• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zpevnění svahu pod cyklostezkou Ohře vyjde na dva a půl milionu korun

  28.8.2022
  Roman Kořinek

  Rada Karlovarského kraje vyčlenila částku dva a půl milionu korun na zpevnění svahu zasaženého erozí. Jedná se o problematické místo u obce Vokov, které leží vedle páteřní cyklostezky Ohře. Podle náměstka hejtmana Karlovarského kraje je třeba zajistit zpevnění svahu zasaženého erozí.

  „Ve zmiňovaném úseku u Třebeně se již delší dobu potýkáme s problémem, kdy dlouhodobým působením eroze v ohybu řeky Ohře došlo k narušení stability svahu a následně také k jeho obnažení. To zasahuje do bezprostřední blízkosti zpevněné části cyklostezky, která je právě v tomto místě hojně využívána nejen cyklisty, ale také bruslaři a pěšími,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti správy majetku a investic Dalibor Blažek (HNHRM) s tím, že zjednodušeně řečeno dojde ke zpevnění svahu na pozemku, který kraj k tomuto účelu odkoupili od původního majitele.

  Karlovarský kraj má k dispozici projektovou dokumentaci, kterou si nechal vypracovat v loňském roce.

  „Ta navrhuje řešení v podobě zpevnění svahu břehu pozemku v délce přibližně 42 metrů, a to lomovým kamenem, separační geotextilií a štěrkopískem,“ doplňuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.

  Zpevněná část svahu bude navazovat na okolní břehy a zpětně bude ohumusována a oseta travním semenem. Pro delší zajištění stability se počítá také s vysazením vrbového proutí podél cyklostezky.

  „Původně jsme počítali s nižšími náklady, které vycházely z projektové dokumentace z roku 2021. Nynější zdražování ale cenu tohoto projektu navýšilo. V rozpočtu jsme nyní vyčlenily 2,5 milionu korun, ale věříme, že se vejdeme do částky 2,2 milionu korun,“ dodal náměstek hejtmana.

  Zdroj: vz/kr-karlovarsky        


  Témata:

  Nepřehlédněte