Galerie Středočeského kraje začne podzimní sezónu expozicí zasvěcenou Charlesovi Baudelairovi

17.9.2021
Redakce

Expozice bude zahrnovat malby, grafiky, fotografie, sochy i videa. Návštěvníci se mohou těšit na sochy Quida Kociana či Jana Štursy, fotografie Ivana Pinkavy, znepokojivé obrazy Martina Gerboce či audiovizuální animace Františka Štorma. Zastoupeni budou i umělci jako Max Švabinský, František Drtikol, Karel Hlaváček, František Hudeček, Ladislav Šaloun, Jaroslav Šerých, Marek Škubal či Josef Bolf.

„Na výstavě budou jak díla z konce 19. století, tak díla naprosto současná. Budou mezi sebou zkombinována, nebude to vystavěno chronologicky,“ uvedla Jirátová. Chybět podle ní nebude ani „klasická“ část, zahrnující ilustrace a ukázky knižních vydání Baudelairových děl.

Cílem bylo ukázat vliv Baudelairovy osobnosti a díla na české umění. Výstava sleduje nejdůležitější témata, která v básníkově životě a díle rezonovala, ať už to byly pocity osamocení, nuda vedoucí k celoživotnímu splínu, láska a zároveň nenávist k ženám nebo touha po nalezení krásy. „Jeden sál bude věnován jedné z jeho nejslavnějších básní Mršina neboli Zdechlina a vůbec právě vykřesání krásy z ošklivosti a pomíjivosti života,“ dodala Jirátová.

Charles Baudelaire (1821 až 1867) bývá označován za prvního z takzvaných prokletých básníků, jeho stěžejním dílem je sbírka Květy zla. Kromě poezie se věnoval také překladatelství a literární kritice, což byl prostředek skromné obživy tohoto bohémského literáta. Baudelairovy básně do češtiny překládala řada významných tvůrců, například Karel Čapek, Viktor Dyk, Vítězslav Nezval, Vladimír Holan či František Hrubín.

Zdroj: jv/ctkNepřehlédněte