Bílina daruje 15 tisíc novorozencům. Má to ale podmínku

3.1.2023
Simona Knotková

Bílina od letošního roku poskytuje 15 000 korun za každé narozené dítě. Žádat o finanční dar může zákonný zástupce dítěte po dobu šesti měsíců od dovršení jednoho roku věku dítěte. Podmínkou je, že žadateli musí být více než osmnáct let a musí mít minimálně rok před narozením dítěte trvalý pobyt v Bílině. Pravidla programu, který se vztahuje na děti narozené od 1. ledna 2023, schválili radní.

Narozené dítě musí mít trvalý pobyt v Bílině po celou dobu od narození až po podání žádosti. Jeho zákonný zástupce musí být zaměstnaný, podnikat nebo se připravovat na budoucí povolání. Rodičovská a mateřská dovolená se do toho nezapočítávají. Podmínkou pro obdržení finančního daru je také to, že žadatel nesmí mít žádný dluh vůči městu a jeho organizacím. Na finanční dar podle pravidel schválených radou nemají nárok lidé, kteří čerpají na narozené dítě dávku ve formě porodného. Tu stát poskytuje lidem s nízkými příjmy.

V Bílině se ročně narodí zhruba 120 dětí. Radnice předpokládá, že podmínky pro získání městské podpory splní rodiče nebo další zákonní zástupci zhruba poloviny z nich.

Obdobnou pomoc poskytuje sousední Most od 1. ledna 2022. Dává také 15 000 korun za každé narozené dítě s trvalým bydlištěm jeho i jeho zákonných zástupců v Mostě. Podmínkou je, že jeden z rodičů podniká, je dlouhodobě zaměstnaný nebo se připravuje studiem na profesi. Další města v Ústeckém kraji dávají finanční dar zpravidla prvnímu narozenému občánkovi v novém roce.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte