Želvy, mistři adaptace, dnes v ohrožení. Viděly zánik dinosaurů, teď jim možná hrozí stejný osud

23.8.2020
Petr Matura

Od té doby se do dnešních dnů želvy příliš nezměnily. Pouze místo zubů mají ostré, rohovité hrany čelistí, které jsou u masožravých želv hladké a u býložravých pilovité. Želvy dnes běžně dělíme na vodní a suchozemské, přičemž mezi vodní patří i skupina mořských želv.

Zoologové však želvy rozdělují ještě i jinak, na ty, které umí zatáhnout krk i s hlavou do krunýře, tzv. skrytohrdlé – a na želvy skrytohlavé, které krk zatáhnout nemohou, i s hlavou ho však pokládají pod krunýř do strany.

Podívejte se do zázemí ohrožených krokodýlů. Výtěžek poslouží k jejich ochraně v místě přirozeného výskytu

Na světě dnes žije 356 druhů želv včetně sedmi mořských druhů. Přes 40 % z nich je však považováno za druhy ohrožené a jsou zařazeny na Červeném seznamu IUCN. Kriticky ohrožené pak jsou mimo jiné i dva druhy mořských želv, kareta pravá, která byla již od starověku lovena kvůli želvovině, a kareta menší. V těsném závěsu pak následuje kareta obrovská, jež často hyne v rybářských sítích a výstavba hotelových komplexů s plážovými rezorty ji připravují o tradiční místa k rozmnožování. Spolu s primáty jsou pak želvy celosvětově nejohroženější skupinou obratlovců.

Místo mamutů tu budou ještěrky a hadi. Skládky na Jenerálce nahradí step a tůně

K místům s největším úbytkem želv patří bezesporu jihovýchodní Asie. Ta je sice na počet druhů želv mimořádně bohatá, ale také jich tu je největší množství kriticky ohrožených. V historických souvislostech nemůžeme přehlédnout fakt, že v mnoha asijských zemích byly želvy tradičně loveny pro maso či medicínské účely. V současnosti však velmi stoupla poptávka po želvách prodávaných do obchodů se zvířaty. Čím je pak želva vzácnější, tím víc za ni pytláci a pašeráci získají, což je rozhodně silnou motivací zejména v chudých zemích.

Naději skýtají odchovy želv v zajetí. I když jsou želvy poměrně náročné ohledně podmínek k rozmnožování, jejich odchovy se již více méně daří.

FOTO: Želvy

Želvy - zelva vajicko lihnutiŽelvy - mořská želvaŽelvy - zelvaŽelvy - želva SeychelyŽelvy - Kareta pravá (Eretmochelys imbricata)
Další fotky
Želvy - Kareta obrovská (Chelonia mydas)


Nepřehlédněte