Nad zánikem dětských skupin netřeba plakat, potřebujeme kvalitní jesle

Tzv. dětské skupiny, což bylo vlastně organizované hlídání dětí, byly východiskem z nouze v situaci, kdy v některých regionech nastal v minulých letech kritický nedostatek míst v mateřských školách. Podmínky pro jejich vznik a provoz byly mnohem měkčí než hygienické a odborné podmínky pro zápis mateřské školky do školského rejstříku.

Pro úplnost je třeba uvést, že i řada soukromých zařízení, prezentujících se jako mateřská školka, nesplňovala tyto přísné podmínky. Byly také jen formou hlídání dětí, ovšem za často nemalou finanční úhradu.

Částečně dětské skupiny nahradily i jesle, které u nás po roce 1989 postupně zanikly.

Nemohly ale být rovnocennou náhradou těchto osvědčených předškolních zařízení. V jeslích se o děti do tří let staraly nejen kvalifikované učitelky (viz § 6 zákona o pedagogických pracovnících), ale také zdravotní sestry s příslušnou specializací.

Určitý praktický smysl dávala dětská skupina v případě, když fungovala jako „závodní školka“ pro své zaměstnankyně – pracující matky. Matka svěřila dítě do skupiny při cestě do práce a cestou domů si ho zas vyzvedla.

Dnes, když se populační křivka opět začíná propadat a s výjimkou prstence kolem Prahy je kapacita předškolních zařízení vesměs dostatečná, ztrácí dětské skupiny smysl. Cílem předškolního vzdělávání není jen hlídání dětí, aby nepřišly k úrazu a byly uspokojeny jejich základní stravovací potřeby. Jejich hlavním účelem je promyšlená výchova rodících se malých osobností a podpora jejich citového i rozumového rozvoje, aby byly připraveny ke vzdělávání v rámci školní docházky, a osvojily si i základní socializační modely chování v kolektivu.

Význam jeslí byl bohužel potlačen i chybnou úvahou, že jde o model překonaný vývojem a je jaksi příliš „socialistický“. Zde chci jen připomenout, že jesle vznikly v Rakousku-Uhersku již na konci 19. století, kdy o socialismu fantazírovali jen utopičtí socialisté. V polistopadovém období převážil názor, že nejlepší bude, když do tří let věku dítěte se o něj bude starat zejména matka.  Tento „zdravě konzervativní“ model péče o batolata ale zpochybnil sám život – či „neviditelná ruka trhu“. A také úsilí mnohých matek neztratit tříletou pauzou kontakt se svým zaměstnáním, se svou pracovní pozicí, a to zejména v soukromém sektoru. Potřeba kvalitních jeslí je proto opět na stole a nemůže jít jen o formální přejmenování dětských skupin.

FOTO: Nad zánikem dětských skupin netřeba plakat, potřebujeme kvalitní jesle

Nad zánikem dětských skupin netřeba plakat, potřebujeme kvalitní jesle - deti skola skolkaNad zánikem dětských skupin netřeba plakat, potřebujeme kvalitní jesle - Stanislav Boloňský
Včera, 16:40
Tradiční setkání bývalých příslušníků pomocných technických praporů se ve čtvrtek 10. září uskutečnilo opět v...
Včera, 16:13
Záměrem této aktivity je do praxe pražského školství přinést ty nejmodernější technologie. Postupně je budováno...
Včera, 14:20
Cyklus pravidelných besed se zajímavými osobnostmi, které pořádá v Horním Bezděkově spolek Klíče pro demokracii,...
23.9.2020
Všichni lidé, kteří jdou na testování na onemocnění COVID-19 do Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi,...
hejtmanka
23.9.2020
Středočeský kraj koupil resuscitační komplety pro 149 základních a středních škol za téměř 10 milionů...
22.9.2020
Fanoušci klavírních melodií se mohou těšit na koncert teprve 22letého klavíristy Pavla Vondráčka s názvem...
22.9.2020
Jednou z investičních akcí je obnova komunikací v ulicích Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova včetně...
22.9.2020
Stavba středočeských přístavišť pro rekreační plavidla v Mělníku a Poděbradech má začít v listopadu a...
22.9.2020
Hlasování o podpoře říčanských projektů z participativního rozpočtu, bude už v první polovině října. Lidé...
21.9.2020
Fotografie zahraničních filmových celebrit zachycených objektivem Miloše Fikejze, filmového publicisty, encyklopedisty a fotografa, můžete obdivovat...
Reklama