Zázračné Klokoty usilují o titul basilica minor. Pomoci můžete i vy

Další fotky

Význam Klokot, dnes jedné z částí jihočeského města Tábor, jako poutního místa zastřely po roce 1948 roky nesvobody. Obecné povědomí o něm jako o zázračném místě mariánského zjevení se do značné míry vytratilo. Titul basilica minor by ho tam měl zas pomoci navrátit.

Toto zvláštní ocenění propůjčuje papež významným kostelům a jeho cílem je „posílení vazeb jednotlivých kostelů s římským biskupem (tj. papežem) a zároveň má vyzdvihnout význam tohoto kostela pro okolí.“ Klokoty by jej získaly jako 16. kostel u nás a postavily by se tak do značné míry na úroveň s tak významnými místy, jako jsou Vyšehrad, Strahov, Břevnov, Velehrad, Svatý Hostýn nebo Svatý Kopeček.

Zklidněte svou mysl při návštěvě poutní kaple na Křížové hoře nedaleko Českého Krumlova

Jako první na světě obdržela titul basilica minor, čili menší bazilika, bazilika sv. Mikuláše v Tolentinu, který jí propůjčil tehdejší papež Lev XIII. roku 1783. Na světě je dnes necelých 2000 kostelů, kterým toto označení náleží, z toho přes 500 v Itálii a (zatím) 15 v Česku. Vyšším titulem je pak basilica maior (větší bazilika), kterých je pouze šest, čtyři v Římě a dvě v Assisi.

Historie Klokot jako poutního místa sahá až do 12. století, kdy se zde celkem třikrát místním dětem pasoucím ve stráni dobytek zjevila u pramene vody líbezná dívka s milostnou tváří, dlouhými vlasy a celá jakoby ozářená nebeským jasem. Zvala pasáčky k sobě a vyprávěla jim o Bohu a kráse nebeské říše.

Tip na výlet: Navštivte tajemné poutní místo Cvilín u Krnova. Jsou zde obrazy, které mají léčivou moc

Děti o tomto zážitku doma pochopitelně nemlčely a někteří hospodáři se sami chtěli přesvědčit, co je na tom pravdy. Děti je tedy na ono místo dovedli, a viděli totéž zjevení. Ptali se dívky na jméno, ale místo ní jim odpověděli dva andělé, kteří dívku vznášeli vzhůru: „Maria jest její jméno!“ Onen pramen byl potom nazván Dobrá voda a byl považován za léčivý zejména v případě jaterních a nervových chorob, což o mnoho let později, roku 1732 a 1834 potvrdily i odborné lékařské posudky.

Zjevení spatřil také jeden malíř ze Sezimova Ústí, který jej namaloval na plátno. Osud tohoto obrazu je poněkud nejasný, ztratil se za husitských válek, později však byl během rekatolizace opět zázračně nalezen v troskách klokotského kostelíku. Roku 1636 podle něj pražský malíř Johann Andreas Burger namaloval obraz Panny Marie Klokotské, který je dnes umístěn na hlavním oltáři klokotského kostela Nanebevzetí Panny Marie a je cílem poutí.

Tip na výlet: Svatý Hostýn láká poutníky z celé Evropy. Malebné pohoří ukrývá i řadu studánek s vodou, kterou můžete bez obav pít

Po stavební stránce nejprve v Klokotech vznikla přímo u pramene malá kaplička s původním obrazem malíře ze Sezimova Ústí. Protože tam brzy začaly proudit davy poutníků, byl údajně 1000 kroků na východ od kaple postaven poutní kostelík vysvěcený podle některých pramenů 15. srpna 1392. Na jeho místě dnes stojí současný barokní areál, k jehož vybudování dal roku 1701 podnět Didaco di Convero, představený benediktýnského řádu, který tehdy toto poutní místo spravoval.

Bohužel neznáme jméno architekta, který byl autorem této stavby a který pro půdorys kostela vybral tvar dvojitého kříže. Jeho záměrem bylo i to, aby věže kostela vypínající se k nebi, zdálky připomínaly prsty rukou sepjatých k modlitbě. Poutní areál potom uzavřel nepravidelným pětiúhelníkem ambitů s pěti kaplemi zasvěcenými Panně Marii Růžencové, sv. Anně, sv. Janu Nepomuckému, sv. Vavřinci, sv. Vojtěchovi. Předpokládá se, že koncepce stavby vychází ze školy nebo okruhu žáků významného českého barokního stavitele Jana Blažeje Santini Aichela a jeho stylu tzv. barokní gotiky.

