Zemřel profesor František Sehnal, významný český vědec

28.11.2021
Jiří Bydžovský

S hlubokým smutkem a lítostí oznamujeme, že v pátek 26. listopadu 2021 ve večerních hodinách zemřel ve věku 83 let prof. RNDr. František Sehnal, CSc. Světově uznávaný odborník v oboru entomologie. Ve své výzkumné práci se zabýval fyziologií hmyzu se zaměřením na hormonální regulaci jeho vývoje.  Významným způsobem se zasloužil o rozvoj Biologického centra Akademie věd ČR, jehož byl ředitelem v letech 2007–2012, a rovněž Entomologického ústavu BC AV ČR, v němž působil od roku 1962. Na začátku 90. let byl jedním ze zakladatelů výboru pro založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam posléze přednášel a působil jako prorektor pro zahraničí. Tam se významně zasloužil také o vznik její Biologické fakulty. Je autorem či spoluautorem více než 250 publikací a získal 22 patentových osvědčení.

František Sehnal byl členem redakčních rad 10 renomovaných vědeckých časopisů a jedním z mála Čechů, kteří zastávali významné funkce v nadnárodních vědeckých organizacích, byl například  čestným členem ve výboru pro světové entomologické kongresy , čestným členem Americké entomologické společnosti a Československé společnosti pro vědu a umění. Ocenění obdržel v USA, SRN, Koreji a Japonsku i v České republice. Zastával významné pozice také na národní úrovni. Byl místopředsedou Grantové agentury AV ČR a rovněž členem Akreditační komise MŠMT.

Světovou proslulost získal za práce v oblastech endokrinologie a vývojové biologie hmyzu – především za přínos k pochopení mechanismu hormonální regulace ontogenetického vývoje a rozmnožování. Zasloužil se i o využití poznatků ve vývoji biologicky účinných látek hmyzího původu pro regulaci škůdců. Věnoval se také výzkumu hedvábí a praktickému využití jeho komponent v biomedicíně. S týmem dalších spolupracovníků se zabýval hodnocením environmentálních rizik geneticky modifikovaných plodin.

František Sehnal je nesporně jedním z nejvýznamnějších českých biologů, který svými výsledky a pedagogickými schopnostmi ovlivnil několik generací vědců v oblastech fyziologie hmyzu i entomologie nejen u nás, ale v celosvětovém měřítku.

Zdroj:tz

 

 Nepřehlédněte