Magdaléně z Mníšku pod Brdy chybějí peníze na specializovanou péči

Podfinancování sociálních služeb má konkrétní dopad například na obecně prospěšnou společnost Magdalena, které chybí 3,4 milionu korun, z čehož významná částka milion korun se nedostává na dofinancování adiktologických služeb jako služeb specializované péče. Bude situace vyřešena?

„Pro letošní rok nemáme dostatečné finanční prostředky pro provoz některých služeb. V předchozích letech spolufinancoval tyto služby krajský úřad, ale v letošním roce jsme doposud významnou část financí neobdrželi, stejně jako jsme neobdrželi ani žádný příslib dotace či vysvětlení. Celkově nám v tuto chvíli chybí 3,4 milionu korun,“ uvedla na dotaz Našeho REGIONU Petra Martínková, PR manažerka obecně prospěšné společnosti Magdaléna z Mníšku pod Brdy. Organizace, o které Náš REGION přinesl letos reportáž, poskytuje pomoc lidem se středně těžkou nebo těžkou závislostí – především, ale nejen na drogách.

Následky se mohou dotknout všech obyvatel kraje

Nejvíce peněz, milion korun, chybí podle slov Martínkové na dofinancování adiktologických služeb jako služeb specializované péče. „Následky nezajištění dostatečných financí pro tuto oblast se dotknou všech obyvatel Středočeského kraje. Peníze jsou totiž primárně určeny na zdravotnický materiál, na výměnu stříkaček a jejich bezpečnou likvidaci, a tím i na ochranu veřejného zdraví obyvatel před infekčními nemocemi,“ vysvětlil pro Náš REGION ředitel Magdalény o.p.s. Ondřej Sklenář.

Obklopeni brdskými lesy pomáhají lidem zbavit se závislostí

„Vysoce ohrožené finančním výpadkem ze strany Středočeského kraje jsou i adiktologické ambulance, kde bychom potřebovali z rozpočtu Středočeského kraje dofinancovat zhruba 700 tisíc korun, a projekt gambling, kde chybí přes 860 tisíc korun. Přesně čtvrt milionu korun z Humanitárního fondu Středočeského kraje chybí v rámci vícezdrojového financování na službu Terapeutická komunita Magdaléna,“ řekla Martínková. „V ohrožení je jak kontinuální poskytování péče současným pacientům v léčbě, tak i nabídka léčby novým zájemcům o léčbu,“ dodal Sklenář.

Dotace na neinvestiční výdaje

Náš REGION požádal o vyjádření zástupce Středočeského kraje. Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) uvedl, že dotační program byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 29. dubna, žádosti o dotace bude možné podávat od 10. června od 8 hodin do 21. června do 14 hodin. „Finanční prostředky z tohoto dotačního programu jsou určeny na neinvestiční výdaje na poskytování primární prevence ve výši 4 miliony korun pro rok 2019. Neinvestičními výdaji se rozumějí pouze náklady provozního charakteru, jako je například nákup spotřebního materiálu, mzdové náklady, cestovné a jiné. Primární prevence podle těchto pravidel zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s výskytem sociálně patologických jevů. Jedná se především o problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky a rizika), sociálně nežádoucí jevy (například gambling, rasismus, šikana, různé formy násilného chování, problematika sekt a jiné), podpora osobnostního rozvoje (například práce s emocemi, efektivní komunikace) a podpora zdravého životního stylu (například alternativa pro trávení volného času). Dotace nebude poskytována na investiční výdaje,“ uvedl.

Kraj: Magdaléně jsme poskytli maximum, co šlo

„Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, která působí v oblasti primární prevence rizikového a závislostního chování nebo v oblasti vzdělávání zaměstnanců v neziskových organizacích zaměřeného na adiktologické služby s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence na území Středočeského kraje. Nemohou to být ale například školy a školská zařízení, nadace a podobně. V minulém roce Odbor Bezpečnostního ředitele formou individuálních účelových dotací poskytl na adiktologické služby 3,76 milionu korun. Program byl vytvořen s cílem odstranit duplicitní financování protidrogové prevence ve Středočeském kraji a nevhodné financování formou jednorázových účelových dotací. O přidělení dotací bude rozhodovat komise na základě předem daných kritérií, která budou zveřejněná na webových stránkách Středočeského kraje. Co se týká Humanitárního fondu, byla pro TK Magdaléna schválena částka 600 000 korun v rámci sociální oblasti, což je dle pravidel maximum, co může organizace požadovat a co mohla obdržet. Dále TK Magdaléna obdržela pro letošní rok 10,635 milionu korun na terénní programy, odborné sociální poradenství, kontaktní centra a sociální rehabilitaci,“ dodal Bezděk.

