Na západě Čech si lidé za vodu připlatí, zvýší se vodné i stočné

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech zvýší v roce 2021 cenu vodného a stočného v průměru o 4,5 procenta. Cena včetně DPH se tak vrátí na úroveň, která platila do května 2020, než se snížila DPH a tedy poklesla cena vodného a stočného. Rozhodla o tom valná hromada sdružení, které pokrývá většinu Karlovarska, Tachovska a některé obce na Chomutovsku a Křivoklátsku.

Vodné a stočné se v členských obcích sdružení účtuje formou dvousložkové ceny, kdy odběratelé platí kromě ceny za odebrané množství vody také paušální poplatek, stanovený podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2021 celkem 67,56 Kč bez DPH (74,32 Kč s DPH). Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 1897 Kč bez DPH (2087,25 Kč s DPH) za rok. Zvýší se i ostatní paušální poplatky za větší vodoměry.

„K rozhodnutí navýšit vodné a stočné a vrátit ho na úroveň, která platila do května 2020, nás vedlo především zvýšení provozních i investičních nákladů vyvolané rostoucí inflací. Od jara letošního roku se také výrazně propadá spotřeba vody. Ani v příštím roce nemůžeme předpokládat zlepšení, vzhledem k vývoji epidemické situace,“ uvedl předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Josef Hora.

áklady na výrobu a distribuci pitné vody přitom nelze z větší části omezit. „Navíc se v příštím roce bude zvyšovat cena za surovou vodu, tu nakupujeme od podniků povodí pro výrobu pitné vody. Také budeme nově platit za dešťovou vodu, kterou při vydatných srážkách odlehčujeme na čistírnách odpadních vod do řeky, aby nedošlo k zatopení technologie,“ uvedl Hora.

I přes nepříznivý vývoj ve spotřebě vody chystá sdružení investice. „V říjnu letošního roku jsme zprovoznili novou ultrafiltrační jednotku na úpravně vody Svobodka, která zásobuje tachovský region. Po úpravně Březová jde o další velkou úpravnu vybavenou touto moderní technologií. Ultrafiltrační membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky, včetně bakterií, virů či mikroplastů. Zajistí tak bezpečnou výrobu pitné vody i při zhoršené kvalitě přírodní nádrže, například při vyšším výskytu sinic jako v případě nádrže Lučina, a navíc umožní snížit množství dezinfekce přidávané do pitné vody. S využitím této technologie jsme také vyrobili první mobilní úpravnu, která bude pomáhat u problematických malých zdrojů vody,“ uvedl Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s., které vodohospodářská zařízení svazku spravují.

Plzeňský kraj postaví atletickou halu za 120 miliónů

V příštím roce pak sdružení začne s přípravou ultrafiltrace na úpravně Žlutice. „Také zahájíme výstavbu druhé regionální sušárny kalů na čistírně odpadních vod v Tachově (první sušárnu máme v Karlových Varech). Sušením se sníží na čtvrtinu hmotnost produkovaných kalů a zajistí se jejich hygienizace,“ doplnil Jágl.

V Karlových Varech se v roce 2021 připravuje například výměna kanalizace v ulicích Vyšehradská, Sokolovská či Jáchymovská, další části vodovodů a kanalizací se budou rekonstruovat v souvislosti s opravami jednotlivých komunikací. Zahájila se také výstavba nové komory vodojemu v Drahovicích (nad ulicí Hřbitovní), která významně zvýší zabezpečenost zásobování na pravém břehu řeky Teplé.

Prameny přestaly léčit. Není komu je dodávat

V roce 2021 se dokončí nový kanalizační systém s vlastní čistírnou v Nových Hamrech a Otročíně. Dostaví se chybějící kanalizace v dalších okrajových částech obcí. Na karlovarský vodovod se napojí také Vojkovice. Pokračovat bude i rozšiřování žlutického skupinového vodovodu.

S přispěním ČTK

13.1.2021
Vedení Karlovarské krajské nemocnice (KKN) prověří vyjádření primáře interního oddělení chebské nemocnice Stanislava Adamce, podle...
11.1.2021
Porody i akutní výkony budou směřovány do nemocnice v Karlových Varech. Chebská nemocnice, která je...
10.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
10.1.2021
V Karlovarském kraji podle dat ministerstva zdravotnictví o kapacitách nemocnic nejsou žádná volná lůžka intenzivní...
18.12.2020
Na Chebsku se v posledních dnech opět objevily záchvěvy země. Asi nesilnější otřes oblast zažila...
7.12.2020
Cheb odpustí podnikatelům, kteří působí v městských nebytových prostorách, polovinu nájemného za druhou půlku letošního...
29.11.2020
Vánoční trhy v Karlovarském kraji se letos budou odehrávat v nezvyklých podmínkách. Budou bez koncertů...
24.11.2020
Po dvou nových úsecích dálnice D6 budou řidiči jezdit od příštího týdne. Ředitelství silnic a...
10.11.2020
Cheb získal unikátní historickou kroniku, kterou v 18. století sepsal tehdejší purkmistr města Johann Thomas...
27.10.2020
Město Lázně Kynžvart se nachází v Karlovarském kraji uprostřed známého lázeňského trojúhelníku měst Karlovy Vary,...
23.10.2020
Města v Karlovarském kraji obnovují dovoz potravin pro seniory, kteří žijí osaměle nebo jsou v...
Reklama