Z válečníka mírotvůrcem. Ašóka se zasloužil o rozšíření buddhismu napříč Indickým subkontinentem i mimo něj

5.10.2019
Lukáš Mucha

Ašóka dobyvatel

Přesný rok Ašókova narození není znám, odhaduje se, že se narodil těsně kolem roku 300 před Kristem. Na trůn nastoupil přibližně v roce 273 před Kristem. Nejprve kráčel v dědečkových stopách a snažil se území rozšířit válečnými akcemi. V osmém roce vlády úspěšně ukončil válku proti Kalinze, státu na východním pobřeží Indie (zhruba na území dnešního státu Urísa). Když si však uvědomil, že svého triumfu dosáhl za cenu hrozných lidských obětí, zděsil se. V bojích padlo sto tisíc lidí, a ještě víc jich bylo raněno. Vylekaný a kajícný se rozhodl, že vojenské dobývání Indie nedokončí a vzdá se všech agresivních válek. Přijal buddhismus jako svou náboženskou filozofii a snažil se žít podle ctností dharmy (v sanskrtu zákon – pozn. aut.), tedy v duchu pravdomluvnosti, milosrdenství a nenásilí.

Jaký má život smysl? 10 citátů dalajlámy, po kterých přehodnotíte priority

Ašóka milosrdný

Osobně se Ašóka vzdal lovu a stal se vegetariánem. Větší význam měla jeho rozličná politika vůči lidu. Zakládal nemocnice a zvířecí útulky, zmírnil mnoho tvrdých zákonů, stavěl silnice a podporoval zavlažování. Dokonce jmenoval zvláštní vládní úředníky, úředníky dharmy, aby lid vedli ke zbožnosti a povzbuzovali k přátelským vztahům. Ve svém království Ašóka toleroval všechna náboženství, ale zvlášť prosazoval buddhismus, který se přirozeně těšil velkému růstu popularity. Do mnoha cizích zemí vysílal buddhistické misie, přičemž úspěch slavily zejména na Cejlonu.

Češka se stala buddhistickou mniškou, odešla do kláštera v Nepálu. Jak se tam žije?

Ašókovy sloupy a kameny

Zásady svého života a politiky dával líčit vytesáváním do kamenů a sloupů po celém rozlehlém království. Mnoho těchto monumentů se dochovalo dodnes. Jejich geografické rozmístění nám dává spolehlivé informace o dosahu Ašókova působení a nápisy na kamenech a sloupech jsou naším hlavním zdrojem vědomostí o jeho kariéře. Mimochodem, tyto sloupy jsou také považovány za skvělá umělecká díla.

Zachránil miliony lidských životů. Edward Jenner začal úspěšně očkovat proti pravým neštovicím

Největší šiřitel buddhismu

Do padesáti let po Ašókově smrti se Maurjovská říše rozpadla a už se nikdy neobnovila. Díky podpoře buddhismu je však Ašókův dlouhodobý vliv na svět velmi velký. Když nastoupil na trůn, byl buddhismus pouze malé náboženství místního významu, populární jenom na severozápadě Indie. Než zemřel, měl buddhismus stoupence již po celé Indii a rychle se šířil do sousedních zemí. Na tom, že se z něj vyvinulo jedno z hlavních náboženství vyznávaných v širém světě, nemá kromě Gautamy samého nikdo tak velkou zásluhu jako právě Ašóka.

Zdroj: Michael H. Hart (100 nejvlivnějších osobností dějin, 2003)Nepřehlédněte