Sněmovna uložila vládě řešit situaci do 7. června

Náš REGION nedávno o tristní situaci spojené s podfinancováním sociálních služeb informoval, především o projevu pražské radní pro sociální politiku Mileny Johnové (Praha Sobě), která na problém upozornila v rámci demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Na návrh opozičních Pirátů, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která schválila 13 usnesení. Jedním z nich, na návrh KDU-ČSL, uložila ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 prostřednictvím vlády předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun.

Ministryně práce a sociálních věcí a financí Jana Maláčová a Alena Schillerová spolu s předsedkyní Asociace krajů Janou Mračkovou Vildumetzovou v návaznosti na to 7. června představily kompromisní variantu, která využívá financování z rozpočtu MPSV, ze státní rozpočtové rezervy i z evropských peněz. Celkově se jedná o částku 2,5 miliardy korun. Nad rámec této dohody bude také dofinancována sociální práce na obcích, péče o ohrožené děti a nadregionální projekty sociálních služeb.

Na návrh Pirátů sněmovna vyzvala vládu, aby k dofinancování sociální práce na obcích a krajích předložila plán, a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD), aby předložila analýzu potřebné míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí a dále analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb.

Ilustrační foto.

Ve městech, městských částech i obcích hrozí zhroucení sociálních služeb

Komunisté prosadili usnesení, v němž sněmovna žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace, v termínu do 30. června letošního roku.

Ministryně situaci nepodceňují

„Dofinancování sociálních služeb je problém, který se řeší téměř každé léto. Za posledních několik let tvořil jedinou výjimku minulý rok, protože se ve státním rozpočtu na konci roku 2017 pro státní rozpočet 2018 nalila rekordní částka. Jinak se jedná o problém, který se opravdu řeší každoročně. V této souvislosti bych ráda připomněla, že se mi podařilo jako nově nastupující ministryni práce a sociálních věcí vyjednat rekordně vysoký rozpočet ve výši 15,7 miliardy korun. Takto vysoký rozpočet na sociální služby doposud nebyl,“ uvedla v diskusi ministryně Maláčová. Neutěšenou situaci slíbila řešit. S ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) diskutovaly především o tom, z jakých zdrojů budou potřebné dvě miliardy použity.

Sedlčanské sociální služby získaly darem auto

Šéfka státní kasy řekla, že téma „má naprostou prioritu, protože se dotýká těch, kteří se bez pomoci státu neobejdou“. „Nenalhávejme si však, že tlak na dodatečné financování přenesené působnosti z důvodu navýšení platových tabulek zaměstnanců veřejného sektoru je něčím novým. Není! Toto téma je pravidelným koloritem, se kterým se setkáváme v posledních letech téměř bez výjimky. Vždy se argumentuje tím, že když se tak nestane, peníze na vyšší platy se samosprávám dodatečně nepošlou, hrozí omezování, propouštění a kolaps atd. Nakonec zaznělo to tady i letos. Já to však v žádném případě nepodceňuji,“ dodala Schillerová.

Skupina Mandrage: Největší ocenění je stát na pódiu a hrát pro spoustu lidí, kteří se baví

20.11.2020
Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové, nacházející se ne pražské Zbraslavi, schválili...
19.11.2020
Návrh na to, aby železniční depo v Hostivicích bylo prohlášeno kulturní památkou podal ministerstvu kultury...
18.11.2020
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
18.11.2020
Policisté z Plzeňska varují v předvánoční době před narůstajícím počtem podvodných nákupů na internetu. Od...
13.11.2020
Výrobce hudebních nástrojů Amati Denak v Kraslicích jde do prodeje. Světoznámá firma je od loňského...
12.11.2020
Hostivická radnice přímo na nádraží nainstalovala hrubopis studie okolního prostoru, včetně modelu, který přímo navazuje...
Jaroslav Petrouš, Filip Veselý a Kateřina Klasnová při letošním výšlapu na Sněžku.
11.11.2020
Loni Náš REGION informoval o pomoci Nadačního fondu KlaPeto tehdy 16leté Evče Mrázkové z Rudné...
10.11.2020
Na Praze-západ je organizována pomoc, která především propojuje dobrovolníky se seniory a dalšími rizikovými skupinami...
9.11.2020
Do středních Čech přijelo v letošním třetím čtvrtletí 443 748 turistů, meziročně o 2,5 procenta...
6.11.2020
Benešovská nemocnice se kvůli nárůstu počtu pacientů s covidem-19 ocitla na hraně kapacity. Problémem je...
Na statku ve Statenicích
5.11.2020
Již téměř dvacet let žijí manželé Froňkovi se svými dětmi na statku ve Statenicích. Chovají...
Reklama