České Budějovice chtějí změnit podobu Senovážného náměstí. Radnice vyhlásila architektonickou soutěž

27.10.2021
Jiří Bydžovský

Senovážné náměstí patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích. S hledáním jeho optimální funkce a vzhledu se město opakovaně potýká už od konce 60. let 20. století. S odkazem na územní a strategický plán proto vyhlásilo architektonickou soutěž, která by měla nalézt novou podobu odpovídající současným trendům v evropských městech. Hlavním smyslem soutěže by měla být především obnova veřejných prostranství, ale také možnost případné dostavby náměstí.

„Od účastníků soutěže se očekává analýza současného stavu, definování problémů, hledání potenciálu a návrh koncepčního řešení.V něm město zmiňuje především požadavek na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, vybudování podzemního parkoviště a úpravu celého prostranství od budovy muzea až k poště. Mělo by jít o prostor, který nabídne komplexní urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení a stane se vyhledávaným a příjemným místem pro místní i návštěvníky. V ideové části soutěže pak účastníci prověří možnosti případné dostavby náměstí a stanoví regulaci pro novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma /HOPB/.

Výsledkem soutěže bude výběr vítězného návrhu a zároveň širokého týmu architektů, projektantů a dalších specialistů, kterému město zadá dopracování všech projektových fází.Tento tým by měl zohlednit i požadavky významných veřejných institucí a soukromých subjektů sídlících na náměstí a v jeho okolí. S ohledem na předpokládanou výši investice je v zadání také požadavek ,aby byl návrh rozdělen na etapy. Předpokládá se i možnost využití evropských dotačních fondů.

V soutěžní porotě zasednou renomovaní nezávislí odborníci z oblasti architektury a urbanismu. Zástupci města i kraje. České Budějovice u svých investic dlouhodobě usilují o výběr nejvhodnějšího návrhu formou architektonických soutěží. Ze soutěže vzešla na přelomu tisíciletí například dostavba objektu radnice na náměstí Přemysla Otakara II., Dlouhý most, v posledních letech se zrealizoval park 4Dvory a oceňované komunitní centrum Máj. „Vedení města považuje architektonickou soutěž za nejvhodnější a nejtransparentnější způsob zadání veřejné zakázky na významné veřejné stavby,“ dodává náměstek s tím, že soutěže samozřejmě nekončí vyhlášením vítězů, ale pokračují v přípravě projektové dokumentace.

Soutěž na Senovážné náměstí je vypsaná jako užší a dvoufázová. Celková částka na ceny a odměny je 3 miliony korun. Zájemci o účast mohou své žádosti doplněné portfoliem referenčních prací podávat do 16. listopadu 2021. Z nich bude vybráno 8 týmů, které zpracují konkrétní návrhy. Ty budou veřejnosti představeny v polovině roku 2022.

Zdroj:vz


Témata:

Nepřehlédněte