Zjevení Panny Marie Guadalupské zůstává dodnes záhadou. Stejně jako její obraz, který během něj vznikl

Další fotky

A kromě toho s sebou Panna Marie tehdy ještě přinesla čerstvé růže, a to kastilské, a do Mexika. Jakkoliv je celý tento případ na první pohled nevěřitelný, je doložený natolik hodnověrně, že katolické církvi nezbylo, než ho opravdu uznat za zázrak. Jak se vše přesně odehrálo?

V prosinci 1531 došlo k tomu, že mexickému rolníkovi, indiánu Juanu Diegovi se na hoře Tepeyac čtyřikrát zjevila Panna Marie. Informace o tomto zjevení jsou zaznamenány v dobové zprávě nazvané „Nican Mopohua motecpana“ sepsané v indiánské řeči náhuatl. Podle ní Panna Marie byla indiánského vzezření a tmavé pleti a s Juanem Diegem hovořila při svém prvním zjevení jeho rodným jazykem, tedy aztécky. Představila se mu jako Svatá Marie, vždy Panna, Matka Boží, „matka jediné pravdy“, skrze níž žijeme, a jako matka Stvořitele lidí, Pána nebe a země. A Juana potom požádala, aby vyřídil arcibiskupovi, že má na místě, kde se zjevila, postavit kostel.

Zjevila se mu Panna Marie a hlásala myšlenky skoro komunistické. Dotyčný potom skončil na hranici

Biskup Juan de Zumárraga, ale Juanu Diegovi nevěřil a žádal důkaz. Juan Diego ještě téhož dne viděl mladou ženu, tj. Mariino druhé zjevení, a Panna Marie ho tentokrát požádala, aby na svém dále trval. V neděli 10. prosince Juan Diego podruhé hovořil s arcibiskupem. Ten mu nařídil, aby se vrátil na kopec Tepeyac a požádal paní o skutečně přijatelné, zázračné znamení, které by potvrdilo její totožnost.

Juan Diego se tedy vrátil na Tepeyac a setkal se tam se stejnou ženou, jako předtím, což bylo Mariino třetí zjevení. Juan jí sdělil, co mu řekl biskup, a požádal Pannu Marii o znamení, jakého si biskup žádá. Panna Marie souhlasila s tím, že toto znamení poskytne následující den, tj. 11. prosince 1531.

Tajemné bytosti nemají člověku škodit. Právě naopak. Ochranná zjevení českých hradů

V pondělí 11. prosince se ukázalo, že strýc Juana Diega, Juan Bernardino, onemocněl. Juan se o něj musel postarat a nemohl jít na kopec Tepeyac na domluvené setkání s Pannou Marií. Časně ráno, v úterý 12. prosince, Juan Diego zjistil, že se stav strýce přes noc značně zhoršil. Proto se vydal do nedalekého městečka Tlatelolco, aby k nemocnému přivedl katolického kněze, který by ho vyzpovídal a poskytl mu poslední pomazání.

Juan Diego se cítil vinen, že se v pondělí nesetkal s Pannou Marií, jak bylo domluveno, a proto se kolem kopce vydal jinou cestou, aby ji nepotkal a nemusel snášet její případné výčitky. Panna Marie se mu zjevila ale i tak, tedy již počtvrté, a zeptala se ho, kam jde. Juan Diego jí vysvětlil důvody, proč nepřišel, Panna Marie ho jemně pokárala slovy, která se stala později nejslavnějším rčením v celém tomto případu a jsou napsána nad hlavním vchodem do baziliky:

„¿No estoy yo aquí que soy tu madre?“ (Nejsem tady já, kdo jsem vaše matka?)

Panna Marie hledala 8. prosince nocleh. A nebyla sama…

Ujistila potom Juana Diega, že jeho strýc se již uzdravuje a řekla mu, aby nasbíral květiny na vrcholu hory Tepeyac, i když tam byly jako obvykle v prosinci jen kaktusy. Juan postupoval podle jejích pokynů a stal se zázrak – na kopci našel kastilské růže, které v Mexiku dokonce ani nepatří k domácí květeně. Panna Marie potom vložila tyto květiny do Juanova pláště zhotoveného z listů agáve, tzv. tilmy, a tak je také 12. prosince donesl arcibiskupovi Zumárragovi. Když před ním plášť rozbalil, růže se vysypaly na podlahu a na tkanině pláště byl jasně patrný obraz Panny Marie, tak, jak se mu zjevila.

Místo zjevení bylo na žádost Panny Marie nazváno Guadalupe, což je pravděpodobně odvozeno z aztéckého slova „Coatlaxopeuh“, čili „rozšlápla jsem hada“. Existuje ale několik jiných teorií o původu tohoto jména. Zpráva o zjevení a obraz Panny Marie tak výrazně pomohly při dokončení katolizace Mexika – pouhých osm let po zjevení bylo katolíky už 8 miliónů Aztéků.

Jak se Panna Marie vdala a zasnoubila. A stalo se to vůbec?

Obraz Panny Marie Guadalupské zůstává dodnes jedním z nejuctívanějších obrazů celé Jižní Ameriky a v roce 1945 byla Panna Maria Guadalupská prohlášena Vatikánem za patronku a ochránkyni Ameriky. Tato zjevení se řadí k nejstarším mariánským zjevením, která katolická církev označila za neodporující víře.

Sám plášť pak byl ve 20. století podroben vědeckému zkoumání, které v podstatě nikam nevedlo. V první řadě je na tomto plášti výjimečné jen to, že obvykle by se takový plášť nejpozději asi po 40 letech rozpadl, Juanova tilma ale zůstává stále neporušena.

