20℃
Dnes je 19. duben , svátek má Rostislav

Židům a ženám vstup zakázán. Do Národního souručenství nesměli

Další fotky

Národního souručenství bylo za protektorátu jedinou povolenou politickou stranou a sdružovala 97 % mužských nežidovských občanů protektorátu. V jejím programu bylo zvyšování životní úrovně obyvatel stejně jako podpora rodiny.

Reklama

Národní souručenství (NS, německy Nationale Gemeinschaft (NG) nebo Volksgemeinschaft bylo založeno 21. března 1939 a za Protektorátu Čechy a Morava to byla jediná povolená politická strana, která měla zdánlivě plnit funkci parlamentu, podobně jako později za socialismu Národní fronta). Sdružovala téměř všechny mužské státní příslušníky protektorátu, přes 4 miliony mužů, tedy přes 97 % mužského nežidovského obyvatelstva, i když jejich členství bylo do značné míry jen formální. Část členů dokonce využila odznaků s písmeny NS k tichému protestu: otočení odznaku o 180 stupňů změnilo jejich pořadí na SN, což mělo znamenat „Smrt nacistům!“ Ženám a Židům nebylo členství povoleno. Okupační orgány si od roku 1941 postupně vedení NS zcela podřídily a prosadily do něj stoupence aktivní kolaborace.

Atentát na Hitlerova oblíbence? To si Čechoslováci dovolili příliš! Za trest nacisté vyvražďovali celé rodiny

Podstatné však bylo to, že prakticky všechny deníky se staly tiskovými orgány souručenství. Jako politická organizace Národní souručenství zaniklo 15. ledna 1943. Její nástupce, kulturně a politicky propagandistická organizace téhož jména, zanikla s osvobozením v květnu 1945.

Podstata, program a cíle národního souručenství:

* NS byla korporace založená 21. března 1939 prezidentem dr. E. Háchou s úmyslem, aby tak vzniklo nové politické zastoupení českého lidu.

* Prezident výhradně povolává NS organizovat na území protektorátu obyvatelstvo české národnosti, které bez vztahu k tomu, co jest za námi, bude moci stavět základy pro budoucnost.

Emil Hácha byl prezidentem „Druhé republiky“ i Protektorátu. Byl obětí nebo zrádcem?

* Jeho úkolem bylo co nejdříve přebudovat veškeré naše politické složky v jediné mohutné hnutí, které bude schopné vytyčovat nové cesty politického života těmito způsoby:

– zvýšením životní úrovně podporovat rodinu a postaráme se o duševní a tělesnou zdatnost mládeže i dospělých

– sblížit venkov s městem

– v míru a spolupráci všech vrstev najdou záštitu slabí a nešťastní

– účelnou organizací předvídavé léčebné péče posílit národní zdraví, zabezpečit všem léčení v nemoci a odpočinek po vykonané životní práci

– svěřit správu veřejných věcí a velkého podnikání schopným a osobně zodpovědným mužům

– výchova bude národní a křesťanská

– českému národu bude poskytnut potřebný klid od politických třenic, aby se svorně soustředil k rozkvětu národní osobitosti

– všemi prostředky bude zamezena podvratná činnost rozkolníků

– svou prací vybudujeme blahobyt pro všechny vrstvy národa a tento blahobyt rozdělíme spravedlivě

Panenské Břežany si vybral Heydrich i Frank. Jaké jsou dnes osudy zámků, které obývali?

– v dnešních dějinných dobách se musíme varovat tříštění národa

– v jednotě a svornosti národa je jeho budoucnost

– zavrhujeme chytráctví a udavačství

– majetkově silní si musí uvědomit svoje povinnosti vůči sociálně slabším

– povedeme neúprosný boj proti liknavosti a nedbalosti, ať je kdekoliv.

 

Prvním předsedou Národního souručenství byl jmenován prezidentem Háchou Adolf Hrubý. Mimo jiné prohlásil: „Začínáme nové tisíciletí svého života v rámci Německé říše. Věřím ve slova říšského kancléře Vůdce Adolfa Hitlera, který prohlásil na Pražském hradě: »Protektorát Čechy a Morava je autonomní a spravuje se sám.» Nastupujeme novou cestu, na níž přeji šťastnou a slavnou budoucnost svému národu a prosím o pomoc patrona země české, knížete Václava svatého.“

Před 76 lety zemřel na Bulovce nacista a říšský protektor Heydrich. Šílené osudy potkaly i jeho kolegy

V rámci národního souručenství se kromě jiných „vyznamenal“ Jan rytíř Fousek (1892 – 1980), který v letech 1940 – 43 zastával funkci předsedy Českého svazu pro spolupráci s Němci a od května 1941 do října 1942 funkci vedoucího výboru Národního souručenství, v nichž projevoval bezvýhradnou loajalitu vůči okupantům.

