26℃
Dnes je 18. červen , svátek má Milan

Zednář a salónní právník Kerenskij věřil v demokracii. S Leninem a bolševiky směřujícími k diktatuře si poradit neuměl

Další fotky

Přitom k nim měl blízko, s Leninem se znal od dětství. Jako premiér Prozatímní vlády se nakrátko stal hlavou státu, na který ze všeho nejvíc vždycky platila tvrdá ruka. Přesně tu však Kerenskij neměl. Možná proto, že se nechtěl chovat jako právě svržený car? Bolševici však nezaváhali.

Reklama

Kerenskij se narodil 4. května 1881 do rodiny ředitele gymnázia. Shodou okolností ze Simbirsku pocházel i Vladimír Iljič Lenin, kterého Kerenského otec krátce učil, a obě rodiny se znaly.

Tak skončilo Prusko. Jeho poslední císař Vilém II. měl být souzen jako válečný zločinec

V letech 1899 až 1904 Kerenskij studoval historii, filologii a právo na univerzitě v Petrohradě. Toto studium mělo velký význam i pro formování politických postojů mladého Kerenského. Na právnické fakultě se vyučovala právní teorie a právní systém Francie. Kerenskij zde převzal ideu státu jako garanta demokracie proti uzurpátorům, jeho názory byly antiabsolutistické.

Radši bojovat s čertem, než s Čechy. Čs. legionáři u Lipjag zvítězili nad mnohonásobnou přesilou

Po dokončení studií a zavedení právnické praxe se stal brzy veřejně činnou a známou osobností. V roce 1905 se zúčastňuje protestů proti vládě a vstupuje do strany eserů (strana socialistů-revolucionářů). V roce 1912 vstoupil do zednářské lóže, přestoupil ke Skupině práce (trudovikům), byl zvolen poslancem za město Volsk a brzy patřil k nejvýznamnějším představitelům této strany. V dumě (dolní komora ruského parlamentu) se Kerenskij soustředil na oblast spravedlnosti a patřil k předním socialistickým odpůrcům carského režimu. Politické poměry v Rusku považoval za natolik bezperspektivní, že jediné východisko nacházel v politickém převratu a následném uchopení moci demokratickými silami. Během první světové války se proto jeho snahy zaměřily na spojení demokratických sil a posilování legálních demokratických tiskovin.

Smrt „užitečného idiota“. Sverdlov nechal popravit carskou rodinu a zřejmě ho ubili jeho vlastní lidé

Tento systematický tlak přispěl k tomu, že 15. března 1917 na radu svých generálů – a proti vůli své manželky a rodiny – car Mikuláš II. abdikoval a korunu předal svému bratrovi Michailovi. Ten hned následujícího dne rezignoval a neurčil žádného nástupce. Tím umožnil, aby moc v Rusku převzala Prozatímní vláda, jejímž premiérem se stal Georgij Lvov. Bývalý car Mikuláš II. byl potom i se svou rodinou vypovězen na Sibiř a 17. července 1918 i s rodinou popraven zastřelením v Jekatěrinburgu. Následujícího dne bolševici v Apalajevsku zavraždili carevninu sestru Alžbětu, později prohlášenou za svatou, tak že ji spolu s dalšími sedmi „nepřáteli revoluce“ svrhli do šachty uhelného dolu a hodili za nimi dva granáty. Carova bratra Michaila bolševici zastřelili již předtím, 13. června 1918, v Permu.

OBRAZEM: Nahlédněte s námi pod zednářskou zástěru. Na unikátní výstavě „100 let Lóže Národ“

V dubnu 1917 se Kerenskij stal v Prozatímní vládě ministrem války a válečného námořnictva. 7. července 1917 vláda Georgije Lvova odstoupila a novou sestavil Kerenskij. Jako nový premiér tehdy na návrh T. G. Masaryka po bitvě u Zborova (2. července 1917) Kerenskij povolil další rozšiřování Československých legií na Rusi, tj. zvyšování jejich početních stavů.

Vrchním velitelem ruské armády Kerenskij jmenoval energického generála Lavrentije Kornilova, který chtěl v srpnu 1917 obnovit pořádek v hlavním městě, tj. Petrohradě, za pomoci armády. Byl patrně přesvědčen, že ho tím Kerenskij pověřil, avšak došlo k nedorozumění. Kerenskij Kornilovovu akci pochopil jako pravicový puč, Kornilova dal zatknout a sám ho ve funkci vrchního velitele nahradil.

