Zlomená křídla mladého stalinského sokola. Tragický osud českého polárního letce Jana Březiny

Další fotky

Zamilovat se do toho nesprávného bývá problém, i když jde „jen“ o člověka. Když se ale někdo nesprávně zamiluje dokonce do celého státu, mohou být následky doslova tragické. V tomto případě na lásku otce rodiny Václava Březiny k SSSR doplatil jeho syn a s ním i celá rodina.

Jan Březina se narodil v Kolíně 5. ledna 1914 a jeho otec, Václav Březina, jej nechal učit soustružníkem a pak vyučit leteckým mechanikem v Kbelích u Prahy. Václav Březina byl rovněž obdivovatelem Sovětského svazu, a protože byl mechanikem, odborníkem na montáž obuvnických linek, využil nabízející se příležitost a začátkem třicátých let se na výzvu Sovětského svazu k společnému budování socialismu i s rodinou do SSSR odstěhoval. Během svého devítiletého pobytu tam pracoval na montážích v továrnách ve dvaceti dvou městech. Nezískal nikdy sovětské občanství, a když v roce 1938 odjel do Československa na dovolenou, už se do SSSR nesměl vrátit.

Sovětští polární letci byli skuteční hrdinové. Nelze je opomíjet jen proto, že sloužili SSSR

Jan Březina, jeho syn,  v Sovětském svazu absolvoval letecké učiliště v Leningradě, poté krátce pracoval v továrně na letadla v Moskvě. Brzy se vypracoval mezi nejlepší piloty a byl pověřován stále náročnějšími misemi. Létal například s agitační eskadrou nad nejodlehlejšími oblastmi Ruska. V roce 1934 se účastnil expedice v poušti Karakum, kde se síra těžená z vyhaslých sopek dopravovala k dalšímu zpracování letecky, což bylo mnohem efektivnější, než ji vozit nákladními auty. Nad pouští Jan Březina nalétal na 300 hodin a posádka jeho letadla byla vyznamenána za nejlepší výkon. Jan Březina se tak přiřadil k elitě sovětských pilotů – Stalinských sokolů, jak se jim tehdy říkalo.

Trosečníci polárního moře. Jak skončil propagační let fašistické Itálie

Poprvé se oženil ve 21 letech s ruskou herečkou, manželství se však brzy rozpadlo. Jeho druhé manželství s Čechoameričankou Josefou „Džózou“ Sebastou vydrželo až do konce jeho života. V létě 1936 byl jmenován palubním mechanikem první třídy u polárního letectva, což znamenalo rozhodující zlom v jeho kariéře.

V této době se začala plánovat letecká expedice na severní pól, dnes známá jako Papaninova výprava. Organizace výpravy byla svěřena akademiku Ottovi Šmidtovi, který do skupiny 45 letců vybral i Jana Březinu, jenž byl ve svých 23 letech nejmladším členem expedice a zároveň jediným cizincem. Úkol výpravy zněl: Ovládnout severní pól – tj. doletět na severní pól a vysadit na něj čtveřici vědců, kteří tam na kře měli zůstat téměř rok a provádět vědecké výzkumy.

Toužil po svobodné Gruzii a na Stalina prozradil kde co. Včetně jeho sadismu a spolupráce s carskou policií

Expedice odstartovala z Moskvy 22. března 1937. Jan Březina měl původně letět jako mechanik na druhém velkém letounu A-169 a pokud by se tak stalo, stal by se prvním Čechem, který stanul na severním pólu. Avšak na Rudolfově ostrově byl z neznámých důvodů, možná kvůli nachlazení, převelen na menší stroj N-128, který operoval v okolí Rudolfova ostrova, nejsevernějšího ostrova Země Františka Josefa, jako povětrnostní letadlo. Jiný pramen uvádí, že v tomto „odsunutí“ Březiny mimo hlavní expedici měl „prsty“ sám Papanin, když Březina protestoval proti rozdílným dávkám vodky přidělovaným členům výpravy. Papaninova výprava severní pól nakonec opravdu dobyla a získala si věhlas nejen v Sovětském svazu, ale i po celém světě. Účastníci výpravy byli vyznamenáni, a to včetně Jana Březiny, který obdržel řád Rudého praporu práce a dostal odměnu 5000 rublů.

Co viděli Hanzelka a Zikmund v SSSR? Otřesné svědectví si nenechali pro sebe…

Ale již v době své největší slávy byl vytipován jako jedna z obětí stalinských čistek. Ráno 8. března 1938 byl zatčen ve svém moskevském bytě, po zatčení byl psychicky a fyzicky týrán a deset dní po svém zatčení podepsal přiznání v protokolu plném chyb a nesrovnalostí, což dosvědčuje, že musel projít krutým mučením. V době jeho zatčení měli sadističtí vyslýchající oficiálně povoleno používat i fyzických „donucovacích prostředků“. Březina se přiznal, že od roku 1935 prováděl špionáž ve prospěch Československa, a to v době, kdy krátce pracoval v továrně na letadla. Ještě téhož roku byl 29. července odsouzen za špionáž k nejvyššímu trestu – trestu smrti zastřelením a popraven 16. srpna 1938 na tajném popravišti NKVD u Moskvy ve věku pouhých 24 let. V záznamech občanského matričního úřadu výkonného výboru rajonu Sokolniky, Moskva byl dlouho uveden nesprávný údaj, že zemřel ve vězení na těžký zánět ledvin dne 16. srpna 1944.