Staroměstské náměstí

Proti obnovení mariánského sloupu se vyslovilo 26 kunsthistoriků

Není jasné, jak byl obraz zhotoven, údajně na něm nejsou patrné žádné stopy tahů štětce, je stále stejně barevný a svěží, ale barviva se nepodařilo identifikovat, protože se nepodobají ničemu, co se v malířské technice obvykle používá. Barvy podobně jako perleť mění svůj odstín podle toho, z jaké vzdálenosti a pod jakým úhlem obraz pozorujeme. Technika zobrazení v lecčems připomíná obraz na turínském plátně. Kresba je znát pouze na povrchu, není vpitá dovnitř látky.

K pozoruhodnému objevu týkajícímu se této relikvie došlo v roce 1951, kdy ji fotografoval jeden fotograf z Mexika, a přitom také udělal zvětšeninu tváře. Když ji prohlížel lupou, všiml si v očních panenkách Panny Marie velikosti špendlíkové hlavičky jasných obrysů tváře. Biskupem následně sestavená komise zjistila, že se jedná se vší určitostí o zpodobnění Juana Diega, jehož jiný dobový portrét se zachoval.

Jezuité jako průkopníci pokroku. Jejich misionáři se díky své neochvějné víře v Boha nezalekli ničeho

Zajímavé je, že se obraz zrcadlí na pupile, když na ni dopadá světlo, obdobně jako u živých lidí, zatímco fotografie toto nedokáže. Oči na obraze se proto do určité míry chovají jako oči živého člověka. Obraz v očích má dokonce sférické zkreslení, jaké musí mít, když se cokoliv zobrazuje na kulové ploše. Výzkum v roce 1962 za použití dokonalejší techniky a většího zvětšení potom odhalil v očích Panny Marie ještě další postavy. Jedna z nich se dívá na Juana a druhá se mu dívá přes rameno. Zřejmě zachycuje scénu, k níž došlo při vysypání růží z pláště před arcibiskupem, protože v jedné postavě byl rovněž podle dobového obrazu identifikován překladatel Juan Gonzales, který stál tehdy vedle Juana Diega, a třetí postavou je zřejmě světící biskup Ramirez y Fuenleal, který byl při audienci také přítomen.

FOTO: Zjevení Panny Marie Guadalupské

Zjevení Panny Marie Guadalupské - Obraz Panny Marie Guadalupské na plášti indiána Juana Diega je zarámovaný a umístěný u hlavního oltáře baziliky – wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Bazilika de Guadalupe pojme až 10 000 věřících – wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Sv. Juan Diego (asi 1474 až 1548) – wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Dobová zpráva o zjevení Panny marie – wikipediaZjevení Panny Marie Guadalupské - Bazilika de Guadalupe v Mexico City postavená vletech 1974 až 1976 je druhá největší v celém světě – wikipedie
Další fotky
Zjevení Panny Marie Guadalupské - Panna Maria guadalupská je velmi uctívaná na západní polokouli, nejvíce však v Mexiku wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Panna Maria Guadalupska se těší velké úctě a pozornosti hlavně u indiánů – wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Pohled na Baziliku – wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Pohled na interiér Baziliky de Guadalupe – wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Ročně navštíví baziliku Baziliku de Guadalupe v Mexico city okolo 20 milionů věřících z celého světa – wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Po vlajce, znaku a hymně obyvatelé Mexika považují obraz Panny Marie Guadalupskéza symbol své země – wikipedieZjevení Panny Marie Guadalupské - Panna Marie Guadalupská obklopená svatozáří – wikipedie

Uvědomíme-li si, že obraz vznikl při audienci Juana Diega před biskupem Zumárragou, vyplyne nám z toho, že zobrazuje scénu při vysypání květů z pláště. Protože se scéna zobrazuje v oku Panny Marie, ozřejmuje se nám nejen, že byla vzniku obrazu přítomná, ale také, že stála vedle biskupa Zumarragy, aniž ji ovšem kdokoli viděl. Plášť se pak zachoval jako inverzní barevný film ve fotoaparátu a neviditelnou Madonu zachytil. Tento závěr podpořil i zástupce firmy Kodak v Mexiku, který v roce 1963 prohlásil, že obraz na plášti se svou podstatou mnohem více podobá fotografii než namalovanému obrazu. Jak ale vznikl, zůstává záhadou dodnes.

Dnes, 17:30
Ovšem za cenu, která byla příliš vysoká. Autoritářský až diktátorský režim, korupce a oběti režimu...
Dnes, 16:33
Uplatnil se jako ilustrátor a to zejména prvních románů francouzského spisovatele Julese Vernea, vydávaných nakladatelem...
Dnes, 16:00
Dílo dnes téměř zapomenutého švýcarského spisovatele bylo obdivováno například Franzem Kafkou. Robert Walser však nenapsal...
Dnes, 15:01
Deset tisíc lidí obdrží do schránek samoodběrovou sadu na vyšetření stolice kvůli hrozbě rakoviny tlustého...
Dnes, 14:00
Každý jistě ví, že pomluva je zákeřný a zbabělý útok. I když se později vše...
Dnes, 11:30
A dokonce proti němu kázal stejně jako proti jiným hříchům a zlořádům. On sám přitom...
Dnes, 10:00
Tvář Adiny Mandlové, její půvab, herecký esprit a šarm zaručovaly úspěch filmům, ve kterých vystupovala....
Dnes, 09:16
Korona virus je aktuálně pořádným strašákem také pro Česko. Politici v neděli odpoledne oznámili z...
Dnes, 08:00
Tato výjimečná zelenina pochází původně z Orientu, kde byly nalezeny nástěnné malby vyobrazující jeho pěstování.
Včera, 19:08
Natočila nové album, do něhož vtiskla slzy radosti, jezdí turné se Stromboli, zpívá v muzikálu...
Reklama