Investují obce dostatečně? Ministryně to vidí jinak než starosta Řevnic

Jak už Náš REGION informoval, ministryně financí Alena Schillerová koncem března uvedla, že obce loni hospodařily s přebytkem asi 19 miliard korun, což považuje za dobrou zprávu. Dodala, že stavy na běžných účtech obcí byly k 31. prosinci 2020 rekordní – 234,1 miliard korun, po odečtení dluhů 163,8 miliard. To za radostnou zprávu nepovažuje a doporučuje obcím v době krize investovat. Starosta Řevnic Tomáš Smrčka reagoval, že rozpočet města, v jehož čele stojí, je každoročně proinvestiční, přičemž případné rezervy převáděné do dalšího roku slouží na náklady připravovaných investic.

Ministryně Schillerová uvedla, že zmíněná čísla nepotvrzují námitky zástupců některých obcí, že nebude na různé opravy a další investice. Podle jejích slov investiční potenciál u obcí mnohdy nebyl využit tak, jak by mohl. Nebyl podle ní využit potenciál asi 12 miliard, které mohly být investovány. Zastává názor, že v krizi je třeba investovat, k čemuž obce vyzvala. „Obce jsou nejblíž občanům, ví, jak nejlíp investovat,“ uvedla. S tím, že stát i za cenu zadlužení investoval, aby v krizi pomohl. Řekla, že je třeba dát práci malým firmám, živnostníkům, že je nutné, aby se peníze „točily“, je zapotřebí roztočit ekonomiku. Připomněla, že transfery ze státního rozpočtu směrem k obcím vzrostly o 20,7 miliard korun, přičemž přímá kompenzace na obyvatele činila 1250 korun, tedy celkově 13,4 miliard korun. „Příjmy státu klesly a logicky by měly klesat i příjmy obcí. Nestalo se, kompenzovali jsme jim to, nijak zásadně se nemusely na krizi podílet,“ uvedla.

Dotace na pořízení retenčních nádrží zlepší hospodaření s vodou

Co se týče dotací, loni obce získaly celkem 29,8 miliard korun. Z toho ministerstvo pro místní rozvoj loni poskytlo na dotacích do majetku obcí a krajů 3,8 miliardy, do obnovy po povodních 0,5 miliardy, ministerstvo práce a sociálních věcí na investicích v sociální oblasti 0,4 miliardy, ministerstvo životního prostředí na opatření proti suchu 2 miliardy, ministerstvo školství na výdaje regionálního školství a technické vybavení škol 1,3 miliardy, ministerstvo zemědělství na dotace do lesního hospodářství a na obnovu lesů 1,5 miliardy a na podporu lesního hospodářství 2,6 miliardy, ministerstvo dopravy na dotace na budování cyklostezek 0,5 miliardy, Všeobecná pokladní správa (ministerstvo financí) příspěvek na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů 13,4 miliard a pro školství v působnosti obcí (základní a mateřské školy) a na byty 3,8 miliard.

Rezervy jako náklady chystaných investic

„Rozpočet našeho města je každoročně proinvestiční. Případné rezervy převáděné do dalšího roku slouží na náklady připravovaných investic. Některé projekty mají delší čas na přípravu (zpracování projektu, veřejné projednání, vyřízení povolení, žádost o dotaci, administrace dotace a podobně) a nestihnou se v daném roce připravit a zrealizovat. Pokud mají obce peníze na účtech, neznamená to tedy, že neinvestují. Navíc tlačit obce do nulového hospodaření je nezodpovědné. Obce takto hospodařit na rozdíl od státu nemohou. Protože výkyvy ve financování a vznik nepředpokládaných nákladů způsobených epidemií nebo nepředvídatelností zákonných nařízení obce nutí tvořit potřebné a rozumné rezervy. Názor paní ministryně, budu-li se snažit být korektní, přičtu raději neznalosti,“ reagoval pro Náš REGION starosta Řevnic Tomáš Smrčka.

