Politici schválili novelu zákona o vnitrozemské plavbě. Ochrání Berounku?

Poslanecká sněmovna i Senát nedávno schválily novelu zákona o vnitrozemské plavbě, na základě které by Berounka byla vyřazena ze seznamu potenciálních dopravně významných vodních cest. Novelu už podepsal i prezident. Přesto podle některých není ještě zcela vyhráno.

V souladu s požadavky evropské směrnice dochází podle slov bývalého ministra dopravy Dana Ťoka zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel a vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel, zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazujících plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu. „Návrh zákona přináší i další změny přesahující rámec uvedené směrnice,“ uvedl Ťok ve sněmovně.

FOTO: Berounka

Berounka - Berounka – uvodni – foto ACBerounka - Berounka – foto ACBerounka - Berounka 2 – foto ACBerounka - Berounka 3 – foto ACBerounka - Berounka 4 – foto AC

„Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Zákonné zakotvení této povinnosti představuje další krok v postupném zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb, takzvaného systému RIS, v České republice. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu,“ řekl.

Zatím není vyhráno, upozorňují zástupci samospráv

Úplné transpozice směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona. I přesto, že novela byla schválena, zástupci samospráv, nacházejících se podél potenciální vodní cesty (Praha 16, Lipence, Velká Chuchle, Zbraslav, Černošice, Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň), kteří loni v květnu stáli u zrodu iniciativy Zachraňme Berounku, upozorňují, že ministerstvo dopravy stále nemá záležitost za ukončenou a nelze vyloučit, že by v budoucnu ke splavnění toku Berounky došlo, což by předpokládalo výstavbu rozsáhlých vodních děl – jezů a zdymadel.

Starostové a radní Plamínková jsou proti splavnění Berounky. Zničilo by přírodní ráz

Radotínská radnice na svém webu upozorňuje na dopis, který došel zástupcům samospráv dotčených obcí na konci března. „Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. v něm informuje o zahájení analýzy Prověření ekonomické efektivity rozsahu a formy potenciálního splavnění Berounky. Jeho zadavatelem je Ředitelství vodních cest zřizované právě ministerstvem dopravy,“ napsali Radotínští. „V zadání projektu analýzy zásadně chybí vyhodnocení hodnot a funkcí krajiny a posouzení vlivů záměrů na životní prostředí,“ uvedl starosta Radotína Karel Hanzlík.

15.2.2020
Železnici v hlavním městě loni využilo 161.495 cestujících za jeden pracovní den. Předloni to bylo...
14.2.2020
Nezaměstnanost ve středních Čechách v lednu vzrostla o 0,2 procentního bodu na 2,6 procenta. Úřady...
13.2.2020
Ve středních Čechách se sčítají škody. Silný nárazový vítr především lámal stromy. Nápory větrné bouře...
11.2.2020
Hlavní město samo pořídí asi 930 přístřešků pro zastávky MHD. V současnosti mobiliář vlastní a...
10.2.2020
Hasiči ve Středočeském kraji vyjížděli od nedělních 22:00 do dnešních 8:00 zhruba ke 350 událostem...
8.2.2020
Třicetiletý Jiří Bareš už osm let zpívá s kapelou Maniac a od osmnácti žije v...
5.2.2020
Středočeský kraj chce spolupracovat s Prahou, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a Správou železnic na...
4.2.2020
Ve Sládečkově muzeu ve středočeském Kladně máte poslední možnost navštívit dvě velmi zajímavé výstavy.
4.2.2020
Řada nemocnic ve Středočeském kraji zakázala kvůli chřipkové epidemii návštěvy, některé návštěvy zatím pouze omezují....
3.2.2020
Ve Středočeském kraji se v 5. kalendářním týdnu vzestup celkové nemocnosti nezastavil. Počet akutních respiračních...
Reklama