6℃
Dnes je 10. prosinec , svátek má Julie

Poslanci navrhují ochranu Berounky před splavněním

Návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě, který by ochránil Berounku před splavněním, předložila skupina poslanců v čele s Janou Krutákovou. Úsek řeky od říčního kilometru 37 do přístavu v pražském Radotíně proto navrhují vyřadit ze seznamu dopravně významných využitelných vodních cest. Tím by se zabránilo plánům na splavnění posledních asi čtyřiceti kilometrů řeky.

Jako jeden z hlavních důvodů návrhu předkladatelé zmiňují zásadní nesouhlas hlavního města, jeho jednotlivých dotčených městských částí i dotčených obcí ve Středočeském kraji s realizací záměru splavnění. Předkladatelé se odvolávají na dokument „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna – I. třída“, který v roce 2012 zpracovalo ministerstvo dopravy. A zároveň na to, že v roce 2008 schválilo ministerstvo investiční akci „Splavnění Berounky v Radotíně“, která je součástí zmíněného generelu. „Ze zpracovaného generelu vyplývá, že se v případě záměru splavnění Berounky jedná o mohutný investiční záměr, který počítá s prohrábkou dna po celé délce toku od Berouna po Radotín (cca 40 km), a zahrnuje dva nové jezy, deset plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně či vybudování plavebního kanálu v říční nivě (Lipence – Dolní Černošice),“ uvádí v důvodové zprávě.

Starostové a radní Plamínková jsou proti splavnění Berounky. Zničilo by přírodní ráz

Rozsáhlý investiční záměr

„Z investičního záměru splavnění Berounky v Radotíně dále vyplývá, že se v tomto úseku počítá se šířkou plavební dráhy 20,0 m a nejmenší plavební hloubkou 2,7 m. Záměr má obsahovat pohyblivý jez o třech polích šířky 20 m, plavební komoru o užitných rozměrech 45,0 x 7,0 m. Aby došlo k zajištění dostatečné plavební hloubky vodního toku, bylo by potřeba rovněž realizovat rozsáhlé úpravy koryta (prohrábky Berounky o objemu cca 30 000 m3 ve zdrži jezu Modřany a 25 000 m3 ve zdrži jezu Radotín). K pozemkům dotčeným trvalým záborem stavby, které nejsou dosud v majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s. p., by musela být zajištěna potřebná vlastnická práva. Předpokládaná výměra vykupovaných pozemků by byla až cca 25.000 m2. Tento záměr má být přitom určen k využití vodní cesty pro turistickou a rekreační lodní dopravu,“ pokračují.

Zásahy by byly nevratné

Předkladatelé uvádí, že hlavní město, příslušné městské části a středočeské obce záměr odmítají z důvodu „nevratných zásahů do cenného přírodního charakteru celé oblasti, negativního ovlivnění životních podmínek místních obyvatel, ohrožení základních ekologických hodnot dotčeného území, nepředvídatelného vlivu na záplavové území, to vše za situace, kdy nebyla spolehlivě prokázána ekonomická výnosnost celého projektu vzhledem k odhadovaným několika miliardovým investičním nákladům“. „Projekt splavnění vodního toku Berounky je tak nutné v současné době považovat za překonaný a v rozporu se současnými principy vodní dopravy, péče o přírodu a krajinu a především principem udržitelného rozvoje,“ dodávají předkladatelé.

Před 6 minutami
Nezaměstnanost ve středních Čechách v listopadu stagnovala na hodnotě 2,3 procenta. Úřady práce v kraji...
8.12.2019
Na adventních zbraslavských trzích byla prodávaná i keramika, kterou vyrobili lidé navštěvující Mezigenerační centrum Julie,...
8.12.2019
Komerční článek
Při přechodu na DVB-T2 je vhodné zohlednit několik kritérií, která mají pro každého jinou prioritu....
Z demonstrace spolku Praha pro život před budovou ministerstva životního prostředí.
8.12.2019
Městské části Prahu 17-Řepy, Zličín, Řeporyje, Prahu 13 a Prahu 6 delší dobu trápí zápach...
6.12.2019
Benzin ve Středočeském kraji mírně zlevnil, naopak nafta zdražila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stojí...
6.12.2019
Zaparkují auto, nasednou na tramvaj, metro, příměstský či dálkový autobus nebo vlak a pojedou dál....
5.12.2019
Až do 1. února 2020 je v Uhelném mlýně, který se nachází v areálu bývalých...
3.12.2019
V hlavním městě kvůli plánovaným investicím zdraží voda, v příštím roce za ni obyvatelé Prahy...
3.12.2019
Investice, které museli lidé vložit do dostavby domů po zkrachovalé společnosti H-System v Horoměřicích u...
3.12.2019
Vyjmutí části toku Berounky ze seznamu využitelných, dopravně významných cest schválili ve zrychleném projednávání poslanci....
3.12.2019
Vedení hlavního města podepíše s dopravním podnikem (DPP) dodatek takzvané smlouvy o veřejných službách, na...
Reklama