Příjmy Sokolova jsou nízké. Radnice takový propad nečekala

Informace podle jeho slov „bohužel paušalizuje všechny města a obce“. „Konkrétně tedy za Řevnice. Vezmu-li tuto informaci o 163,8 miliardách korun přebytku (po odečtení dluhů obcí – pozn. red.) a přepočtu to podle počtu obyvatel na velikost našeho města, Řevnice by měly mít na účtech nevyužitých 55 milionů korun. Tak to u nás reálně rozhodně není a aktuálně hospodaříme s rozpočtovou rezervou sedmi milionů korun, kterou podle vývoje v průběhu roku plánujeme použít na spolufinancování investičních dotací. Pokud by se vývoj v daňových příjmech ukázal jako špatný oproti předpokladu zapracovaném v našem rozpočtu, použijeme rezervu na běžné nutné výdaje a investice buď posuneme do dalších let nebo je nebudeme vůbec realizovat. Například v loňském roce jsme právě kvůli nedostatku financí nerealizovali již schválené dotace na výstavbu cyklotras (investice cca 12 milionů korun) a pořízení nákladního elektromobilu (investice cca 1,2 milionu korun),“ dodal starosta Řevnic.

Černošice staniční budova

Každá obec myslí nad rámec svého období, reaguje starosta Černošic na ministryni financí

Investice až v okamžiku dostatku peněz

Na vyjádření ministryně Schillerové reagoval i předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. „Starostové, starostky, primátoři i primátorky, všichni se chovají nanejvýš zodpovědně, takže investice podepisují až v okamžiku, kdy na ně mají peníze. Pokud finanční prostředky dotečou do jejich rozpočtů až v létě, celá jedná stavební sezona je pryč,“ řekl. „Nikdo zodpovědný by nepodepsal ani smlouvu na autobus, pokud na něj nemá peníze. Černé prapory vlající nad celou řadou radnic v loňském roce a symbolizující nezájem vlády o další vývoj obecních rozpočtů měst a obcí, které díky vládním kompenzačním bonusům nejrůznějším skupinám postižených koronavirovou epidemií přišly o významné částky, započaly dlouhou a vyčerpávající obhajobu samostatnosti a svéprávnosti našich měst a obcí,“ uvedl Svaz měst a obcí ve svém prohlášení.

Slaný bude letos hospodařit s příjmy převyšujícími 407 milionů korun. Výdaje budou směřovat hlavně na opravy a investice

„Díky spojenému úsilí nejen našeho Svazu, ale zejména Senátu a dalších partnerů, se podařilo přesvědčit Poslaneckou sněmovnu a vládu o nezbytnosti investic v území realizovanými nejlepšími hospodáři v republice, kterými starostové a primátoři bezesporu jsou. Oč byly obecní a městské rozpočty pokráceny od jara 2020, kdy začíná další stavební sezóna, přitékalo pozvolna zpátky až během léta a podzimu. Naprostý chaos ve společnosti vzniklý covidovou epidemií a propad příjmů obcí nedávaly žádné záruky, že se situace natolik ještě v tomto roce zlepší, aby města a obce mohly investovat v původní výši. Proto je pro nás nepřijatelné tvrzení, že města a obce málo investovaly,“ dodal Svaz měst a obcí.

8.5.2021
V současné době už lze psychologické poradenství a diagnostiku – při dodržení hygienických a dalších...
7.5.2021
Turista se může zastavit v muzeu studené války a bunkru protiraketové obrany Prahy nebo si...
6.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
6.5.2021
Kino projektoval světoznámý architekt Osvald Polívka (1859–1931), autor řady nymburských významných budov, mimo jiné je...
5.5.2021
Funkcionalistická budova Městské spořitelny byla dokončena roku 1930 podle návrhu architekta Jana Rejchla. V roce...
5.5.2021
Projekt je realizován podle návrhu Ing. arch. Tomáše Šantavého. Římskokatolické farnosti Kolín se v roce...
4.5.2021
Novou šéfkou středočeského Hnutí ANO má být na přání bývalé hejtmanky Jermanové její blízká kolegyně...
4.5.2021
Od minulého týdne,přibylo u Zimního stadionu v ulici Na Lukách k PCR nové testovací místo...
4.5.2021
Původní termín z loňska přesunutého 52. ročníku tradičního svátku klasické hudby v milovaném regionu Antonína...
3.5.2021
Dočasné útočiště nalezne Dejvické divadlo na nově otevřené letní scéně v areálu Home of AV...
3.5.2021
Lidé z dvaadvacáté městské části vybrali nápady, které má město podpořit milionem korun z rozpočtu....
Reklama