Bohužel Kerenského politika byla vždy slabá a nerozhodná. Měl sice obavy z petrohradského sovětu, ale místo, aby se pokusil o dohodu s Kornilovem, jediným člověkem schopným obnovit v armádě disciplínu, raději se ho zbavil. S tím, že „nebude kovat zbraň, která by se mohla jednou obrátit proti revoluci“. Ačkoli v Dumě převládal názor, že o ústavním uspořádání Ruska má rozhodnout až řádně zvolený parlament, 3. září vyhlásil Kerenskij Rusko jako demokratickou republiku a stal se předsedou nové Prozatímní vlády.

Šílená anarchistka před sto lety málem zabila Lenina. Kdyby uspěla, byl by pak svět lepší?

V té době již došlo v zemi k obecnému rozkladu. Kerenskij uvažoval o ukončení války, zároveň se ale obával, že by ukončení potravinové pomoci ze západu dále vyhrotilo již tak neutěšenou situaci v zásobování. Také si byl jist tím, že sjednání míru by Rusko „zaplatilo“ územními ztrátami, což nechtěl dopustil. Kerenskij proto objížděl divize na frontě, ale i když byl vynikající řečník, jeho povzbuzování nemělo valného účinku. Vojáci byli unavení, odmítali poslušnost a ruská armáda měla odhadem asi 2 miliony zběhů. Na vládu útočili nejen bolševici, ovládající Petrohradský sovět, který již nové vládě odmítl vyslovit svou podporu, ale i pravicové síly. Kerenskij byl ovšem přesvědčen, že na levici nemá nepřátele, resp. si asi ani neuměl představit, jak strašným nepřítelem se bolševici mohou stát. Z úhlu svého pohledu bolševiky vnímal jen jako jednu součást všeobecné proticarské revoluce a předpokládal, samozřejmě mylně, že se z bolševiků po revoluci stane normálně fungující politická strana v podmínkách parlamentní demokracie. A dopustil se té chyby, že chtěl válku vyhrát, anebo aspoň zmírnit dopady prohry, tím, že dal zbraně do rukou i dělníkům. Což víc hrálo do rukou bolševikům, než jeho Prozatímní vládě, resp. válčícímu Rusku jako celku.

Tomu neuvěříte. Bavorská sovětská republika opravdu existovala. Naštěstí jen krátce a jako odstrašující příklad

Jelikož žádná z prozatímních vlád nebyla schopná vyřešit hlavní problém – ukončit válku – získávali bolševici čím dál větší podporu především mezi vojáky a dělníky. Tato podpora ovšem nestačila k získání většiny hlasů v chystaných volbách do Ústavodárného shromáždění. Proto došlo 7. listopadu 1917 (25. října podle juliánského kalendáře) k novému převratu, zvanému později Velká říjnová socialistická revoluce. Kerenskému se po ní podařilo uprchnout do Pskova, kde se snažil shromáždit loajální jednotky pro opětovné ovládnutí Petrohradu. Podařilo se mu tak sice znovudobýt Carské Selo, ale následujícího dne byl poražen u Pulkova. Poté se Kerenskij velmi rozumně uchýlil do exilu, nejprve do Velké Británie a následně do Francie.

V Paříži Kerenskij žil do roku 1940 a aktivně působil mezi ruskými emigranty. Po německém útoku na Francii odešel do USA a až do smrti 11. června 1970 žil v New Yorku. Zároveň působil na Hooverově Institutu Stanfordovy univerzity v Kalifornii, psal a přednášel o ruské politice a historii. Ke konci života byl téměř slepý a své práce již jen diktoval.