V červenci na Makovskou pouť. Oblíbená je už desítky let

Hlavní klokotská pouť se koná vždy v neděli nejbližší svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna). Té se v roce 1945 zúčastnilo na 20 000 poutníků. Z další novodobé historie stojí za zmínku převzetí areálu v roce 1934 kongregací těšitelů Božského srdce z Gethseman, vyhnaných odtud roku 1950.

Vatikán však na Klokoty jako na významné poutní místo nezapomněl ani v časech zde panující totality. Zjevení jako takové podle katolické církve patří do „souboru Božích tajemství, která jsou nadrozumová, ale smysluplná a lidskému rozumu přijatelná ve víře“ a za takový úkaz považuje i zjevení Panny Marie v Klokotech. Na něj navazující poutnickou tradici trvající nepřetržitě nejméně dvě stě let potom papež Jan Pavel II. vyzdvihl tím, že Klokoty vybral jako jedno z míst, kde bylo možné získat odpustky Svatého roku trvajícího od Velikonoc roku 1983 do Velikonoc v roce 1984 (25. 6. 1983 – 22. 4. 1984).

Chcete být jako hrabě Černín nebo kníže Lobkovic? Staňte se donátory poutní cesty k loretě do Hájku!

Od roku 1994 toto poutní místo spravuje Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Ti za hlavní náplň své služby Bohu považují misie v tom nejširším slova smyslu, a kromě obvyklého řeholního slibu chudoby, čistoty a poslušnosti obláti skládají i zvláštní oblátský slib vytrvalosti.

V Klokotech si obláti dali za svůj cíl podpořit nesporný duchovní význam tohoto poutního místa i nutným materiálním zázemím, například zřízením poutního domu a příslušné infrastruktury. Jejich úsilí vyvrcholilo žádostí k papeži o udělení titulu basilica minor, které již bylo předběžně vyhověno.

FOTO: Klokoty

Klokoty - KlokotyKlokoty - oltarni_obraz_panny_marieKlokoty - mib-387bKlokoty - KlokotyKlokoty - Klokoty
Další fotky
Klokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - KlokotyKlokoty - klokotyKlokoty - www.klokoty.cz

Aby k udělení tohoto titulu opravdu došlo, je však třeba provést ještě některé úpravy i přímo v poutním kostele, jehož středobodem má do budoucna být unikátní skleněný oltář. Shromáždění potřebných finančních prostředků, a to i formou chystané veřejné sbírky, pochopitelně nějakou dobu potrvá. Dnes obláti odhadují, že z titulu basilica minor by se mohli v Klokotech těšit v horizontu 3 – 5 let. K tomu, aby to bylo co možná nejdříve, může proto přispět každý z nás, činem i myšlenkou, a, jste-li věřící, také modlitbou.

 

Dnes, 16:38
Zbyly nám oči pro pláč a smysl pro humor. Vybrali jsme pro vás ukázku z...
Dnes, 16:00
Dovolená v zahraničí letos zřejmě vyjde málokomu. To není škodolibost, nýbrž konstatování holého faktu. Netřeba...
Dnes, 14:00
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 14:00
Aby příloha k řízku či sekané nechyběla, oloupeme a uvaříme brambor více. Zbudou a je...
Dnes, 13:11
Krásný, zdravý a zářivý úsměv je zřejmě snem nejednoho z nás. Prvním krokem k jeho...
Dnes, 10:00
Otázka pogromů a honů na Židy se proplétá historií jako červená nit. Největší zásah do...
Dnes, 09:03
Od pondělí 25. května se uvolnila další z řady protikoronavirových opatření. Mezi to patří také...
bezinky
Včera, 14:00
Před lípou smekni, před bezem klekni, říká stará pověra. Bezinky nám teď pokvetou, zpracovávat se...
Včera, 12:22
Hrady a zámky otevřely své brány návštěvníkům. Landštejn v srdci České Kanady si pospíšil, návštěvníkům...
Včera, 11:37
Na začátku pandemie řediteli finančáku pro Prahu 10 J. M. zakázali nadřízení zavřít úřad kvůli...
Včera, 10:12
I přesto, že její herecká kariéra na stříbrném plátně byla složena z vedlejších rolí, zanechala...
Reklama