Zákaz hidžábu ve školách není legitimní, rozhodl Nejvyšší soud. Umožňuje tak zřídit tam i modlitebny, míní právník

Hidžáb se smí ve škole nosit. S takovým verdiktem přišel Nejvyšší soud, kam se odvolala Somálka A. J. Ahmednuurová, která žalovala Střední zdravotnickou školu Ruská v Praze kvůli tomu, že ji nošení šátku ředitelka neumožnila. Česko podle NS musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů. Rozhodnutí podle obhájce zdravotnické školy Radka Suchého otevřelo možnost vybudovat ve školách islámské modlitebny a umožnit omlouvání žáků z důvodu konání muslimských svátků.

Ayan Jamaal Ahmednuurová ze Somálska tvrdila, že pražskou Střední zdravotnickou školu v Ruské ulici opustila poté, co ji ředitelka při zahájení školního roku v září 2013 vyzvala, aby si sundala hidžáb i na teoretickou výuku. Původně prý byly domluvené, že šátek bude odkládat jen při ošetřovatelské praxi.

Hidžáb je šátek, kterým si muslimské ženy zahalují vlasy, krk a ramena.

Žena se domáhala omluvy a 60 tisíc korun. U Obvodního soudu pro Prahu 10 ani Městského soudu v Praze neuspěla. Nyní se musí obvodní soud případem zabývat znovu, bude vázaný názorem NS, podle kterého Somálka prokázala nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání, a to z důvodu náboženství.

„Je důležité pro nás pro všechny, aby nikdo neurčoval, co si máme myslet, co máme vyznávat, co máme nosit na sobě, pokud to někoho skutečně neohrožuje,“ uvedla advokátka imigrantky Radka Korbelová Dohnalová.

Ivanka Kohoutová, ředitelka SZŠ Ruská, a její právní zástupce Radek Suchý.

Žena, která bránila školu před islámskou vírou, dostala metál od Zemana. Prezident ocenil ředitelku z kauzy hidžáb

Ředitelka školy Ivanka Kohoutová zatím rozhodnutí nekomentovala, neboť jej prý ještě neobdržela. Advokát školy Radek Suchý s ním nesouhlasí a považuje ho za absurdní. „Neztotožňujeme se s ním, považujeme rozsudek za věcně i právně nesprávný a argumentačně zcela chabý. Je to z mého pohledu spíše politické rozhodnutí než rozhodnutí právní,“ sdělil Suchý pro zpravodaj Náš REGION.

„Soud ve své argumentaci zcela popírá a pomíjí prokázaná fakta, překrucuje ustanovení antidiskriminačního zákona a vykládá je zjevně ve prospěch žalobkyně. Např. zcela odlišný názor projevil soud k faktu, že žalobkyně nebyla studentkou školy. V době, kdy se ucházela o studium přitom neměla ani průkaz azylanta; tyto skutečnosti soud zcela opomíjí a nereflektuje,“ doplnil advokát.

Šabatová se raduje

Ombudsmanka Anna Šabatová, která se od počátku postavila na stranu studentky, rozhodnutí soudu přivítala. „Mám radost. I proto, že Nejvyšší soud v rozhodnutí vychází ze stejných principů, na nichž jsem postavila svůj právní názor na tento případ už v roce 2014,“ odpověděla.

Škola zakazovala muslimské studentce nosit hidžáb. „Uklohnila“ tuto kauzu ochránkyně práv Šabatová?

NS v rozhodnutí apeluje na toleranci jako občanskou ctnost. Uznal, že vyznávání islámu a nošení hidžábu je v českých poměrech neobvyklé a vzbuzuje v některých lidech paušalizující obavy. „Avšak za podmínek daných naším právním řádem by i tyto osobní a nikoho neohrožující projevy náboženského přesvědčení měly být většinovou společností tolerovány, a to zvláště v oblasti vzdělávání, jehož úkolem je mimo jiné i vést studenty k úctě a respektu k právům druhých a názorové snášenlivosti,“ uvedl soud.

