• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zásahy do půdy neměly poškodit přírodu v milovické rezervaci

  22.7.2023
  Simona Knotková

  Zásahy do půdy v přírodní rezervaci v Milovicích na Nymbursku, které provedl nájemce pozemků, podle odborníků z Biologického centra Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity nepoškodil přírodu.

  Středočeský kraj, který pozemky vlastní a pronajímá ochranářské společnosti Česká krajina, tento týden informoval, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) zjistila v rezervaci porušení zákona. Mělo k němu dojít neoprávněnými zásahy, například rozhrnutím valu zeminy. Stanoviska obou institucí nepovažují rozhrnutí valu za škodlivá. V tiskové zprávě to v pátek uvedl ředitel společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci provozuje, Dalibor Dostál.

  „Val významně narušoval krajinný ráz lokality a jeho rozhrnutí jednoznačně přispělo ke zlepšení její kvality a harmonie. Technicky vzato došlo rozhrnutím valu k navrácení krajiny do původního stavu. V ploše zásahu se zároveň nevyskytovaly zákonem chráněné druhy rostlin, takže k jejich poškození nedošlo,“ uvádí stanovisko Biologického centra AV ČR. Rozhrnutím valu podle odborníků vznikl biologicky hodnotnější biotop.

  Podle Jaroslava Vrby z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je rozsah narušeného území menší, než byl zveřejňován, a nepřesahuje jeden hektar. „Jak vyplývá z GIS analýz provedených na našem pracovišti, je plocha bez vegetace vzniklá rozhrnutím valu zanedbatelná v porovnání s plochami bez vegetace v plochách NPP Mladá mimo pastviny. Zde jde o důsledek pojezdů offroadové a vojenské techniky, které jsou prováděny v rámci managementu bezlesí,“ uvádí Vrba ve stanovisku zaslaném AOPK.

  Podle AOPK, která od června prověřovala podnět Středočeského kraje, porušila společnost Česká krajina některými zásahy v rezervaci zákon a zřejmě ji čeká správní řízení o přestupku. Kraj podal podnět kvůli závažným pochybením, která zjistil při kontrole rezervace. Její pozemky zdarma pronajímá společnosti Česká krajina.

  Kraj v červnu upozornil na rozhrnutí zhruba 450 metrů dlouhého valu do pastvin v rozsahu téměř 18 000 metrů čtverečních. Rozhrnutí podle hejtmanství rozsáhle poškodilo zvláště chráněné druhy rostlin a jejich biotopů. Zuzana Žídková z krajského úřadu uvedla, že kraj obdržel vyjádření AOPK, která konstatovala porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky o ustanovení Národní přírodní památky Mladá. „Celá záležitost je tedy v šetření Agentury pro ochrany přírody a krajiny, kam kraj podal podnět k prošetření. Kraj jako vlastník pozemku nebyl o úpravě, resp. rozhrnutí valu, předem informován, ovšem odpovědnost za rozhodnutí o porušení zákona má AOPK,“ uvedla Žídková.

  Kontrola AOPK zjistila, že bez souhlasu orgánu ochrany přírody byl rozhrnutý zemní val a zemina překryla stanoviště cenných rostlin, které národní přírodní památka chrání. „Nyní běží lhůta pro podání námitek k závěrům kontroly, případné přestupkové řízení může být zahájeno po jejich vyhodnocení,“ uvedla v pátek na dotaz novinářů bez dalších podrobností mluvčí agentury Karolína Šůlová.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte