„Vynášíte svůj rozsudek nade mnou s větším strachem, než s jakým mu naslouchám,“ postavil se Giordano Bruno církvi

23.6.2021
Jaroslav Svoboda

Báli se ho moc. Nebo spíš báli se ho, že přijdou o svou moc. I tak by se dalo komentovat jednání představitelů křesťanské církevní inkvizice vůči Giordanu Brunovi. Byli tak vypočítaví nebo jen tak hloupí a omezení? Dnes už bohužel tuto hádanku nerozluštíme.

Giordano Bruno se narodil v lednu 1548 ve vesnici Nola na úpatí hory Cicala nedaleko italské Neapole. Původním jménem byl Fillippo. Ve svých patnácti letech nastoupil do dominikánského kláštera a přijal nové jméno Giordano. Právě ve zdejší knihovně se poprvé setkal s díly Pythagora a Platóna, stejně jako se zakázanými knihami Erasma Rotterdamského a s myšlenkami Mikuláše Koperníka.

Bitvu Dánům vyhráli Slované i přesto, že jim tito křesťané zničili zemi

Z křesťana kacířem

Čím více studoval, tím více pochyboval o křesťanském vidění světa. Toto je typické i pro další „kacíře“, kteří projevili konstruktivní myšlení, vědecké bádání a hlavně selský rozum. Nejvíce pochyb měl Bruno o dogmatu Svaté Trojice, což vedlo k tomu, že jeho představený Domenico Vita s ním dokonce zahájil řízení pro podezření z kacířství. Bruno na konec řízení nečekal a z Neapole raději utekl do Říma. Opustil dominikánské zvyky a vrátil se i ke svému rodnému jménu Fillippo.

Záchrany se zde ale nedočkal. Španělská inkvizice, pod kterou Neapol tehdy patřila, postoupila všechny jeho materiály do Říma. V jistém slova smyslu je až pozoruhodné, jak měl už tehdy církevní aparát naprosto dokonalou propojenost ve vedení světských procesů a administrativy všeobecně. Kam se hrabou pozdější policejní a soudní systémy, podobně „dokonalý“ byl snad jen systém v pozdějším nacistickém Německu. Toliko k propojení církevní náboženské moci s mocí světskou a politickou.

Zaniklá divadla: pražské divadlo patřilo v 19. století k největším v Evropě, nejednalo se však o Národní

Bruno byl tak nadále ve velkém nebezpečí. Navíc se v jeho knihovně při prohlídkách našly zakázané knihy. Svým způsobem je z dnešního pohledu až hrozné, jakou moc vlastně církev měla. Zahrnovala v sobě nejen náboženské učení, ale zároveň i moc orgánů činných v trestním řízení a především soudů. Není tedy divu, že tehdy „museli být“ všichni věřící, strach z postihu byl totiž hrozný.

Z Bruna se tak stal tulák na útěku. Útočiště hledal ve velkých evropských městech, ze kterých však musel také vždy odejít, protože nehodlal nic měnit na svých názorech.

Jak velký je vesmír? Církev vůbec nevěděla o čem mluví

Dostal se až do Londýna, kde prý prožil svá nejšťastnější tři léta (1583–1585). Převážně žil v paláci francouzského velvyslance Michela de Castelnau a vydal zde mimo jiné i spisy Večeře na popeleční středu a O nekonečnu, vesmíru a světech. V těchto dílech korigoval Koperníkův heliocentrismus a vyložil svou kosmologickou teorii o nekonečnosti vesmíru. Tyto názory rovněž prezentoval veřejně během oxfordské přednášky.

Slovanská mytologie

Antická mytologie? Ta slovanská je stejně bohatá, ale téměř neznámá

Rozvinul Koperníkovy závěry o tom, že ani Slunce není středem vesmíru, ale pouze jeho součástí – Sluneční soustavou. Formuloval také, zřejmě jako první, že vesmír je nekonečný a skýtá nekonečné množství „sluncí“, obíhaných nekonečným množstvím planet.

Jeho výjimečnou bystrost, úsudek, duchaplnost a zejména paměť si brzy oblíbila britská královna Alžběta, která s ním často diskutovala. I díky tomu byl pak prozatím pod její ochranou.

V roce 1585 ale odjel s de Castelnauem do Paříže, kterou však musel znovu brzy opustit. Poté pobýval nějaký čas v Německu a v Praze na dvoře Rudolfa II. Odtud odjel zase do Německa a Švýcarska. Dočasně také vedl katedru matematiky na univerzitě v Padově. Zajímavostí je, že ve funkci ho brzy vystřídal Galileo Galilei.

Den, kdy křesťané zničili slovanskou svatyni

Vylákali ho pod falešnou záminkou, jak typické

Jak už známe i z naší historie a případu Jana Husa, církev Bruna k inkvizičním procesům vylákala zcela hrdinsky – pod falešnou záminkou. Byl to právě Giovanni Mocenigo, Brunův žák a pravděpodobný agent inkvizice, který předstíral zájem o astronomii i o cvičení paměti. Pozval tak slavného učitele k sobě do Benátek, kde jej 23. května 1592 zatkli služebníci boží.

Ihned po jeho zatčení začal inkviziční soud, který dal papež Kliment VIII. až s totalitní precizností přesunout kvůli přílišné benevolenci benátského inkvizitora do Říma. Bruno své názory několikrát odmítal odvolat a tak byl 8. února 1600 odsouzen k trestu smrti upálením. Rozsudek byl vykonán 17. února na náměstí Campo de´Fiori v Římě.

Vynášíte svůj rozsudek nade mnou s větším strachem, než s jakým mu naslouchám,“ postavil se v posledních chvílích svého života Giordano Bruno barbarské křesťanské inkvizici.


Zdroj:
 Giordano Bruno – rozbití uzavřeného světa, Petr HorákPřípad Galilei, Emile Namer, Praha, 1982Nepřehlédněte