Superkomunistického autora románu Mladá garda dohnala sovětská realita. A spáchal sebevraždu

Hodnocení Kerenského a jeho činů v období Prozatímní vlády je nutně komplikované. Věřil v ideály demokracie a nedocenil v tomto ohledu bolševiky, kteří již tehdy v Rusku směřovali k nastolení levicového totalitního režimu. Naopak vystoupil proti Kornilovovi, pro změnu z obav z nastolení pravicového totalitního režimu. Z našeho úhlu pohledu se bezpochyby zasloužil o vznik samostatného čs. státu, když povolil rozšiřování Čs. legií na Rusi. A v osobním životě se určitě rozhodl správně, když si odchodem do exilu nejspíš zachránil život. Ani tam pak nerezignoval a jeho práce se staly důležitým svědectvím jeho doby v Rusku. Na zhodnocení zcela jistě čeká ta skutečnost, že Kerenskij byl svobodným zednářem a to, jak tato skutečnost ve svých důsledcích ovlivnila průběh proticarské revoluce v Rusku.

FOTO: Kerenskij

Kerenskij - Issac Brodsky – Portrét Kerenského – wikipediaKerenskij - Kerenskij roku 1940 – wikipedieKerenskij - A. Kerenský na slavnostním pohřbu obětí červencového povstání – wikipediaKerenskij - Kerenskij (druhý zprava) na zasedání ministerstva války – wikipedieKerenskij - Alexandr Fjodorovič Kerenskij – wikipedie
Další fotky
Kerenskij - Alexandr Kerenskij – wikipedieKerenskij - Kerenskij květnu 1917 – wikipediaKerenskij - Kerenskij – FDb.czKerenskij - Kerenskij (vlevo) ještě jako ruský ministr války zdraví bojové oddíly – zivot.pluska.skKerenskij - Kerenskij (vlevo) na zasedání státní dumy – wikipediaKerenskij - Kerenskij (vpravo) – 1919 – wíkipediaKerenskij - Kerenskij na frontě – Valka.czKerenskij - 1917 Russian Prime Minister Alexander Fyodorovich Kerensky  Russian Army Minister of war uniform Russia guard desertKerenskij - Kerenskij v Moskvě (1917) – wikipediaKerenskij - Kerenský v emigraci (1918) – wikipedieKerenskij - Kerenský a Kornilov v roce 1917 – wikipedieKerenskij - Kerenský (1938) – wikipedieKerenskij - Volební plakát eserů (1917) – wikipedieKerenskij - Kerenský jako šofér Ruska – Krikatura, srpen 1917 – wikipediaKerenskij - Portrét kerenského od Ilji repina (1917) – wikipediaKerenskij - hroby Kerenského a jeho syna Gleba na hřbitově Putney Vale Cemetery, Londýn, 2014 – wikipediaKerenskij - Znak Sovětského svazu – wikipedia

Mohl Kerenskij udělat víc? Snad mohl něco udělat jinak, určitě lépe. Ale to vidíme až my dnes. Někteří historici tvrdí, že Rusko, resp. Sovětský svaz, mělo dva vůdce, kteří, když dostali do rukou moc, si s ní nevěděli rady. Jedním z nich byl Gorbačov a druhým právě Kerenskij. A oba udělali, co bylo v jejich, notně omezených, silách.

Včera, 17:30
Možná se někdy sami sebe ptáte, jestli patříte mezi ty inteligentnější. Nějaký obecný test na...
Včera, 16:27
Letošní sezónu startuje svou tour po festivalech obří loď Captain Morgan Port Royal, která nabízí...
Včera, 16:00
Komerční článek
Představte společnost Nordic Telecom… Jsme silná česká společnost a naší ambicí je přinést změnu do...
Včera, 16:00
Potopa světa je mýtická událost, která se vyskytuje téměř u všech kultur světa, které mohla...
Včera, 14:00
Americký fyzik Richard Feynman a jeho metoda učení, díky které byl uznávaný za své široké...
Včera, 11:30
Dějiny druhé světové války, zejména pak některé její klíčové okamžiky, jako jsou přesné okolnosti úmrtí...
Včera, 10:00
Česká ptačí říše je asi desetkrát větší než lidská. A přestože tito báječní okřídlení obratlovci...
Včera, 08:00
Však se mu také přezdívalo architekt módy. Uplatnil v ní svůj technický smysl pro proporce,...
16.6.2019
Je normální, že nikdo nemá chuť na milostné hrátky každý den. Frigidita bývá však často...
16.6.2019
Málo známá jaderná katastrofa, které měla být utajena. Celkově třetí největší nehoda tohoto druhu byla...
16.6.2019
Při svém pátrání po zapomenutých památkách jsem cestou na Makovou horu, která je středočeským poutním...
Reklama