• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Centrum pro oběti domácího násilí vyhledávají v drtivé většině ženy

  24.2.2024
  Simona Knotková

  Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím na jihu Čech loni evidovalo 281 klientů. Drtivou většinu z toho tvořily ženy. Informovali o tom zástupci mezioborového projektu Spolu proti násilí na jihu Čech.

  „Počet klientů se drží přibližně na stejné úrovni. Z loňských 281 bylo 243 žen,“ uvedla vedoucí intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím Jana Vasková. Domácí násilí má podle ní řadu podob a jeho oběti o něm často nechtějí hovořit. Vasková také uvedla, že rozdíly jsou podle oblastí kraje. „Obecný problém je nedostatek informací a to se týká hlavně příhraničních oblastí,“ řekla.

  Na projektu Spolu proti násilí se podílí přibližně tři desítky institucí a organizací. Patří mezi ně například policie, soudy, středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny nebo Diecézní charita České Budějovice. Projekt je financovaný z norských fondů.

  Násilí zasahuje všechny věkové kategorie a nevztahuje se pouze na domácí prostředí. Odborníci se setkávají s případy násilí na dětech nebo na seniorech. „Ve školních kolektivech se jedná často o kyberšikanu, ale nejsou výjimkou ani fyzické útoky. Pomáháme řešit problematické chování dětí, jeho příčiny, ale i důsledky. Jsme pomocí nejen pro děti, studenty, ale i odbornou podporou pro pedagogy. Nabízíme poradenství, individuální, rodinné nebo skupinové terapie,“ řekl vedou střediska výchovné péče Cyril Nováček.

  Českobudějovická diecézní charita loni v létě zahájila provoz Centra Agáta pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Centrum je v prostorách fary v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Pracoviště nabízí různé druhy terapií, služby psychologů, právní poradenství i možnost právního zastupování. Klienty Centra Agáta bývají často děti. „Dítě, které násilí zažívá přímo na sobě nebo je svědkem domácího násilí, je zatíženo téměř ve všech oblastech svého vývoje. To znamená psychického, sociálního, emočního i somatického,“ uvedl psycholog Centra Agáta Pavel Bláha.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte