• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Začala likvidace černouhelného Dolu Frenštát

  15.8.2023
  Simona Knotková

  Státní podnik Diamo v pondělí v Trojanovicích na Novojičínsku zahájil likvidaci černouhelného Dolu Frenštát. Z dolu, v němž se uhlí nikdy netěžilo, havíři symbolicky vyvezli poslední okov, tedy nádobu určenou k přepravě materiálu i lidí. Zasypávání těžních jam začne v září, řekl novinářům ředitel odštěpného závodu Darkov podniku Diamo Josef Lazárek.

  Diamo beskydský důl spolu s dalšími utlumovanými šachtami převzalo od těžební společnosti OKD před dvěma lety. Obec Trojanovice připravuje rozvojový projekt Cérka na nové využití areálu.

  Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že na rozdíl od jiných míst v kraji, kde má hornictví staletou tradici, se lidé v oblasti Frenštátu s potenciální těžbou nikdy neztotožnili. Okolní samosprávy a spolky léta bojovaly proti možnému zahájení těžby a usilovaly o likvidaci dolu.

  „Myslím si, že to období nejistoty bylo příliš dlouhé, a jsem rád, že se rozhodlo tak, jak se rozhodlo. Myslím si, že z hlediska i kvality života a budoucího využití této lokality to bylo rozhodnutí správné,“ řekl Stanjura.

  Hlavními důvody pro likvidaci Dolu Frenštát bylo jeho dlouhodobé nevyužívání k těžbě, s tím související vysoké náklady na jeho udržování a rovněž povinnost provozovatele provést při trvalém zastavení provozu v dole jeho likvidaci. „Důl se již čtvrt století nachází v konzervačním režimu, což ročně přináší náklady zhruba 40 milionů korun. Věnovat takovou částku za udržovací režim bez jasné perspektivy tak nepovažuji za efektivní,“ uvedl Stanjura.

  Zásoby uhlí byly už před 20 lety odepsány, od roku 1995 je důl v konzervačním režimu. Přípravu likvidace zahájila už před převodem na Diamo společnost OKD. Likvidaci jam povolil báňský úřad v září roku 2021. Na zasypání dolu bude použito zhruba 200.000 tun hlušiny.

  Lazárek řekl, že nyní se připravuje finální montáž technologie na zasypání jam. „Odzkoušíme to 11. září a 12. naplno sypeme. Vlastní sypání je proces velmi krátký, tři neděle a máme zasypáno. Po zásypu nezpevněným zásypem ale přijde další část, zhruba 70 metrů betonového špuntu, zátky, a na závěr poklop, který by měl zůstat uvnitř prostoru těžní věže,“ řekl Lazárek.

  Po zasypání jam budou následovat demolice některých povrchových objektů a sanační a rekultivační práce. Náklady na likvidaci dolu dosáhnou asi 155 milionu korun, jejich výši ale můžou ovlivnit například ceny energií a materiálů. Důl má být zlikvidován do roku 2027.

  Výstavba Dolu Frenštát začala v roce 1981. Uhlí se v něm ale nikdy netěžilo. Po většinu své existence byl důl v konzervačním režimu, což znamená, že tam bylo zajištěno trvalé větrání, čerpání přitékajících vod, dělaly se pravidelné prohlídky a údržba jam a obslužných provozů.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte