Břežanská škola slavnostně otevřela nové supermoderní dílny

19.12.2019
Jan Štoll

Na slavnostní otevření dílen se přijel podívat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký a ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza.

Projekt přerodu vysloužilé kotelny na supermoderní dílny připravily Dolní Břežany v úzké spolupráci s vedením školy.

„Naše dílny jsou pro mne z kategorie vysněný projekt a splněný sen. Využívat je budou všechny děti, od první do deváté třídy, a to nejen v hodinách tzv. pracovního vyučování, ale třeba i ve výtvarce, fyzice, Science nebo při projektové výuce. V plánu máme i aktivity pro děti ze školky. Večer a o víkendech budou probíhat kurzy pro veřejnost,“ popisuje budoucí fungování dílen ředitelka školy Iva Fischerová.

Polytechnické dílny zahrnují cvičnou kuchyňku a tři odborné prostory – dílny Kov a dřevo, Art a Design a High-tech robotickou dílnu. Samotné názvy dílen vystihují jejich zaměření. Obecně by dílny měly sloužit jako simulátory výrobního prostředí, ve kterých se žáci postupně seznámí se základními řemeslnými činnostmi, naučí se pracovat s celou řadou materiálů a postupně jim budou představeny i moderní technologické trendy jako 3D tisk, robotika, digitalizace.

Všechny dílny jsou nadstandardně zařízeny. Dílna Kov a dřevo je vybavena lehkým strojním zařízením typu soustruh, pily, brusky, vrtačky, frézky atd. Velmi nadstandardní je vybavení pro práci s kovy, pro doplňkové aktivity a kurzy bude možné využít např. kovářskou pec. Samozřejmě nechybí široká škála ručního nářadí.

V Art a Design dílně předpokládáme práci s materiály, jako jsou plasty, papír, textil, drát, sklo a další. Vybavena je např. tiskařským lisem, řezacími plotry nebo šicími stroji. High-tech robotická dílna byla navržena v souladu s posledními trendy spojenými s průmyslem 4.0 a nezbytnou přípravou žáků na nové technologie. Tomu odpovídá i vybavení dílny – sady pro stavbu elektrických obvodů, stavebnice Lego, Elduino, Arduino, 3D pera, skener, 3D tiskárny, robotická ruka, CNC fréza, modely raket, drony a další vybavení.

Základní škola dlouhodobě spolupracuje s vědeckými centry HiLASE, ELI Beamlines a Biocev. Vědci z těchto center pravidelně docházejí na výuku předmětu Science, od letošního školního roku vyučují nový předmět Robotika. Postupně se zapojují i firmy, které mají navázané aktivity v regionu – RIGAKU, Beneš a Lát, Cardam.

“Z nových dílen jsem doslova nadšen. Nabízejí možnost praktické seberealizace všem dětem. Manuálně zručným, umělecky nadaným, technicky uvažujícím. Okolo Dolních Břežan se rozvíjí vědecko-technologický region mezinárodního významu. Špičková základní škola připravující děti na digitální revoluci nejen v průmyslu do takového regionu patří. Jsem rád, že jsme mezi těmi, co udávají tempo a směr,” říká starosta Dolních Břežan Věslav Michalik.

„Dolní Břežany zase předběhly dobu! Respekt před tím, jak se obec rozvíjí a co všechno dělá nejen na poli vědy a výzkumu. Dnešní otevření polytechnických dílen při ZS a MŠ Dolní Břežany, které budou moct využívat i další školy z okolí, je inspirací pro všechny, kterou by měly následovat i další obce a jejich školy. Takhle nějak si představuji předmět technika, který i v duchu Czech Republic: The Country for the Future zavádíme do škol,“ řekl při otevření ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal, „a jsem moc rád, že špičkovými polytechnickými dílnami obecní ambice nekončí, mluvili jsme třeba o inovačním hubu, který by pomohl tomu, aby z Dolních Břežan byl, jak místní sami říkají, ‚hvězdný vršek‘ propojující špičkový výzkum, vývoj, inovace a samozřejmě související a tolik potřebné už zmiňované technické vzdělávání. Tak aby se lidem v obci dobře žilo a byli na svůj domov ještě víc pyšní.“

Celkové schválené náklady na projekt dosáhly 26,53 milionu korun, z toho přispěla 22,55 milionu korun Evropská unie v programu IROP.

 Nepřehlédněte