Zaniklé části Prahy, které už dnes na mapě nenajdeme?

6.12.2022
Jaroslav Svoboda

Tryskovice a Krteň. Dvě obce, které se nacházely na území dnešní Prahy, ale dnes už bychom je na mapách hledali marně. Přitom možná jezdíme každý den kolem. Památkou na obě jsou však jen stejnojmenné ulice.

Tryskovice

Ty jsou doloženy už od roku 1167, kdy patřily litomyšlskému klášteru. Název obce vznikl od osobního jména „Trysk“ nebo ze slova „trysk“. Byla to ves lidí Tryskových nebo ves lidí, kteří jezdí tryskem.

Zpráv o vsi se mnoho nedochovalo

Zachovaly se převážně písemnosti, potvrzující změnu majitelů. Nejstarším vlastníkem byl klášter v Litomyšli. Dále se majitelé usedlosti střídali. Za zmínku stojí jistě Kašpar Strnad z Tryskovic, který byl v roce 1547 poslán jako posel k moravským stavům se žádostí o pomoc proti císařskému vojsku. Králem Zikmundem byl uvězněn, ale ještě téhož roku propuštěn pod podmínkou vystěhování se z královských zemí.

Komik v sukních. Věra Ferbasová se do šoubyznysu dostala díky Burianovi

Důvodů zániku je hned několik

Zánik obce není nikde odůvodněn a tak si ho můžeme jen domýšlet. Muselo jít ale o vážnou událost, která donutila lidi opustit obec poskytující jim obživu. Mohly zde hrát roli války husitské a násilné zabrání církevního majetku začátkem 15. století. Tryskovice tehdy získali pražští občané a rychtáři, kteří zde ale nebydleli.

Druhou alternativou zániku obce mohou být morové epidemie, při kterých vymíraly celé rodiny i vesnice.

Války mu vzaly rodinu, našel ji po 42 letech

Kde se nacházely?

To je složitá otázka, protože lokalizace prostoru existence obce je dnes velmi obtížná. Koncem 19. století však byla ještě určitelná. Třeboradický řídící učitel Svěcený píše, že „Tryskovice stávaly na místě, kde nyní říká se Struskovice“. Čakovický kronikář Urban zaznamenal v roce 1944, že při výstavbě závodu Avia II se opravuje i stará cesta prosecká od Tryckovic. Takže Tryskovice se musely nacházet v místě železničního mostku západně od nynějšího sídliště Čakovice. Toto místo potvrdila i již zesnulá obyvatelka Třeboradic paní Pokorná. Maminka ji prý posílala na trávu k Struskovicím. V 17. století Tryskovice zanikly.

Krteň s podobným osudem

Ves se nachází na katastrálním území Třebonic mezi Třebonicemi a Stodůlkami. Zmiňuje se v roce 1434 jako majetek českých králů, kteří byli i patrony zdejšího kostela. V husitských dobách se Krteň stala majetkem svatovítské kapituly, která v roce 1667 připojila Krteň k Chrášťanům a v té době patrně zanikla i zdejší fara. V době po třicetileté válce pravděpodobně zanikla i celá ves. Z osady zůstal do dnešních dob jen osamělý kostelík s dosud používaným hřbitovem na vyvýšeném místě.

V Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov. Neprávem opomíjený

Prostranství vedle hřbitova je upraveno jako výletní odpočinkové místo, na vršku se nachází též veřejná studna s ruční pumpou. V blízkosti kostela stojí torzo sochy neznámého světce, která je památkově chráněna společně s kostelem a hřbitovem. Na ploše u hřbitova bylo umístěno též novodobé dílo, napodobující kamenný pohanský oltář.

Pozůstatky vsi by se mohly nacházet pod zemí v okolí kostelíka. Archeologický průzkum zde však zatím nebyl proveden.

Slovanské posvátné místo?

Podle pověstí i zápisů zde bývalo slovanské božiště v posvátném háji. Název vsi podle ní svědčí o tom, že zde byl oslavován Krt neboli Krodo, slovanský bůh blahobytu a bohatství. Již od pohanských dob zde pravděpodobně bývalo menší hradiště. A jak známe z jiných případů (Říp, Rujána, Petřín) křesťané pak na takovém místě postavili kostel, aby starou víru vymazali z paměti.


Témata:

Nepřehlédněte