Česká Lípa vybrala projektanta rekonstrukce památného Kounicova domu

9.7.2020
Fefík

Od konce minulého roku je kompletně zabezpečená a nyní město vybralo projektanta, který zrealizuje projektovou přípravu rekonstrukce této historicky cenné budovy.
Vítěznému uchazeči byla tato veřejná zakázka přidělena radou města, náročný projekt svěřili do rukou týmu v čele s architektem Ondřejem Tučkem, který zakázku zpracuje za 8,3 milionu korun.
Jeho úkolem bude nejen zpracovat studii řešení celého objektu, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a následně prováděcí projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale provést také podrobný stavebně technický průzkum a inženýrskou činnost.

Všechny tyto práce by architektonickému týmu měly trvat zhruba 16 měsíců. Po výběru dodavatele stavby bude jejich posledním úkolem autorský dozor v průběhu rekonstrukce Kounicova domu pro potřeby Domu dětí a mládeže Libertin.

Od soboty je na barokní faře v Dolní Krupé výstava o zaniklých obcích Ralska

Kounicův dům je kulturní památka postavená na konci 18. století. Za dobu své existence prošla několika požáry, k tomu největšímu došlo před 200 lety, k tomu poslednímu pak v květnu 2015.
Město Česká Lípa koupilo poničený objekt na podzim roku 2018. Od března do prosince loňského roku prošla budova statickým zajištěním, dům tak má i provizorní střechu, která ji chrání před zatékáním. Statické zajištění měla na starosti firma PSD Děčín a městskou kasu tato akce přišla na zhruba 8 milionů korun.
V červnu 2019 rozhodli zastupitelé o rekonstrukci objektu pro potřeby Domu dětí a mládeže Libertin, který se sem po rekonstrukci přestěhuje z církevního objektu na Škroupově náměstí.DDM Libertin

čl 17
Kounicův dům, stav 2017.
(Mapy Google)

Zdroj: Městské noviny Česká LípaNepřehlédněte