• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • 25.5.2024
  Česko

  To jsou věci! „Světový rekord“

  Věřte, že pomyslný „světový rekord“ se dá získat i na základní škole. Pravda, česká atletka Jarmila Kratochvílová drží světový rekord na osm set metrů přes čtyřicet let, ale tomu mému neoficiálnímu bude letos už přes šedesát.

  24.5.2024
  Česko

  Role volatility v investicích: Jak pracovat s fluktuací na trhu

  Volatilita je termín, se kterým se často setkáváme v oblasti financí. Používá se k popisu míry variace ceny finančního nástroje v průběhu času. I když může evokovat pocit nejistoty a rizika, volatilita hraje v investicích klíčovou roli a může přinášet jak výzvy, tak i příležitosti pro investory. Volatilita měří míru variace obchodní cenové řady během určitého období. Jednoduše řečeno, odráží, jak moc a jak rychle se mění cena aktiva. Volatilita je často vyjádřena v procentech a lze ji vypočítat pomocí statistických metod.