původně stál zasypán a zapomenut v příkopu u silnice vedoucí do Unhoště. Častým čištěním a prohlubováním příkopu došlo téměř zcela k jeho zakrytí. Později byl poškozen mechanizací, a tak byl náhodně objeven. Následně byl umístěn v unošťském muzeu (1996), což zabraňuje jeho dalšímu poškozování či krádeži. Podle tehdejší výpovědi paní Vlčkové z Červeného Újezda, narozené roku 1915, se tradovalo, že kámen stával na místě, kde kdysi došlo k zabití.

FOTO: Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání

Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání - Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání - IMG_2042Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání - IMG_2047Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání - Smírčí kříže, němí svědci smrti a pokání -

Ke smírčímu kameni ve Lhotě se váže pověst o utonulém pasákovi

Ve Lhotě se nachází kámen s řeckým křížem, ke kterému se váže pověst o utonutí pasáka s dobytkem. U Libušína, v areálu hřbitova kolem kostela sv. Jiří, je smírčí kámen, který má na sobě reliéf tlapatého kříže a nápis „LETHA PANIE 1644 JEST ZASTRELEN Z PISTOLE JIRI SMEKAL“. Na hřbitov byl přenesen, původně stával poblíž obce. V obci Skůry je kámen s rytinou řeckého kříže a pravděpodobně slunečního kotouče zazděn do hřbitovní zdi po levé straně silnice do Velvar.

Mystický chrám v Panenském Týnci. Je v něm zázračná energie, která budí euforii a uzdravuje?

V tomto případě se může jednat o středověký náhrobek z přilehlého hřbitova. Ve Velké Dobré u kaple najdete poškozený kámen s rytinami dvou křížů, který byl převezen na náves ve druhé polovině 20. století. Do tohoto kamene jsou vyryty dva dodatečné letopočty 1653 a 27. 6. 1891. Upomínají na pozdější události, které se odehrály v bezprostřední blízkosti a jsou nepochybně mladšího data, než je stáří samotného smírčího kamene.

Kousek od Prahy byl koncentrák s horší pověstí než měl Buchenwald. Najdete ho v obci Hradištko

U Trpoměch byl kámen zcizen

V Tuchovicích na návsi je dodnes dochovaný smírčí kámen s rytinou meče. U Trpoměch na okraji starého úvozu, vpravo od staré silnice Slaný-Louny stával kámen, který připomínal úkladné zabití Jiřího Loskota. Na kameni byla rytina kříže, letopočet 1753 a nápis „ZDE VZAL SVE KONCE GIRZI LOSKOT“. V roce 2006 byl bohužel ukraden. Další památky tohoto typu na Kladensku najdete v Bratronicích, Bělči, Dolíně, Doksech, Řisutech, Lhotce, Kmetiněvsi a Zvoleněvsi.

Obděnický kostel se záhadným náhrobkem J. Krčína potřebuje rekonstrukci. Pomůže sbírka?

 

24.9.2020
Cyklus pravidelných besed se zajímavými osobnostmi, které pořádá v Horním Bezděkově spolek Klíče pro demokracii,...
18.9.2020
Příznivci volejbalu se už těší na zápasy všech domácích soutěží mužů i žen, těch nejvyšších...
16.9.2020
Komerční článek
Summit pořádá technologická společnost Huawei pro zástupce ICT odvětví pravidelně každý rok a představuje na...
16.9.2020
Vedení Stochova se rozhodlo zapojit do celostátní soutěže o kamerový systém v hodnotě 150 tisíc...
9.9.2020
Architekt Josef Pleskot předal Kladnu návrh nového Sítenského mostu. Jeho ocelová konstrukce má připomínat industriální...
6.9.2020
Program bude poprvé obohacen o nevšední prohlídku slánského podzemí a koncertem renesanční hudby v kostele...
5.9.2020
Statutární město Kladno ve spolupráci s Policií ČR Územním odborem Kladno za finanční podpory Ministerstva...
5.9.2020
Několik měsíců rozpracované akce přinesly své pozitivní výsledky. Vyšetřovatel služby kriminální policie obvinil sedm osob...
4.9.2020
Škola se modernizuje postupně. Už v loňském roce získala bezbariérové přístupy a děti se učí...
4.9.2020
Kompletní renovace parkovací plochy vyjde na 7,5 milionů korun. Asfalt nahradí vsakovací povrch, dojde k...
4.9.2020
Před 78 lety zažily Lidice tu největší válečnou tragédii. Jeden z občanů, Josef Podzemský, místní...
Reklama