Byl absolvent vyšší hospodářské školy. Za první světové války bojoval jako důstojník 102. benešovského pěšího pluku na srbské, ruské a italské frontě a byl opakovaně raněn. 1916 se vyznamenal na italské frontě během sedmé sočské bitvy: Jako velitel útočného oddílu zabránil obklíčení rakousko-uherských jednotek a zajal na dvě stě italských vojáků s výzbrojí, přičemž byl těžce raněn. Za tento čin byl dekorován rytířským křížem Řádu Marie Terezie (nejvyššího rakousko-uherského vojenského vyznamenání), čímž byl fakticky povýšen do rytířského stavu. 1918 – 27 působil aktivně v československé armádě, kde dosáhl hodnosti kapitána. Jeho vojenská kariéra v poměrech první republiky byla však zatížena zásluhami z rakousko-uherského vojska, a tak 1927 odešel do civilu a poté hospodařil na rodovém statku v Hostimi (u Berouna), kde byl řadu let starostou. Vzhledem k obnově šlechtických titulů za protektorátu vystupoval tehdy jako Jan rytíř Fousek. Po atentátu na říšského protektora Heydricha prohlásil: „Výbuch pumy zločince vyburcoval v srdcích českého lidu city nejpřísnějšího odsouzení Benešovy práce, kterou s odporem zatracujeme“.

FOTO: Národní souručenství

Národní souručenství - Výsledek přihlášení do Národního souručení v Praze – týdenNárodní souručenství - Národní souručenství – uprostřred protektorátní prezidenz Hácha –Národní souručenství - Spona – Národní souručenstvíNárodní souručenství - Zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava Heydrich a protektorátní prezident Hácha u korunovačních klenotů – scanzen.czNárodní souručenství - Adolf Hrubý, první předseda Výboru Národního souručenství – náš směr
Další fotky
Národní souručenství - Legitimace opravňující ke vstupu na členský sraz Národního souručenství (1942)Národní souručenství - Mladý Jan rytíř Fousek – forum.valka.czNárodní souručenství - NÁRODNÍ SOURUČENSTVÍ – ve středu a v popředí protektorátní prezident Hácha – www.smirice.euNárodní souručenství - Průkaz člena mládeže Národního souručenstvíNárodní souručenství - OLYMPUS DIGITAL CAMERANárodní souručenství - Tabule Národního souručenství – e.sbirky.czNárodní souručenství - Vojenský rytířský kříž Řádu Marie Terezie, který byl udělen Janu Foustkovi a který se ztratil během jeho věznění – wikipediaNárodní souručenství - „Výbuch pumy zločince vyburcoval v srdcích českého lidu city nejpřísnějšího odsouzení Benešovy práce – TýdenNárodní souručenství - Slavnostní schůze Národního souručenství k prvnímu výročí jeho existence 10. dubna 1940 za přítomnosti státního prezidenta Emila Háchy a členů protektorátní vládNárodní souručenství - Znak Národního souručenství (NS), jediné politické strany v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945).Národní souručenství - Projevy protektorátního prezidenta Háchy – baszoš

Roku 1944 byl vyznamenán Čestným štítem Protektorátu Čechy a Morava s orlicí svatého Václava ve stříbře. Po osvobození v květnu 1945 byl obviněn z kolaborace, 1947 uznán Národním soudem vinným, ale nebyl mu uložen trest. V prosinci 1948 byl odsouzen na základě obnoveného retribučního dekretu k dvanácti letům vězení. V šedesátých letech získal na vlastní žádost od rakouských úřadů duplikát svého rytířského řádu, který se ztratil v době jeho věznění. Zemřel v požehnaném věku 88 let.

 

Včera, 17:30
Elisabeth Anderson Sierra je Američanka žijící v americkém státě Oregon. Má syndrom hyperaktivity, který způsobuje,...
Včera, 16:00
Uklízení je pro vás jako za trest a raději si libujete v nepořádku a chaosu?...
Včera, 14:00
Nelze pochopit Borgie, aniž je zasadíme do kontextu jejich doby. Rok 1492, kdy byla objevena...
Včera, 13:24
V minulém článku jsme se zaměřili na ceny ročních předplatních kuponů na městkou hromadnou dopravu....
Včera, 11:30
Barevná vajíčka, pomlázka, mazanec. Svátky jara už jsou za dveřmi, a proto jsme si pro...
Včera, 10:00
Tento kamenný kostelík se zvláštní věží a přilehlým hřbitůvkem nalezneme nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Při...
Včera, 08:00
Už jen proto, že Thor Heyerdahl se nebál. Nebál se práce v terénu ani riskantních...
17.4.2019
Kryštof Kolumbus byl odvážný. Byl umíněný. Byl nenasytný ve své touze nejen po objevitelských úspěších,...
17.4.2019
Panenku Barbie ještě neznala snad žádná československá holčička, přestože na Západě už ovlivnila generace dívek....
17.4.2019
Najdete ji v galerii pražského Klementina a nese podtitul víc než lákavý – Svobodné zednářství...
Reklama