• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Akce Kulový blesk. Bobra přemístili z Chomutovska na Mostecko

  6.4.2024
  Simona Knotková

  Odborníci ve čtvrtek ráno přesunuli chráněného bobra evropského od Lužického potoka u Nechranic na Chomutovsku na zrekultivované území výsypky lomu Obránců míru u Komořan na Mostecku.

  Majitelem území je Vršanská uhelná společnost. K přesunu bobrů Povodí Ohře přistoupilo poté, co se kvůli stavbě bobřích hrází zhoršovaly odtokové poměry z objektů položených výše po toku. Hlodavci poškodili také například kabeláže, informovala mluvčí státního podniku Dana Zikešová.

  „V minulém roce došlo k odchytu samce a mláděte, které jsme umístili na stejnou lokalitu jako dnes odchyceného jedince, kterým je nejspíš samice o hmotnosti 25 až 30 kilogramů,“ uvedla ve čtvrtek Zikešová. Největší hlodavci žijící na území ČR vytvořili na Lužickém potoku osm hrází. „Nejvyšší hráz má výšku 1,7 metru,“ podotkla mluvčí.

  Povodí Ohře mezi lety 2021 a 2022 provedlo několik takzvaných měkkých opatření. „Například jsme ve spolupráci se Severočeskými doly a ČEZ jejich sofistikovaně provedené hráze bořili, vkládali jsme drenáže do hrází, které pomáhaly vodě odtékat, čistili jsme vodní koryto, břehy a propustky, káceli jsme stromy a tak dále,“ uvedla některá z opatření mluvčí. „Nakonec jsme do silničních a železničních propustků umístili zábrany a podél cest osadili elektrické ohradníky, které zabraňují pohybu nových bobrů do lokality,“ uvedla Zikešová.

  Státní podnik poté za účasti zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, odborného dozoru, zástupců Severní energetické společnosti a Vršanské uhelné společnosti vyhledal a schválil dvě lokality pro umístění bobra evropského z Lužického potoka.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte