Aleš Gerloch: Český jazyk je jedním ze znaků národní identity

Profesor Aleš Gerloch, prorektor Univerzity Karlovy, je jedním z kandidátů letošních voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Kandiduje ve volebním obvodě č. 17, jehož území zahrnuje Prahu 12, Prahu 16 a další menší městské části na jihozápadě Prahy. O senátorské křeslo bude odborník na problematiku práva bojovat jako nezávislý kandidát bez podpory politických stran.

Mají lidé vnímat vaší kandidaturu jako odpověď na pochyby některých stran a hnutí o potřebnosti Senátu?

Domnívám se, že Senát se během své dvacetileté existence osvědčil zejména v roli určité brzdy neuvážených změn ústavy. V této souvislosti bych rád rozšířil okruh zákonů, kde nemůže být Senát přehlasován. Zejména jde o zákony bezprostředně provádějící ústavu – zákon o státním občanství, o Ústavním soudu, soudech a soudcích, kompetenční zákon o České národní bance a Nejvyšším kontrolním úřadu apod. Stejně tak je určitým problémem nestabilita našeho právního řádu. Stálo by za úvahu, aby Senát nemohl být přehlasován ani v případě zbrklých změny zákonů, tzn. takových, kdy neuplynuly ještě tři roky od jejich účinnosti.

Jedním z bodů vašeho programu je zakotvení českého národa a češtiny do ústavy. Proč myslíte, že to je potřebné?

Přínos této úpravy vidím především jako doplnění jedné z mezer české ústavy. Na jednu stranu v listině základních práv a svobod je obsažena ochrana národnostních a etnických menšin, což je správné, ale v samotné ústavě není zakotven státotvorný národ, vůči kterému se národnostní menšiny v Česku vytvářejí. Česká republika by neexistovala bez českého národa. Zakotvíme-li ústavně český národ, jako tomu už bylo v zákoně o československé federaci, kde byly dva státotvorné národy, český a slovenský, a Slovenská republika to tak má dodnes, tak v takovém případě logicky musíme zakotvit český jazyk jako státní jazyk. Znamená to, že v oficiálním styku se používá český jazyk, pokud sama ústava nebo mezinárodní smlouvy nestanoví jinak. Automaticky by tak byl český jazyk chráněn na ústavní úrovni a tím by byl chráněn i jeden ze znaků národní identity.

Vaším dalším velkým volebním tématem je školství. Co v této oblasti pociťujete jako největší problém?

Chtěl bych se zaměřit na problematiku vzdělanosti. Jednak v oblasti škol, kde jde o aktuální otázku zvýšení kvality vzdělávacího procesu, jednak i mimo školství, protože dnes vzdělávání probíhá i v rodině, ve spolcích, prostřednictvím internetu a tak podobně. Důležité je si uvědomovat, že vzdělanost nespočívá jen v množství informací, ale zejména ve schopnosti s nimi pracovat a odlišovat informace podstatné od těch nepodstatných. A to by mělo být úkolem škol na všech stupních. Navrhoval bych zvýšit kvalitu gymnázií specializací na přírodovědné zaměření, kde by potom na místě byla maturita z matematiky, a humanitní zaměření, kde bych spíše preferoval maturitu z dějepisu. Důležitá je i otázka lepšího mzdového ohodnocení učitelů všech stupňů škol. V této souvislosti bych upozornil na mladší učitele na vysokých školách, jejichž ohodnocení je stále nedostatečné. Je třeba také bojovat proti bující byrokracii ve školství.

Kandidujete v senátním obvodu č. 17. Na jakou lokální tematiku se v případě svého zvolení chcete zaměřit?

Domnívám se, že každý senátor má pomáhat při řešení problémů svého volebního obvodu. Pokud jde o ten můj, je to zejména otázka dopravy – výstavba metra D a otázka silničního okruhu v této části Prahy. V celé Praze je pak palčivým problémem ten bytový, který ovšem na druhé straně naráží na oprávněnou snahu zamezit zahušťování stávající zástavby a zelených ploch. Senátor sám nemůže tyto problémy řešit, ale může pomáhat starostům městských částí při spolupráci s primátorem, městskou radou a příslušnými ministry k řešení těchto problémů. A to vidím jako jeden z dalších důležitých úkolů pro sebe.

Zajímavý senátní souboj na Zbraslavi a v Radotíně. David, Dobšík, Fischer, Gerloch, Pilný, Semelová či Tylová

Včera, 07:48
Sochař a restaurátor Petr Váňa z Karlíku pracuje ve své dobřichovické dílně již třiadvacet let...
21.5.2020
Rekonstrukce další třetiny vodní elektrárny na Slapech se dostala do závěrečné etapy, zařízení získalo nový...
19.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
19.5.2020
Zkoušky černošického sboru Tutte Le Note byly pozastaveny ihned s uzavřením škol na začátku března....
18.5.2020
Tréninkový režim ASK DIPOLI v Černošicích a Dobřichovicích se vrací k normálu. Atleti mohou do konce...
Počáteční modelace hlavy svaté Juliány
18.5.2020
Spolku pro obnovu sochy sv. Juliány se v rámci veřejné sbírky podařilo vybrat potřebných 360...
14.5.2020
Z okenice budovy na vlakové stanici ve Všenorech si někdo nedovoleně odnesl muškáty z truhlíku,...
Ilustrační foto
13.5.2020
Na neděli 3. května připadl Mezinárodní den lesních mateřských škol. S ohledem na pandemická opatření...
12.5.2020
Mezi Prahou a Mělníkem bude opět pravidelná osobní lodní doprava. Loni přibylo cestujících, kteří ji...
12.5.2020
Pražští radní schválili výběr dodavatele projektové a inženýrské činnosti na podchod na komunikaci Strakonická nedaleko...
10.5.2020
Radnice v Davli zveřejnila informace, jak je třeba v době ohrožení koronavirovou infekcí nákladat s...
Reklama