Hergé poslal svého Tintina do stalinského SSSR. Komiks, z něhož mrazí dodnes

Jeho manželka ihned opustila Sovětský svaz, matka a sestra tam zůstaly do roku 1948, kdy se vrátily do Československa. Za války Březinova sestra Marie v Rudé armádě působila jako lékařka. V roce 1978 se rodina Jana Březiny domohla jeho rehabilitace spojené se symbolickým navrácením vyznamenání, které dostal za účast v Papaninově výpravě. Dne 30. května 1978 Vrchní soud SSSR rozsudek ze dne 29. července 1938 zrušil a Jana Březinu prohlásil za nevinného. Život mu pochopitelně navrátit nemohl.

FOTO: Jan Březina

Jan Březina - Letadla ledoborce Tajmyr hrála významnou úlohu při zachraňovacích pracích-archiv autoraJan Březina - Ivan Dmitrijevič Papanin – wikipedieJan Březina - Papanin s věrným druhem psem – archiv autoraJan Březina - Hrdinná epopej sovětských polárníků – archiv autoraJan Březina - Celý kulturní svět s napětím sleduje boj o záchranu čtyř hrdinů, Papanina a jeho tří druhů-archiv autora
Další fotky
Jan Březina - Ledoborci Tajmyru brání v plavbě velké množství ker – archiv autoraJan Březina - Ledoborec Murmansk – archiv autoraJan Březina - Mytí ve sněhu – archiv autoraJan Březina - Papanin (vpravo) s letecem Molotovem – archiv autora.Jan Březina - Vědecká práce- měřčení hloubky moře – archiv autoraJan Březina - Vítání Papninců v Moskvě – archiv autoraJan Březina - Výprava sovětských polárníků byla zachráněna-Galina Papaninová, a jejich adoptovaná dcera Klára – archiv autoaJan Březina - Vzducholoď W-6 letěla polárníkům na pomoc, zřítila se a zahynulo 13 mužů posádky – archiv autoraJan Březina - Order_of_Red_Banner_of_Labor.svgJan Březina - download

Papaninova i jiné sovětské polární expedice před i potom nebyly jen pouze vědecké, měly také – a možná především – za úkol zkoumat, jak využít severní mořskou cestu podél pobřeží SSSR a zlevnit tak dopravu milionů odsouzených sovětských občanů i cizinců do sibiřských gulagů tím, že by je tam místo železnice vozily lodě. Papaninova expedice také splnila velký ideologický úkol – odváděla pozornost sovětských lidí od hrůz kolektivizace a hromadné likvidace těch, kteří se postavili proti komunistickému režimu. O výpravě Papaninova věděl každý, ale o smrti statisíců lidí se nesmělo objevit nikde ani slovo. V téže době se uskutečňoval Stalinem naplánovaný „Velký teror“. Vypadá to, že to někdo naplánoval tak, aby se upřela pozornost země tam, kam Stalin potřeboval. Však on také osobně vítal účastníky výpravy, jednoho po druhém políbil a přivinul na svou hruď. V případě Jana Březiny to byl polibek smrti.

Včera, 17:30
Muž bez morálky a citu, patologická osobnost se sadistickými choutkami a zvrácenou sexuální touhou. Od...
Včera, 16:00
Pán můj, král Assar, ti posílá meč, princi. Takový najdeš jen ve zbrojnici nejmocnějšího vládce....
Včera, 15:11
Narodil se 26. února 1930 v Košicích, kam jeho tatínek, kantor, odešel za prací. V...
Facebook Pavol Seriš: Samko Tále
Včera, 14:55
Symbolicky necelé dva týdny před slovenskými parlamentními volbami (uskuteční se v sobotu 29. února), jejichž...
Včera, 14:00
Jak také jinak, když se tento zatvrzelý kacíř, Martin Húska, nechtěl svých bludů vzdát? A...
Včera, 11:30
Vytvořili jste si doma jarní atmosféru nákupem kvetoucích jarních cibulovin? Drobné narcisy, krásné tulipány či...
Včera, 10:13
Současná česká spisovatelka Eva Filipová se hlavně věnuje tématu společenského chování a gastronomie. Je nejen...
Včera, 10:00
A to přesto, že kulomet Gatling nepatří mezi zbraně automatické. K nabíjení a odhozu vystřelené...
Včera, 08:00
Vedení domácnosti není žádná legrace. Proto se musí všechno řádně naplánovat, aby to doma šlapalo...
25.2.2020
Bezpečnostní rada státu nedoporučuje občanům České republiky kvůli šíření nového koronaviru cesty do italských regionů...
Reklama