• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Budoucí praktické sestry mohou nově studovat na střední škole v Pelhřimově

  10.2.2024
  Simona Knotková

  Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov ve spolupráci Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov otevře 1. září 2024 nový studijní obor Praktická sestra.

  Žáci devátých tříd základních škol mohou do 20. února podávat až tři přihlášky na tři střední školy nebo obory vzdělání. V rámci nich si zvolí maturitní nebo učební obory, které seřadí dle priority. „Jsme rádi, že se nám společnými silami podařilo zrealizovat zavedení tohoto nového maturitního oboru na naší škole. Žáci projdou standardním přijímacím řízením, kdy první řádný termín jednotných přijímacích zkoušek proběhne v pátek 12. dubna 2024,“ sdělil Lukáš Tříska, ředitel SPŠ a SOU Pelhřimov.
  Kapacita třídy je stanovena na 24 žáků. Teoretická výuka bude probíhat na střední škole a praktická část v Nemocnici Pelhřimov. Předměty oboru Praktická sestra zahrnují širokou škálu znalostí a praktických dovedností, které se týkají ošetřovatelství, poskytování první pomoci nebo hygienicko-epidemiologického režimu. „Žáci budou ve vyšších ročnících pomáhat v rámci povinné praxe v pelhřimovské nemocnici při ošetřovatelské péči, jako je například hygienická péče a polohování pacientů. Zapojí se také do přípravy pacientů na vyšetření a operační výkony. Cílem je připravit žáky po vědomostní a dovednostní stránce k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka,“ přiblížila Vladimíra Macháčková, náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Pelhřimov. Čtyřleté studium bude zakončené maturitní zkouškou.

  Nový obor pomůže vyřešit také otázku nedostatku zdravotnického personálu v regionu. „Absolventi oboru Praktická sestra dlouhodobě nachází velmi dobré uplatnění ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních. Na Pelhřimovsku jsme se ve větší míře potýkali s nedostatkem těchto pracovníků, proto jsme se rozhodli tento obor nově nabídnout ke studiu na pelhřimovské střední škole,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala s tím, že Pelhřimov byl doposud posledním okresním městem, kde výuka oboru Praktická sestra neprobíhala.

  Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina  Nepřehlédněte