• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Autor věhlasných betlémů Vojtěch Kubašta má výstavu v Jablonci

  25.11.2022
  Fefík

  Městská galerie MY v Jablonci nad Nisou na závěr letošního roku představí tvorbu významného českého malíře a ilustrátora Vojtěcha Kubašty. Tento všestranný umělec vytvořil obsáhlé dílo, se kterým se v nějaké formě setkal snad každý. Nejčastěji to byly Kubaštovy dětské knihy, ilustrace v časopisech pro mládež a prostorové betlémy.

  Městská galerie MY v Jablonci nad Nisou na závěr letošního roku představí tvorbu významného českého malíře a ilustrátora Vojtěcha Kubašty. Tento všestranný umělec vytvořil obsáhlé dílo, se kterým se v nějaké formě setkal snad každý. Nejčastěji to byly Kubaštovy dětské knihy, ilustrace v časopisech pro mládež a prostorové betlémy.

  Vojtěch Kubašta se narodil v roce 1914 ve Vídni a od svých pěti let žil v Praze. Absolvoval zde Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství ČVUT a stal se architektem. Této profesi se věnoval jen krátce, nabyté vzdělání ale bohatě zúročil ve spojení s malířským a kreslířským nadáním.

  Zpočátku se zaměřil zejména na ilustraci a knižní grafiku. Ilustroval a výtvarně upravil řadu knižních titulů, krom jiných Národní pohádky Karla J. Erbena nebo Medvídka Pú od Alana A. Milneho,“ zmiňuje díla, na kterých se Vojtěch Kubašta podílel, Jan Strnad z Městské galerie MY.

  Výstava v liberecké Oblastní galerii vzpomíná na výtvarníka Jaroslava Krále

   

  Světový věhlas si získal svými novátorskými rozkládacími knihami. Při jejich tvorbě se mohl opřít o prostorovou představivost, kterou jako architekt měl. Nakladatelství Artia tyto trojrozměrné knihy vyváželo do celého světa, v tehdejším Československu však byly jen těžko dostupné. I když se s úspěchem prodávaly na všech kontinentech, doma byl jejich autor personou non grata. Pracoval i pro věhlasné studio Walta Disneye, musel však zůstat v anonymitě.

  Kubaštovo jméno je tak známé spíše v zahraničí nežli doma. Mnoho pozornosti mu nevěnují ani naše muzea a galerie. Jednu z největších kolekcí jeho děl vlastní Bienes Museum ve Spojených státech amerických.

  Turnovského stavitele Vladimíra Krýše představuje výstava v Muzeu Českého ráje

   

  Velké oblibě se vždy těšily také Kubaštovy prostorové rozkládací betlémy, ve své době velmi originální. Vyvážely se do celého světa a přibližovaly poezii českých vánoc obyvatelům jiných zemí. Takové jsou Lidové jesličky, Pražský nebo Loretánský betlém. Podobnou atmosféru mají i betlémy vystřihovací, vánoční pohlednice, adventní kalendáře i obaly vánočních čokoládových kolekcí.

  Své kouzlo mají i Kubaštovy kresby historických památek. Vytvořil několik souborů věnovaných především významným pražským památkám, ale zachycoval také lidovou architekturu. Historické stavby zobrazoval často ve spojení s významnými umělci minulosti, blízký mu byl zejména skladatel W. A. Mozart. Výtvarně zpracoval mnoho mozartovských motivů, především spojených s Prahou.

  Semilské muzeum láká na Severočeskou sbírku a fotografie Českého ráje od známé cestovatelky

   

  Dílo Vojtěcha Kubašty je obdivuhodně bohaté a obsahuje krom jiného obrazové mapy, plakáty, propagační materiály, reklamní obaly, návrhy pro loutkové divadlo, prostorové vystřihovací obrazy a knihy – hračky,“ přiblížil Kubaštovu výtvarnou všestrannost Jan Strnad.

  Vánoční výstavu Vojtěcha Kubašty připravila Městská galerie MY ve spolupráci s umělcovým vnukem, který pečuje o část výtvarné pozůstalosti. (Vojtěch Kubašta zemřel v roce 1992.)

  Během výstavy bude možné si zakoupit Kubaštovy betlémy, knihy a další hodnotné vánoční dárky za výhodné galerijní ceny. Výstava se veřejnosti otevře o první adventní neděli 27. listopadu v 15 hodin. Městská galerie MY sídlí v historickém Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Kostelní ulici.

  (Jablonecký měsíčník)  Nepřehlédněte