Založil Karel IV. Karlův most před 664 lety? Základní kámen měl položit v půl šesté ráno

9.7.2021
Jaroslav Svoboda

Dnes je to právě na den přesně 664 let, kdy v 5 hodin a 31 minut 9. července 1357 položil císař Karel IV. základní kámen ke stavbě nového kamenného mostu přes Vltavu. Ten byl po něm později pojmenován. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel vzestupně od jedné do devíti a pak zase sestupně od devíti k jedné. Tedy 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Tomuto datu odpovídala příznivá astrologická konstelace – konjunkce Slunce se Saturnem.

V Praze se císaři poklonil slon. S ním přišla i standardizace výroby základních potravin

S touto hypotézou přišel astronom Zdeněk Horský (1929–1988). Historikové však nejčastěji předpokládají, že k založení mostu došlo na svátek zemského patrona sv. Víta 15. června. Kronikář Beneš Krabice z Veitmile k roku 1357 píše, že „že „císař položil základní neboli první kámen v základu nového mostu na břehu blízko kláštera svatého Klimenta“. Přesnější datum ale neuvádí. Onen 9. červenec pak najdeme u kronikáře Prokopa Lupáče, jde ovšem o tvrzení mnohem pozdější, dokonce o tři sta let později a bez důkazu. Nicméně podle záznamů víme, že v tu dobu císař na Pražském hradě skutečně pobýval a teoreticky tedy mohl most založit.

Základy českého knihtisku nebyly v Praze, ale v Plzni. Stejně za to ale mohli Pražáci!

Velké přípravy na stavbu

Do malty se přidávala vajíčka, aby most lépe držel, to slyšelo snad každé malé dítě. Ovšem, stavba takového kolosu, jakým Karlův most je, byla na svou dobu velmi náročná a vyžadovala tak mnohaleté přípravy. Zejména bylo zapotřebí získat finance, vypracovat plány, zajistit stavební materiál i vyřešit zakládání pilířů v řece. Tyto přípravy trvaly celých dlouhých patnáct let.

Dlouhé nebyly ale jen přípravy, i samotná stavba se táhla. Začala v roce 1357 podle projektu Petra Parléře, ale dokončena byla až tři roky po jeho smrti, tj. v roce 1402. Dokončení mostu se tak nedočkal ani jeho zakladatel, císař Karel IV.

V prvním telefonním seznamu bylo i číslo na Vojtu Náprstka

Co o mostě (ne)víme?

Zajímavostí Karlova mostu je, že je nejstarším stojícím mostem přes Vltavu, ovšem v Praze. Celkově pak jde o v pořadí čtvrtý kamenný most v Čechách, po pražském Juditině mostě, kamenném mostě v Písku a mostě v Roudnici nad Labem. Právě Juditin most měl nový Karlův nahradit. Ten původní byl stržen v roce 1342 při jarním tání ledů.

I díky Karlovu mostu se Praha ve své době stala důležitou zastávkou na evropských obchodních stezkách, což jen prospělo jejímu rozvoji a vůbec rozvoji českého království.

Zdroj: KRABICE Beneš z Weitmile. Kronika Pražského kostela
NOVOTNÝ, K; POCHE, E. Karlův most. Praha: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947Nepřehlédněte