Českobudějovičtí hydrobiologové chystají předpovědi pro úpravny vod. Upravovat pitnou vodu bude náročnější

14.10.2021
Jiří Bydžovský

Ve zdrojích pitné vody na jihu Čech se zvyšuje výskyt přírodních organických látek. Nejsou škodlivé, ale způsobují například tmavší zabarvení vody. Vědci z Hydrobiologického ústavu českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR připravují předpovědní model, který třem vodárenským nádržím na jihu Čech doporučí manipulační řády. Hydrobiologové z Biologického centra AV ČR na projektu spolupracují s kolegy z Norska.

„Snažíme se popsat, kam až vyrostou koncentrace organických látek. Z výzkumných dat za posledních dvacet let můžeme říct, že je nárůst o desetinu miligramu na litr za rok. Pokud dojde ke změně v povodí, např. odumře les nebo se změní zemědělské hospodaření, nárůst může být ještě rychlejší. Je jisté, že výroba pitné vody bude náročnější a dražší,“ říká Petr Porcal , hydrochemik z Hydrobiologického ústavu BC AV ČR.

Modelovými příklady budou tři lokality, z nichž se vyrábí většina pitné vody pro jižní Čechy – nádrž Římov na Českobudějovicku, nádrž Karhov na Jindřichohradecku a řeka Otava v Písku.  Všechny tyto vodní zdroje se vyznačují tím, že mají vysoký obsah organických látek. „Jsou to přírodní látky z půd. Nejsou škodlivé, ale mají hnědavé zbarvení a pro pitnou vodu se musí odstranit. Do povrchové vody se dostávají hlavně z horských rašelinišť a z rozkladu organického opadu, např. trávy, listí, jehličí, a podobně,“ vysvětluje Petr Porcal.

S tím, jak se v posledních třech dekádách příroda postupně zotavuje z kyselých dešťů, a s globální změnou klimatu roste teplota a nerovnoměrnost srážek, koncentrace těchto organických látek ve vodách narůstají a tento nárůst lze očekávat i v budoucnu. Proto bude nutné rekonstruovat technologické linky či optimalizovat provoz úpraven pitné vody.

Podklady o tom, jak se budou dál vyvíjet koncentrace organických látek v povodí poskytnou provozovatelům úpraven vod předpovědní modely vědců. Ti vytvoří doporučené manipulační řády vodárenských nádrží a optimalizační opatření na míru třem jihočeským úpravnám pitné vody. „Výstupem výzkumného projektu pak bude obecný návod, jak sestavit manipulační řády pro jakékoli vodárenské nádrže a úpravny pitné vody,“ dodává Porcal. Českobudějovickým vědcům pomohou jejich norští kolegové, kteří již tuto problematiku zpracovali v obdobných podmínkách v Norsku.

Zdroj: vz


Témata:

Nepřehlédněte