Politici schválili novelu zákona o vnitrozemské plavbě. Ochrání Berounku?

Poslanecká sněmovna i Senát nedávno schválily novelu zákona o vnitrozemské plavbě, na základě které by Berounka byla vyřazena ze seznamu potenciálních dopravně významných vodních cest. Novelu už podepsal i prezident. Přesto podle některých není ještě zcela vyhráno.

V souladu s požadavky evropské směrnice dochází podle slov bývalého ministra dopravy Dana Ťoka zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel a vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel, zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazujících plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu. „Návrh zákona přináší i další změny přesahující rámec uvedené směrnice,“ uvedl Ťok ve sněmovně.

FOTO: Berounka

Berounka - Berounka – uvodni – foto ACBerounka - Berounka – foto ACBerounka - Berounka 2 – foto ACBerounka - Berounka 3 – foto ACBerounka - Berounka 4 – foto AC

„Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Zákonné zakotvení této povinnosti představuje další krok v postupném zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb, takzvaného systému RIS, v České republice. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu,“ řekl.

Zatím není vyhráno, upozorňují zástupci samospráv

Úplné transpozice směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona. I přesto, že novela byla schválena, zástupci samospráv, nacházejících se podél potenciální vodní cesty (Praha 16, Lipence, Velká Chuchle, Zbraslav, Černošice, Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň), kteří loni v květnu stáli u zrodu iniciativy Zachraňme Berounku, upozorňují, že ministerstvo dopravy stále nemá záležitost za ukončenou a nelze vyloučit, že by v budoucnu ke splavnění toku Berounky došlo, což by předpokládalo výstavbu rozsáhlých vodních děl – jezů a zdymadel.

Starostové a radní Plamínková jsou proti splavnění Berounky. Zničilo by přírodní ráz

Radotínská radnice na svém webu upozorňuje na dopis, který došel zástupcům samospráv dotčených obcí na konci března. „Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. v něm informuje o zahájení analýzy Prověření ekonomické efektivity rozsahu a formy potenciálního splavnění Berounky. Jeho zadavatelem je Ředitelství vodních cest zřizované právě ministerstvem dopravy,“ napsali Radotínští. „V zadání projektu analýzy zásadně chybí vyhodnocení hodnot a funkcí krajiny a posouzení vlivů záměrů na životní prostředí,“ uvedl starosta Radotína Karel Hanzlík.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice
18.9.2020
Zastupitelstvo Řevnic vyhlásilo „vlastní“ místní referendum, které se bude týkat plánované výstavby v oblasti bývalé...
17.9.2020
Ve dnech 2. a 3. října se v České republice, vyjma Prahy, uskuteční krajské volby....
16.9.2020
Od září 2020 jezdí pražská MHD v omezeném provozu. Z vedení města i ROPIDu zaznívá,...
15.9.2020
Tzv. dětské skupiny, což bylo vlastně organizované hlídání dětí, byly východiskem z nouze v situaci,...
14.9.2020
Vydařilo se počasí, k mání bylo dobré pití, jídlo i muzika. Na 12. ročníku Radotínského...
12.9.2020
V sobotu 17. října proběhne v Hostivici výsadba Aleje porozumění. Cílem akce je vysadit 700 metrů dlouhou...
7.9.2020
„Žák vstupuje do školy pouze v případě, pokud se u něj neprojevují příznaky onemocnění virem...
Plocha Eurovie u nádraží Řevnice
6.9.2020
Na zasedání zastupitelstva města Řevnice, které se uskuteční v pondělí 7. září, budou zastupitelé projednávat...
3.9.2020
Letošní senátní volby, kdy voliči obmění třetinu horní parlamentní komory, se uskuteční ve dnech 2....
2.9.2020
To, že smích prodlužuje život a kultura povznáší ducha, je známá věc. Proto jsme se...
Reklama