Advokátní kancelář uspěla s ústavní stížností. Rozhodování o styku prarodičů s vnoučaty by mělo být jednodušší

13.10.2021
Redakce

Rozhodování soudů v případě úpravy styků dítěte s dalšími příbuznými byla v poslední době většinou zcela nejednoznačná, často i velmi odlišná. Advokátní kanceláři Jelínek & Partneři se ale podařilo do této velmi ožehavé problematiky zavést trochu pořádku. Na základě ústavní stížnosti advokátní kanceláře vydal Ústavní soud nový nález. V kauze jde o rozsah styku prarodičů s vnoučaty.

V rámci agendy rodinného práva je problematika styku prarodičů s vnoučaty poměrně běžná. Ve většině případů jde o to, v jakém rozsahu bude tento styk probíhat. Rozsah styku dalších příbuzných s dítětem, respektive kritéria, kterými by se obecné soudy měly při jeho stanovení řídit, nejsou nikde v právním řádu explicitně upravena. Proto je velice potřebná nová judikatura, zabývající se touto problematikou. Nález Ústavního soudu tedy dává alespoň rámcové vodítko, jak se k této problematice postavit.

Nyní Ústavní soudu stanovil, že základním kritériem, a to nejen při stanovení rozsahu styku, ale i při zjišťování, zda vůbec je dáno právo na styk, je nejlepší zájem dítěte. Ústavní soud shrnuje, že při stanovení rozsahu styku dítěte s dalšími příbuznými je třeba pečlivě zvažovat nejlepší zájem dítěte, který může být oslaben mimo jiné i z důvodu existence napětí, konfliktů či vyhrocených vztahů mezi rodiči dítěte a příbuznými, o jejichž styku s dítětem je rozhodováno.

Pokud obecné soudy vyhodnotí, že hádky mezi rodičem a prarodičem jsou vinou rodiče, pak toto nemůže být důvodem pro určení rozsáhlého styku dítěte s prarodičem. Závěry, které vyplývají z nálezu Ústavního soudu, tedy vyznívají ve prospěch rodičů. Dále je stanoveno, že rozsah styku dalších příbuzných s dítětem nemůže být rozsáhlejší či postaven na roveň styku rodičů s dítětem, a to zejména za situace, kdy si to rodiče nepřejí, neboť jejich stanovisko je třeba za normálních okolností zohlednit. Absence souhlasu rodičů s rozsahem styku nezletilého s prarodiči v tak širokém rozsahu nemůže být bez dalšího nahrazena rozhodnutím soudu. Nadto je potřeba vždy zohledňovat, zda má nezletilý blízký vztah s dalšími příbuznými, kteří se chtějí s dítětem stýkat (a ono s nimi).

Je to právě rodič, který má za dítě rodičovskou odpovědnost, a právě proto primárně jemu svědčí právo určení rozsahu styku s dalším příbuzenstvem. Ústavní soud tak upevnil pozici rodičů, když výslovně stanovil, že jsou to stále rodiče, kdo má dítě v péči a primárně jim svědčí právo určení rozsahu styku s dalším příbuzenstvem.

jelinek-a-partneri

 Nepřehlédněte