Advokát chce hnát před soud zastupitele, kteří byli proti instalaci Mariánského sloupu na Staromáku

Škola v minulosti argumentovala tím, že s ohledem na společenské normy a nevhodné odívání některých dětí obecně zakázala pokrývky hlavy.

„Normy společenského chování včetně odívání však žalobkyně užitím muslimského šátku neporušila, neboť zahalení vlasů obecně nevzbuzuje pohoršení, je u žen běžné nejen při pobytu venku, ale i uvnitř budov. Skutečnost, že způsob vázání hidžábu je v naší společnosti cizorodým prvkem, neznamená porušení norem společenského chování, mravnosti, respektive morálky,“ reagoval NS. Zahalení hidžábem podle NS nezvyšuje bezpečnostní rizika ani nekomplikuje identifikaci dívky.

Modlitebny vstoupí do škol?

Podle advokáta Suchého ale soud ve své argumentaci popírá a pomíjí prokázaná fakta, překrucuje ustanovení antidiskriminačního zákona a vykládá je zjevně ve prospěch žalobkyně. „Interpretací dotčených právních předpisů soud prolomuje hradby a ve svém důsledku tak otevírá prostor pro další nároky náboženských skupin, což ad absurdum může vést až k zavádění islámských modliteben na školách nebo omlouvání žáků při muslimských svátcích,“ míní. Verdikt NS podle Suchého může mít neblahý dopad na české školství a zvyšuje tak naléhavost na novou právní úpravu užívání náboženských symbolů v sekulárním školství.

Odvolací soud původně postavil rozhodnutí na závěru, že omezení dané školním řádem bylo odůvodněno tím, že škola má být neutrálním prostředím a že užívání hidžábu je v rozporu s právem nebýt vystaven působení náboženských symbolů. Ani s tím však NS nesouhlasil, zdůraznil zákaz diskriminace nebo zvýhodňování některých náboženských směrů.

Znásilnění nezletilé dívky u Litoměřic si africký uprchlík nepamatuje. Co ho prozradilo?

„Nemůže-li být žalobkyně zahalena hidžábem a projevit tak své náboženské přesvědčení a víru, což má pro ni zásadní význam, dopadá na ni zákaz nošení pokrývek hlavy ve škole ve srovnání s ostatními studenty tíživěji. Je tím znevýhodněna oproti ostatním studentům, kteří jsou jiného náboženského přesvědčení, jehož symbolika nebyla zákazem pokrývek hlavy dotčena, anebo nejsou věřící,“ uvedl mluvčí soudu Petr Tomíček.

Ředitelka školy Ivanka Kohoutová loni dostala od prezidenta Miloše Zemana medaili za zásluhy o stát. Konkrétně ji Hrad ocenil jako „statečnou ženu v boji s netolerantní ideologií“.

 

(mim, ČTK)

Zdeněk Hořánek
Včera, 15:01
Společnost SNEO, kterou vlastní městská část a která má na starost správu městského majetku, má...
Včera, 12:01
Radní hlavní města Prahy a někteří pracovníci ROPIDu a DPP se snaží prezentovat, jak mají...
Včera, 09:42
No v Troji, pochopitelně! Nikoli však v zoologické, nejde o opičky ani jiné zástupce říše...
5.8.2020
Po jedenácté letos odstartovaly na Kulaťáku oblíbené trhy. Letošní sezónu, tak jako život nás všech,...
5.8.2020
Lodní dopravě na území Prahy 5 slouží plavební komora mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem....
4.8.2020
Park Santoška se nabízí k oddechu, příjemným procházkám i krásným výhledům na Prahu. Díky rekonstrukci...
4.8.2020
Hrnčířské trhy v Berouně se kvůli koronaviru neuskuteční ani na podzim. Pořadatelé se snažili s...
4.8.2020
V bubenečské kavárně Zasekávák předvádí několik svých pěkně barevných pláten výtvarník Miloš Vacík. Pokud máte...
4.8.2020
21. července tohoto roku by Milan Rastislav Štefánik oslavil 140. narozeniny. V nedávné době také...
Reklama