Poslanci navrhují ochranu Berounky před splavněním

Návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě, který by ochránil Berounku před splavněním, předložila skupina poslanců v čele s Janou Krutákovou. Úsek řeky od říčního kilometru 37 do přístavu v pražském Radotíně proto navrhují vyřadit ze seznamu dopravně významných využitelných vodních cest. Tím by se zabránilo plánům na splavnění posledních asi čtyřiceti kilometrů řeky.

Jako jeden z hlavních důvodů návrhu předkladatelé zmiňují zásadní nesouhlas hlavního města, jeho jednotlivých dotčených městských částí i dotčených obcí ve Středočeském kraji s realizací záměru splavnění. Předkladatelé se odvolávají na dokument „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna – I. třída“, který v roce 2012 zpracovalo ministerstvo dopravy. A zároveň na to, že v roce 2008 schválilo ministerstvo investiční akci „Splavnění Berounky v Radotíně“, která je součástí zmíněného generelu. „Ze zpracovaného generelu vyplývá, že se v případě záměru splavnění Berounky jedná o mohutný investiční záměr, který počítá s prohrábkou dna po celé délce toku od Berouna po Radotín (cca 40 km), a zahrnuje dva nové jezy, deset plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně či vybudování plavebního kanálu v říční nivě (Lipence – Dolní Černošice),“ uvádí v důvodové zprávě.

Starostové a radní Plamínková jsou proti splavnění Berounky. Zničilo by přírodní ráz

Rozsáhlý investiční záměr

„Z investičního záměru splavnění Berounky v Radotíně dále vyplývá, že se v tomto úseku počítá se šířkou plavební dráhy 20,0 m a nejmenší plavební hloubkou 2,7 m. Záměr má obsahovat pohyblivý jez o třech polích šířky 20 m, plavební komoru o užitných rozměrech 45,0 x 7,0 m. Aby došlo k zajištění dostatečné plavební hloubky vodního toku, bylo by potřeba rovněž realizovat rozsáhlé úpravy koryta (prohrábky Berounky o objemu cca 30 000 m3 ve zdrži jezu Modřany a 25 000 m3 ve zdrži jezu Radotín). K pozemkům dotčeným trvalým záborem stavby, které nejsou dosud v majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s. p., by musela být zajištěna potřebná vlastnická práva. Předpokládaná výměra vykupovaných pozemků by byla až cca 25.000 m2. Tento záměr má být přitom určen k využití vodní cesty pro turistickou a rekreační lodní dopravu,“ pokračují.

Zásahy by byly nevratné

Předkladatelé uvádí, že hlavní město, příslušné městské části a středočeské obce záměr odmítají z důvodu „nevratných zásahů do cenného přírodního charakteru celé oblasti, negativního ovlivnění životních podmínek místních obyvatel, ohrožení základních ekologických hodnot dotčeného území, nepředvídatelného vlivu na záplavové území, to vše za situace, kdy nebyla spolehlivě prokázána ekonomická výnosnost celého projektu vzhledem k odhadovaným několika miliardovým investičním nákladům“. „Projekt splavnění vodního toku Berounky je tak nutné v současné době považovat za překonaný a v rozporu se současnými principy vodní dopravy, péče o přírodu a krajinu a především principem udržitelného rozvoje,“ dodávají předkladatelé.

Včera, 11:02
Tryskovice a Krteň. Dvě obce, které se nacházely na území dnešní Prahy, ale dnes už...
9.7.2020
Roztocké vlakové nádraží bude bezbariérové, vznikne podchod a opravena budou mimo jiné nástupiště i manipulační...
6.7.2020
Základní škola Hostivice mění po dlouhých letech své vedení. Nově do funkce ředitele nastupuje od...
Plocha Eurovie u nádraží Řevnice
5.7.2020
Skupina občanů sbírá podpisy pro vyhlášení referenda v Řevnicích, které by obsahovalo dvě otázky. První...
3.7.2020
Provoz na trati č. 120 z pražského Hlavního nádraží přes Bubny, Dejvice, Veleslavín, Ruzyni a...
3.7.2020
Od jara 2020 probíhá rekonstrukce MUK 16 Slivenec na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy)...
3.7.2020
Mírná zima bez sněhu a s tím související sucho je v posledních týdnech hojně diskutovaným tématem. V poslední...
30.6.2020
Jahodový den se koncem června uskutečnil na zahradě zbraslavského Mezigeneračního centra Julie s mateřskou školou...
Vizualizace Kulturně-komunitního centra Koruna
29.6.2020
V pražském Radotíně vzniká komunitní centrum, kdy se pod jednou střechou sejdou umělecká škola i...
27.6.2020
Na Českou cenu za architekturu má šanci 27 děl, které vybrala z téměř dvou stovek...
Reklama