Brněnští vědci zkoumají, zda mohou smrky nahradit obří sekvoje

3.2.2023
Jan Štoll

Pokusně porostou stovky druhově nepůvodních stromů v následujících dvou letech na dvou vybraných lokalitách Vysočiny. Vědci Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU budou společně s lesníky testovat vhodnost nepůvodních dřevin pro jejich případné využití v místních porostech.

Mezi výčtem dřevin jsou i známí obři jako sekvojovec obrovský, největší strom rostoucí na Zemi dorůstající výšky až 80 metrů. Přirozeně se vyskytuje pouze v Severní Americe, kde se dožívá i tří tisíc let. Vybrané druhy stromů vysadí vědci letos na jaře na lokalitách v blízkosti obcí Otín u Stonařova a Sokolíčko. Celkově by mělo jít o plochu maximálně několika hektarů. „Vybraných druhů dřevin je celá řada, jedním z námi navrhovaných je například sekvojovec obrovský. Pokusným vysazením by bylo možné ověřit například jeho růstovou dynamiku v současném klimatu v porovnání s dříve vysazenými jedinci,“ vysvětlil Luboš Úradníček z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Základními kritérii pro výběr dřevin bude přijatelná produkční schopnost, zvýšená odolnost proti suchu, přirozené zmlazování nebo schopnost vytvářet vhodné porostní směsi s domácími dřevinami. „Budeme ověřovat také vhodnost dřevin, se kterými se dosud nepracovalo vůbec, nebo zcela výjimečně,“ dodal Úradníček.

V první etapě do roku 2024 proběhnou samotné výsadby s následnou péčí o porost. V dalších dvou etapách, do roku 2028 a 2031, se bude výzkum zaměřovat na zkušenosti a výsledky etap předchozích. Lesníci budou na základě průběžných výsledků a po konzultaci s výzkumníky z MENDELU s porostem pracovat, a následně další stromy dosazovat nebo případně měnit složení porostu. Poznatky budou moci využít ke změně skladby lesů decimovaných kůrovcem a suchými obdobími ale také města při výsadbě parkových dřevin.

stoNepřehlédněte