Z Vinoře až do São Paula. Nové rodiny ČR pomáhají již 26 let

3.1.2021
Andrea Cerqueirová

FOTO: Senioři z Vinoře pomáhají brazilským dětem

Senioři z Vinoře pomáhají brazilským dětem - All-focusSenioři z Vinoře pomáhají brazilským dětem - All-focusSenioři z Vinoře pomáhají brazilským dětem - Afago SP – Foto – Movimento dos Focolares

Pomoc je směrována do jižní zóny São Paua, do komunity Pedreira v kraji Aparecida. Tam působí sociální centrum AFAGO-SP, které pomáhá 280 dětem a dospívajícím, přičemž 123 z nich tvoří součást programu SAD Asociace Nových rodin. Těm, pomocí tzv. adopce na dálku, pomáhají lidé z různých zemí, včetně České republiky, kde pomoc organizují právě manželé Ettlerovi.

Obnova komunitní zahrady

V São Paulu se děti v běžných časech učí zvládat administrativu, informatiku či estetiku, jezdí na poznávací výlety, učí se jazyky, pomoc spočívá i kupříkladu v pořádání sportovních aktivit a zajištění dvou kvalitních jídel denně. Počátkem roku 2020 se konaly akce psychologického a pedagogického charakteru, zaměřené na sebepoznání. Iniciována byla obnova komunitní zahrady, pod heslem „ruce pro zahradu“, uspořádána byla konference k otázkám duševního zdraví, motivace, depresí, úzkostí, sexuálního obtěžování, předejití sebevraždám atd.

Balíčky s jídlem či hygienou

S příchodem pandemie nemoci Covid-19 bylo mnoho aktivit přesunuto do online prostoru, k němuž ale ne všichni, kteří žijí v sociálním vyloučení, mají přístup. Byla rozjeta informační kampaň o této koronavirové infekci. Mnoho dětí a dospívajících tak nyní dostává alespoň jedno kvalitní jídlo denně, distribuovány jsou balíčky, jejichž součástí jsou i hygienické prostředky a věci potřebné pro domácnost.

Seniorský pár z Vinoře už čtvrt století organizuje pomoc chudým dětem z Brazílie

Udržení vzájemných kontaktů

„S mladými lidmi dáváme dohromady básně a malby, které připomínají umění čtyřiceti let minulého století a slouží k udržení vzájemných kontaktů. Je to nutné k tomu, aby se nám podařilo povolit přetlakový ventil, který v době pandemie vyvolává úzkost a stres. Je to nezbytná podmínka nového způsobu, jak přinášet lehkost do těžkých dnů mladých lidí, kteří potřebují i vycházet z domova, vidět své přátele, komunikovat osobně a třeba si zahrát s míčem,“ informoval tým projektu AFAGO-SP.

Upevnění vztahu mezi matkou a dětmi

A přidal silnou zkušenost slabozraké maminky-samoživitelky, která vychovává tři děti, přičemž její práce nestačí na důstojné živobytí. „Darovali jsme jí přikrývky, potraviny a další věci. Z doslechu víme, že se tak upevnil vztah mezi ní a dětmi,“ uvedl tým. Tyto děti sice nejsou součástí projektu AFAGO-SP, ten se ale – v rámci možností – snaží pomoci všude, kde je třeba. Posilují se tím i sociální vazby místních. Pomoc směřovala též kupříkladu k mamince, která v této době nemůže sehnat práci a jejíž rodina žije v extrémních těžkostech. Díky programu dostává potravinové balíčky. „Projevuje lásku a posílá nám dojemné zprávy,“ uvedl tým.Nepřehlédněte